MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu omówimy następujące zagadnienia: przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, jak rozróżnić mobbing od konfliktów interpersonalnych oraz jak dbać o swoje środowisko pracy, zachowania dyskryminacyjne, molestowanie seksualne, bezpieczne środowisko pracy.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Mobbing i dyskryminacja to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi może spotkać się organizacja. Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy sprzyja zaś efektywności pracowników. Aby zapobiegać tym zjawiskom, konieczne jest wykształcenie umiejętności identyfikowania oraz reagowania na nie, najlepiej na każdym szczeblu organizacji.

Cele szkolenia:

 • nabycie wiedzy, czym są mobbing i dyskryminacja,
 • uzyskanie wiedzy, jak identyfikować mobbing,
 • poznanie skutecznych sposobów przeciwdziałania mobbingowi

Korzyści ze szkolenia:

 • stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy,
 • zapewnienie stabilnej sytuacji w firmie,
 • uniknięcie poważnych konsekwencji związanych z mobbingiem w strukturach organizacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • psychologicznych i społecznych mechanizmach powstawania zachowań mobbingowych,
 • przepisach Kodeksu pracy dotyczących mobbingu i dyskryminacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozpoznawania mobbingu i dyskryminacji,
 • odróżniania asertywności od mobbingu,
 • promowania pozytywnej roli pracowników w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy,
 • rozróżniania zachowań niepożądanych od tych, które warto eksponować w środowisku zawodowym.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy wszystkich szczebli organizacji ze szczególnym uwzględnieniem działów HR,
 • kadra kierownicza.

Metody szkoleniowe:

miniwykład prowadzącego, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje na forum.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Zjawiska niepożądane
 • Mobbing
 • Dyskryminacja
 • Molestowanie
 • Naruszenie dóbr osobistych
 1. Mobbing – czym jest, a czym nie jest?
 • Definicja – Kodeks pracy
 • Mobbing czynny i bierny
 • Symptomy, zachowania podlegające mobbingowi
 • Przykłady mobbingu w różnych organizacjach
 • Odniesienie do prawa Unii Europejskiej
 • Charakterystyka „ofiary”
 • Mobber a mobbingowany
 • Obrona przed mobbingiem, przeciwdziałanie – możliwości, metody, narzędzia
 • Odpowiedzialność pracodawcy
 1. Cechy mobbingu
 • Długotrwałość
 • Powtarzalność
 • Poniżenie, ośmieszenie, izolowanie
 1. Zachowania mobbingowe wg Leymana
   
 2. Zachowania, które noszą znamiona mobbingu
   
 3. Rodzaje mobbingu
   
 4. Kontrola pracy pracownika a mobbing
   
 5. Co jest, a co nie jest mobbingiem?
   
 6. Odpowiedzialność za mobbing
   
 7. Ochrona przed mobbingiem
   
 8. Powództwo sądowe o mobbing – orzecznictwo
   
 9. Dowody mobbingu
   
 10. Przeciwdziałanie mobbingowi – rola działów HR w organizacjach
   
 11. Zapobieganie mobbingowi
   
 12. Skutki mobbingu
   
 13. Dyskryminacja – definicja wg Prawa pracy
 • Rodzaje dyskryminacji
 • Zakaz dyskryminacji
 • Odpowiedzialność za dyskryminację
 • Różnice pomiędzy mobbingiem a dyskryminacją
 • Dyskryminowanie pośrednie
 • Dyskryminowanie bezpośrednie
 • Inne przejawy dyskryminowania
 • Zachowania podlegające dyskryminacji
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji – narzędzia, możliwości, granice
 1. Równość płci w zatrudnieniu
   
 2. Świadomość mocnych i słabych stron w przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji
 • Narzędzia wspomagające radzeniu sobie z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy
 • Strategia obrony – nowe technologie, związki zawodowe, przedstawiciel pracowników, koledzy i koleżanki, instytucje pomocy zewnętrznej
 1. Przekonania a samoocena „ofiary” mobbingu lub dyskryminacji
 • Zniekształcone wyobrażenia o sobie
 • Kroki do zmiany postawy z pesymistycznej na optymistyczną
 • Kreowanie radości życia
 • Wdzięczność i nadzieja
 • Proces budowania siły
 • Źródła niszczenia zapału i siły
 • Krąg zainteresowań a krąg wpływu
 • Określenie działań niezbędnych do realizacji celów
 1. Molestowanie seksualne – słowne, fizyczne, wizualne
   
 2. Molestowanie – orzecznictwo
   
 3. Ocena własnego sposobu funkcjonowania w warunkach stresu
 • Precyzyjnie określone moje czynniki stresu
 • Diagnoza własnego poziomu stresu w sytuacji mobbingu i dyskryminacji
 • Jakie są moje reduktory stresu?
 • Zrozumienie własnych reakcji na stres
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Techniki relaksacyjne
 • Panowanie nad emocjami
 1. Rezultaty napięcia emocjonalnego związanego z mobbingiem i dyskryminacją
 • Zmęczenie, stres, utrata poczucia kompetencji, utrata poczucia wartości, konflikty, depersonalizacja
 • Antidotum – zwalczanie napięć emocjonalnych wywołanych mobbingiem
 1. Asertywność w walce z mobbingiem i dyskryminacją
 • Zachowania agresywne
 • Zachowania bierne
 • Zachowania asertywne
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
 • Techniki asertywnej odmowy
 • Komunikat JA jako technika zmniejszania oporu mobbera
 1. Pytania uczestników, dyskusje, podsumowanie szkolenia

Wykładowca

Trener biznesu, konsultant i ekspert z 20-letnim doświadczeniem, praktyk i manager.  

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń:

 • Zarządzanie projektami w praktyce,
 • Mobbing,
 • Negocjacje,
 • Kierowanie zespołami,
 • Motywowanie,
 • Zarządzanie kryzysowe i kalkulacja ryzyka.

Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, angażującymi uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów i sytuacji.

Podczas szkoleń i warsztatów łączy praktyczne umiejętności uzyskane w trakcie pracy na stanowisku Dyrektor firmy usługowej i Kierownik marketingu w firmie produkcyjnej, gdzie zarządzał zespołami.

Ukończył 2-letnie studia MBA ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) i Politechnikę Warszawską, a także studia podyplomowe: Zarządzanie, Komunikacja i Promocja w Biznesie oraz Polsko-Niemieckie Studia Menedżerskie – Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim.

Połączenie własnych doświadczeń zawodowych, solidnej podbudowy w postaci ukończonych studiów i kursów oraz doświadczeń uczestników szkoleń pozwala mu szybko znaleźć wspólny język z kursantami, którzy osiągają dzięki temu założone cele szkoleniowe.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z hotelami należącymi do grupy Louvre Hotels. Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.