Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po zmianach od 2 sierpnia 2019 r.

Warszawa
29 stycznia 2020 r, środa, godz. 10.00 - 16.00
Warszawa
11 marca 2020 r, środa, godz. 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Od sierpnia 2019 r. weszły w życie zmiany w Wytycznych kwalifikowalności wydatków. Zmiany dotyczyć będą zarówno już realizowanych projektów, jak i nowych konkursów.

Najistotniejsze zmiany dotyczą wyboru wykonawców, rozliczania wynagrodzeń oraz nowego podejścia do ryczałtów i projektów ryczałtowych także dla przedsiębiorców.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • aktualizacja wiedzy i poznanie nowych zasad kwalifikowalności wydatków,
 • zmniejszenie ryzyka uznania wydatku za niekwalifikowalny,
 • usprawnienie procedury wyboru wykonawców zgodnie z rozeznaniem rynku i zasadą konkurencyjności,
 • zwiększenie możliwości rozliczania wynagrodzeń w projektach,
 • ułatwienie realizacji i rozliczania projektów.

Adresatami szkolenia są:

 • Beneficjenci (uczelnie, szkoły, administracja szczebla rządowego i samorządowego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa), którzy realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach funduszy UE 2014-2020,
 • Opiekunowie projektów w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających,
 • Członkowie i Członkinie Komitetów Oceny Projektów w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy:

 • nabędą kompetencje w zakresie oceny kwalifikowalności wydatku,
 • będą potrafili wykorzystać możliwości stworzone w zmienionych wytycznych,
 • unikną wielu kosztownych błędów i nieprawidłowości,
 • dowiedzą się, czy w projektach można zarabiać więcej.

Metody szkoleniowe:

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia indywidualne i w grupach,
 • case-study realizowanych projektów,
 • dyskusja moderowana przez trenerkę.

Program

 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020 – zasady, ograniczenia, zmiany od 2 sierpnia 2019 r.
   
 2. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków od 2 sierpnia 2019 r.:
   
  • zmiana podejścia do dochodu w projektach,
  • okres kwalifikowalności – ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności,
  • projekty ryczałtowe w EFRR,
  • nowe podejście do projektów rozliczanych metodami uproszczonymi,
  • nowe limity na środki trwałe,
  • nowe podejście do amortyzacji,
  • trwałość projektów EFRR, FS i EFS.
    
 3. Najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków.
   
 4. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców:
   
  • szacowanie wartości zamówienia,
  • rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających?
  • zasada konkurencyjności – co nowego?
    
 5. Pozostałe dylematy w kwalifikowalności:
   
  • kwalifikowalność VAT w projekcie – zmiany interpretacji w zakresie VAT,
  • rozliczanie kar umownych,
  • wnoszenie i rozliczanie w projektach wkładu własnego rzeczowego i finansowego.
    
 6. Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach a kwalifikowalność.
   
 7. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu.
   
 8. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Wykładowca

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
29 stycznia 2020 r, środa, godz. 10.00 - 16.00
Warszawa
11 marca 2020 r, środa, godz. 10.00 - 16.00