Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu zmianą.

ONLINE
25-26 października 2021 r., poniedziałek - wtorek, godz. 09.00 -13.30
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia poznasz i przećwiczysz: docieranie do źródła problemu, analizowanie problemu, jak ograniczyć ryzyko nieadekwatnego rozwiązania problemu, jak poszukiwać różnych rozwiązań i nie skupiać się na jednym rozwiązaniu, jak przygotować się do wdrożenia rozwiązania, plan wdrożenia.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi krytycznego myślenia w podejmowaniu decyzji, wyznaczaniu celów oraz zarządzaniu zmianą osobistą i w organizacji. 

Warsztat nawiązuje do koncepcji zarządzania ograniczeniami, której twórcą jest Eliyahu Goldratt, następnie rozwijanej m.in. przez jego ucznia dr Alana Barnarda.

Warsztat opiera na się na czterech filarach zarządzania ograniczeniami, według których:

 1. każdą sytuację można uprościć, odkrywając jej źródłową przyczynę,
 2. konflikty można rozwiązać dzięki zrozumieniu powodów, dla których powstają, 
 3. istotą rozwiązywania problemów jest współpraca, 
 4. jeżeli nierozwiązany problem narasta, to oznacza, że czegoś jeszcze o sytuacji nie wiemy.

Korzyści z udziału w szkoleniu: 

Uczestnicy nauczą się jak przejść proces od pogłębionej diagnozy i analizy problemu do wypracowania konkretnego rozwiązania, które ma wnieść oczekiwaną wartość dodaną w codziennej działalności organizacji.

Stosowane narzędzia usprawniają procesy decyzyjne oraz komunikację w zespołach, przy jednoczesnym skróceniu czasu poszukiwania rozwiązania.

Dzięki warsztatowej pracy z wybranym przez prowadzącego narzędziem myślenia krytycznego uczestnicy znajdą odpowiedź na trzy fundamentalne pytania, które towarzyszą procesowi podejmowania każdej decyzji:

 1. Co zmienić?
 2. Na co zmienić?
 3. Jak spowodować zmianę?

Przykładowy kontekst wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczenia w swojej organizacji:

 • wypracowanie rozwiązania konkretnego problemu,
 • diagnoza przyczyn nieprawidłowości lub problemów,
 • przygotowanie oferty dla klienta,
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w zepole,
 • wdrażanie zmian organizacyjnych,
 • rozwiązanie sytuacji konfliktowej w zespole,
 • wypracowanie kierunków rozwoju organizacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • rodzajach błędów w podejmowaniu decyzji,
 • oporze przed zmianą, 
 • sposobach opisu problemu i docierania do jego źródła, 
 • podstawach sytuacji konfliktowych,
 • jak tworzyć rozwiązania problemu, 
 • podstawach zarządzania zmianą.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • diagnozowania i analizowania problemów, 
 • poszukiwania potencjalnych rozwiązań, 
 • przygotowania do wdrożenia wypracowanych rozwiązań. 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej, menedżerów, liderów zespołów, pracowników działu HR, przedsiębiorców, a także wszystkich osób, które mają do podjęcia ważną decyzję lub planują zmianę.

Metody szkoleniowe:

Mini wykład prowadzącego, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje na forum, praca z narzędziem myślenia krytycznego nad rozwiązaniem konkretnego problemu.

Program

 1. Wprowadzenie do stosowania narzędzi krytycznego myślenia.
 • Geneza Thinking Tools.
 • Rodzaje błędów w podejmowaniu decyzji.
 • Poziomy oporu przed zmianą.
 1. Diagnoza problemu.

  Cel: ograniczenie ryzyka zajmowania się sprawami nieistotnymi lub odwlekania realizacji wyznaczonych celów i podjętych decyzji
 • Przygotowanie opisu problemu do rozwiązania – poszukiwanie przyczyn źródłowych.
 • Kryteria i sposoby wyboru problemu do rozwiązania.
 • Analiza poziomów i skutków oddziaływania problemu. 
 1. Analiza problemu.

  Cel: ograniczenie ryzyka nieadekwatnego rozwiązania problemu
 • Podstawy rozumienia sytuacji konfliktowych.
 • Analiza sytuacji konfliktowej przy projektowaniu rozwiązania problemu – identyfikacja korzyści i zagrożeń proponowanej zmiany oraz stanu obecnego.
 1. Poszukiwanie różnych rozwiązań problemu.

  Cel: ograniczenie ryzyka kompromisu lub skupienia się tylko na jednym rozwiązaniu
 • Tworzenie czterech, różnych propozycji rozwiązania problemu na podstawie założeń zidentyfikowanych na etapie analizy problemu. 
 1. Przygotowanie do wdrożenia rozwiązania.

  Cel: przygotowanie planu działania.
 • Podstawy zarządzania zmianą. 
 • Analiza wykonalności rozwiązania problemu pod kątem jego niewystarczalności, deficytu zasobów oraz negatywnych skutków projektowanego rozwiązania.

Wykładowca

Menadżer, certyfikowany audytor wewnętrzny (CRMA CGAP) , SCRUM Master (PSM), akredytowany coach.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania projektami audytowymi oraz ponad piętnastoletnie w prowadzeniu szkoleń.

Przez wiele lat współpracował z Radą Instytutu Audytorów Wewnętrznych ds. Standardów Audytu Wewnętrznego. Pełnił również funkcję lidera Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania zmianą, oceny i wdrażania systemów kontroli i zarządzania ryzykiem, a także oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

W swojej pracy wykorzystuje narzędzia Design Thinking, UX Design, Thinking Tools (Jonah TOC) oraz podejście oparte na zwinnym zarządzaniu projektami (SCRUM, Agile PM).
Z wykształcenia prawnik. Ukończył również m.in. studia podyplomowe z Psychologii Przywództwa, Akademię Trenera Biznesu oraz Akademię Coachingu. 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1390,00 zł + 23% VAT = 1709,70 zł brutto

1390,00 zł + VAT zw = 1390,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

ONLINE
25-26 października 2021 r., poniedziałek - wtorek, godz. 09.00 -13.30