alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów oraz przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Europejskich 2021-2027

Na szkoleniu dowiesz się: co się zmieniło w kwalifikowalności wydatków w związku z pandemią koronawirusa, jakie są ogólne zasady kwalifikowalności wydatków w projektach w perspektywie 2014-2020, co oznacza realizacja projektu w partnerstwie i o czym należy pamiętać przy tworzeniu partnerstw, jak wnosić i dokumentować wkład własny do projektu, jakie są zasady wyboru wykonawców do projektu i co się zmieniło od 2020 r., jakie błędy są najczęściej popełniane przy rozliczaniu projektów oraz jak ich nie popełniać, a także jakie są założenia nowej perspektywy 2021-2027.

Opis szkolenia

We wrześniu 2019 weszły w życie zmiany w Wytycznych kwalifikowalności wydatków. Zmiany dotyczą wszystkich projektów.

Dodatkowo w marcu 2020 realizacja projektów została poddana próbie w związku z wystąpieniem COVID-19. Część zapisów wytycznych kwalifikowalności zostało zawieszonych, umożliwiając Beneficjentom sprawną realizację projektów w trudnych czasach pandemii.

Jak się poruszać w gąszczu zmian? – na to pytanie udzielimy odpowiedzi w trakcie szkolenia. Dodatkowym bonusem będzie przedstawienie założeń Nowej Perspektywy 2021-2027 – czyli jakich kolejnych zmian należy się spodziewać!

Cele szkolenia:

 • Omówienie projektowanych zasad kwalifikowalności, wyboru wykonawców, realizacji i rozliczania projektów oraz przedsięwzięć planowanych do wdrożenia w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027.  
 • Uczestnicy dowiedzą się kto, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Ile środków trzeba będzie zabezpieczać na wkład własny? Jakie są sposoby na zmniejszenie dotkliwości związanej z wnoszeniem wkładu własnego.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pozyskana wiedza pozwoli przygotować się do tworzenia i realizacji nowych projektów, jak również ich oceny.  
 • Uczestnicy zauważą najważniejsze różnice w kwalifikowalności wydatków wobec perspektywy 2014-2020, co pozwoli wykorzystać szanse jakie daje nowe rozdanie oraz zabezpieczyć ryzyka, które z nim się wiążą. 

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy administracji publicznej sektora rządowego i samorządowego (w tym ministerstw, urzędów marszałkowskich, powiatowych i gmin, spółek komunalnych, uczelni, jednostek badawczych, instytucji kultury, szpitali, sektora oświaty, organizacji pozarządowych) zamierzający korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS, FST) 
 • pracownicy instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 

Metody szkoleniowe:

 • prezentacja multimedialna,
 • ćwiczenia indywidualne i w grupach,
 • dyskusja.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.
 • Nowy podział środków europejskich.
 • Nowe cele polityki – czyli na co są środki.
 • Nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – istotne różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy.
 • Szanse i ryzyka nowego okresu programowania.
 1. Nowe zasady finansowania projektów.
 • Różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta.
 • Nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte.
 • Ile wkładu własnego trzeba zabezpieczyć w Funduszach Europejskich 2021-2027 a ile w Krajowym Planie Odbudowy – case study.
 • Mechanizmy finansowania przedsięwzięć – zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe.
 • Realizacja projektu w partnerstwie – zmiany wprowadzone przez Ustawę wdrożeniową na lata 2021-2027.
 1. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027.
   
 2. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027.
 • Matryca kwalifikowalności.
 • Zakup nieruchomości.
 • Wkład niepieniężny.
 • VAT – nadchodzi rewolucja?
 • Cross-financing w EFRR/FS a EFS.
 • Zakupy środków trwałych i amortyzacja.
 • Trwałość projektów i przedsięwzięć.
 • Wynagrodzenia personelu projektu (dokumenty zaangażowania, „oddelegowanie”, premie, dodatki, rozliczanie czasu pracy) – nowe zasady.
 • Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości.
 • Różnice w kwalifikowalności w ramach projektów i przedsięwzięć dofinasowanych z FE 2021-2027 a Krajowego Planu Odbudowy.
 • Systemy informatyczne wspierające realizację i rozliczanie projektów i przedsięwzięć.
 1. Wybór wykonawców w projektach w ramach FE 2021-2027.
 • Zasada konkurencyjności w nowej odsłonie
 • Elektronizacja zamówień
 • Zawieranie umów w sprawie zamówienia publicznego i realizacja umowy z wykonawcą
 1. Rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności.
 2. Dyskusja i konsultacje z trenerką.
   

Wykładowca

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami (w tym MBA) czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jako ekspertka zewnętrzna ocenia wnioski o dofinansowanie w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach 20-letniego doświadczenia w realizacji projektów, wsparcia doradczego dla Beneficjentów, Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w ramach EFRR, FS i EFS, a także audytów i kontroli projektów. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, koncentrując się na osiąganiu ich celów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków. Od 18 lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych w fundusze unijne.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** - wkrótce otwarcie hotelu po remoncie

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.