Narzędzia efektywnego lidera - operacyjne i strategiczne aspekty roli menedżera

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu poruszymy zagadnienia takie, jak: fazy budowania zespołu, rola menedżera w zespole, style zarządzania zespołem, delegowanie zadań, planowanie zadań, ewaluacja zadań, egzekwowanie zadań, udzielanie informacji zwrotnej, feedback, trudne rozmowy z pracownikami, motywowanie pracowników, wzmacnianie zaangażowania pracowników.

Bycie liderem to nie tylko przywileje związane z rolą przywódcy. To przede wszystkim obowiązki, takie jak przekazywanie feedbacku, delegowanie obowiązków, egzekwowanie wykonywania zadań i wiele innych. Od sposobu ich realizowania i efektywności lidera w realny sposób zależy funkcjonowanie i pozycja firmy. Wsparcie lidera odpowiednimi narzędziami i jego rozwój w zakresie kompetencji miękkich będą korzystne zarówno dla niego samego, jak i dla całej firmy. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wykonywać codzienne obowiązki, aby efektywnie zarządzać swoim zespołem.

Cel szkolenia:

 • nabycie umiejętności niezbędnych do efektywnego kierowania zespołem, przećwiczenie technik wykonywania zadań menedżerskich,
 • nabycie umiejętności zbudowania efektywnego zespołu,
 • uzyskanie wiedzy, jak wykorzystać swoje cechy i kompetencje do odpowiedniego dostosowania swojego stylu kierowania do członków zespołu.

Korzyści ze szkolenia:

 • poczucie spokoju i pewności siebie dzięki efektywnie wykonywanym obowiązkom,
 • zbudowanie profesjonalnego wizerunku godnego podziwu lidera,
 • wzrost pozycji firmy dzięki odpowiedniemu zarządzaniu,
 • SPECJALNY BONUS DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA!
  INDYWIDUALNA konsultacja z trenerem po szkoleniu

W ramach szkolenia mają Państwo możliwość skorzystania z indywidualnej godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu w dogodnym, ustalonym terminie. Konsultacja daje możliwość szczegółowego omówienia indywidualnych przypadków, trudności i wyzwań. Jest to czas, w którym trener poświęca całą uwagę jednemu uczestnikowi. Trener przyjmuje rolę mentora, który – korzystając ze swojego doświadczenia – pomaga zaplanować wdrożenie wiedzy i umiejętności uzyskanych na szkoleniu do wykonywania zadań związanych z codzienną pracą.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • etapach budowania zespołu, typowych wyzwaniach stojących przed menadżerem na każdym etapie i roli menażera na każdym etapie,
 • naturalnym stylu kierowania,
 • metodzie rozpoznawania ról w zespole oraz sposobach na dobór pracowników z określonymi rolami do realizowanych zadań,
 • zadaniach menedżera na poziomie operacyjnym i strategicznym,
 • narzędziach umożliwiających zwiększenie motywacji oraz rozwój pracowników,
 • technikach efektywnego prowadzenia spotkania z zespołem.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozpoznawania stylów osobowości oraz stopnia dojrzałości pracowników,
 • wykorzystywania kluczowych umiejętności menadżerskich tj. delegowanie i egzekwowanie zadań czy weryfikacja postępów,
 • wykorzystywania narzędzi motywacyjnych dostosowanych do poszczególnych członków zespołu,
 • wzmacniania zaangażowania pracowników,
 • budowania satysfakcji pracowników z pracy,
 • przeprowadzania rozmów oceniających i motywujących.

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są menedżerowie, liderzy zespołów i kierownicy. Szkolenie skierowane jest do osób początkujących oraz takich, które posiadają już doświadczenie w zarządzaniu zespołem i są zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności.
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą:

 • doskonalić swoje umiejętności z zakresu zarządzania zespołem,
 • poznać zasady budowania zespołu oraz znaczenia roli jednostki w zespole,  
 • poznać techniki i narzędzia rozpoznawania stylów zarzadzania, typów osobowości i dojrzałości biznesowej oraz ich wpływu na współpracę i rozwój w zespole,
 • pogłębić swoją wiedzę w zakresie dostosowywania swojego stylu zarządzania oraz metod zarządzania do zespołu,
 • udoskonalić swój potencjał w zakresie motywowania zespołu, a przede wszystkim w zakresie konstruktywnego kierowania zespołem.

Metody szkoleniowe:

Miniwykłady, ćwiczenia praktyczne indywidualne oraz w grupach (symulacje, gry zespołowe), dyskusja na forum.

Program

 1. Fazy rozwoju zespołu
 • fazy rozwoju zespołu według Tackmana
 • role w zespole według Belbina
 • typowe problemy oraz rola menadżera na poszczególnych etapach rozwoju zespołu
 1. Rola menedżera w zarządzaniu zespołem
 • określenie naturalnego stylu zarządzania
 • główne zadania menadżera na poziomie operacyjnym
  • planowanie zadań
  • delegowanie zadań (metody delegowania)
  • ewaluacja zadań i udzielanie informacji zwrotnej
  • delegowanie odpowiedzialności i nadawanie uprawnień
 1. Menedżer a zespół
 • rozpoznawanie stylów osobowości członków zespołu
 • dopasowanie roli i sposobu zarządzania do członków zespołu
 • techniki motywacji i umiejętność ich dostosowania do członków zespołu
 • rozmowy oceniające
 • rozmowy motywujące
 1. Menedżer a lider
 • czym różni się menedżer operacyjny od lidera, jak przejść z poziomu operacyjnego do liderskiego
 • menedżer na froncie – jak prowadzić efektywne spotkanie zespołu
 • menedżer na etapie zmian – jak przekazywać informacje o zmianach i zaprosić zespół do zmiany
 • techniki motywowania do zmian i utrzymania trwałych postaw wobec zmian
 1. Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Wykładowca

Menedżer HR z 15-letnim doświadczeniem we współpracy z zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielopokoleniowych, wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.
Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, pokoleń,  prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, obserwowała i cały czas obserwuje, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskania i przekazania wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji (na rynku polskim o zagranicznym) pokazało jej, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często nawet obrazić i pokłócić się z błahego powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.
Stąd w pracy zawodowej i w życiu prywatnym niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się – słuchania, mówienia – werbalnego i niewerbalnego. Jest to umiejętność, której podstawy można poznać w trakcie szkolenia, ale aby ją utrwalić, konieczna jest ciągła praca nad sobą, swoim stylem porozumiewania się i jego doskonaleniem.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy/zamieszkania. Wymagania: komputer/tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1390,00 zł + 23% VAT = 1709,70 zł brutto

1390,00 zł + VAT zw = 1390,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.