Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówione zostanie: jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji, jak rozróżnić mobbing od konfliktów interpersonalnych oraz jak dbać o swoje środowisko pracy.

Mobbing i dyskryminacja to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi może spotkać się organizacja. Aby zapobiegać tym zjawiskom, konieczne jest wykształcenie umiejętności identyfikowania oraz reagowania na nie, najlepiej na każdym szczeblu organizacji.

Celem szkolenia jest poznanie czym jest mobbing i dyskryminacja, jak go identyfikować, a przede wszystkim - jak mu zapobiegać.

Korzyści ze szkolenia: wiedza  i umiejętności niezbędne do przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • psychologicznych i społecznych mechanizmach powstawania zachowań mobbingowych,
 • przepisach Kodeksu pracy dotyczących mobbingu i dyskryminacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozpoznawania mobbingu i dyskryminacji,
 • odróżniania asertywności od mobbingu,
 • promowania pozytywnej roli pracowników w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy,
 • rozróżniania zachowań niepożądanych od tych, które warto eksponować w środowisku zawodowym.

Adresatami szkolenia są  pracownicy wszystkich szczebli organizacji ze szczególnym uwzględnieniem działów HR oraz kadry kierowniczej.

Metody szkoleniowe:

mini wykład prowadzącego, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje na forum.

Program

 1. Wprowadzenie do warsztatu. Zapoznanie uczestników, oczekiwania, kontrakt.
   
 2. Czym jest mobbing?
   
 3. Cechy charakterystyczne mobbingu:
   
  • 45 cech mobbingu, zachowania mobbingowe,
  • warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska,
  • konflikt jako źródło mobbingu,
  • źródła konfliktów, reguły radzenia sobie z konfliktami,
  • mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia.
    
 4. Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu:
   
  • mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu,
  • ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu.
    
 5. Zachowania dyskryminacyjne:
   
  • rozpoznawanie zachowań dyskryminacyjnych,
  • molestowanie seksualne,
  • działania nie będące dyskryminacją.
    
 6. Przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Karnego dotyczące mobbingu i dyskryminacji. Odpowiedzialność pracodawcy i pracowników w przypadku wystąpienia pozwu o mobbing.
   
 7. Co nie jest mobbingiem?
   
 8. Działania praktyczne zapobiegające zjawisku:
   
  • komunikacja w zespole,
  • zasady dotyczące kultury pracy.
    
 9. Reagowanie na mobbing:
   
  • z pozycji przełożonego.
  • z pozycji obserwatora/współpracownika.
  • z pozycji ofiary.

Wykładowca

Socjolog pracy i organizacji. Absolwent Szkoły Trenerów MATRIK oraz studiów podyplomowych z Mediacji i Negocjacji. 19 lat doświadczenia w doradztwie personalnym, tematyką mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania zajmuje się od 2004 r. Pełen zakres specjalizacji biznesowej to: przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy, analiza klimatu organizacyjnego oraz mediacje w sporach, ocena i rozwój kompetencji oraz procedury HR, restrukturyzacja zatrudnienia i programy outplacementu.

Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu na studiach podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi z tematyki: mobbing, dyskryminacja, molestowanie, outplacement i odejścia pracowników.

Uczestnik konferencji tematycznych i międzynarodowych projektów na rzecz przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.