Prawo budowlane 2021. Istotne zmiany i najnowsze trendy orzecznicze.

Warszawa / lub ONLINE
11 maja 2021 r., wtorek, godz. 10.00-16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu: duża nowelizacja, której przepisy weszły w życie 19.09.2020, krocząca nowelizacja w 2021 r. i elektroniczny obieg dokumentów, obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle i urządzenia budowlane, roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego i zmiana sposobu użytkowania, kiedy nie trzeba mieć pozwolenia na budowę, dysponowanie nieruchomością, eletroniczna procedura składania dokumentacji, pozwolenie na użytkowanie.

19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Ustawa nowelizująca Prawo budowlane weszła w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g2 i 8g5, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Od stycznia 2021 r. w życie zaczęły też wchodzić przepisy regulujące cyfryzacje postępowań związanych z Prawem budowlanym.

Zmiany przepisów mają na celu uproszczenie obowiązujących regulacji i w konsekwencji uproszczenie realizacji inwestycji.

Cel szkolenia:

 • usystematyzowanie wiedzy poprzez podsumowanie zmian w Prawie budowlanym, jakie nastąpiły w przeciągu kilku ostatnich lat,
 • zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami Prawa budowlanego,
 • pomoc we zdrożeniu znowelizowanych przepisów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy uporządkują wiedzę na temat Prawa budowlanego, w tym ostatnich nowelizacji w latach 2018-2019 oraz ich wpływu na przebieg procesu inwestycyjnego.

Uczestnicy omówią wspólnie z prowadzącym, najnowsze zmiany, które weszły w życie we wrześniu 2020 oraz związane z cyfryzacją postępowań administracyjnych.

Znowelizowane przepisy dotyczą m.in. takich kwestii jak procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, zasady sporządzania projektu budowlanego, wymogi w zakresie projektu budowlanego i obowiązków projektantów, procedury dotyczące samowoli budowlanych. Zmiany w przepisach również mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa - np. w przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu będzie wymóg przestawiania ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do pracowników wszystkich firm, których dotyczą zmiany w prawie budowlanym, do pracowników przedsiębiorstw biorących udział w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak również inwestora, do projektantów i architektów, a także do pracowników organów administracyjnych.

Metody szkoleniowe:

wykład, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń, dyskusja.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Nowelizacje – co jest i czego się spodziewać:
   
  • Podsumowanie nowelizacji z ostatnich lat.
  • "Duża nowelizacja” ustawy Prawo Budowlane, która weszła w życie od 19 września 2020 r.
  • "Krocząca” nowelizacja przepisów w 2021 r. w związku z wprowadzeniem możliwości elektronicznego obiegu dokumentów.
  • Kierunki zmian na podstawie przedkładanych projektów ustaw i rozporządzeń.
    
 2. Kluczowe pojęcia i co dla praktyki codziennej z tego wynika:
   
  • Obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle i urządzenia budowlane.
  • Roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego i zmiana sposobu użytkowania.
  • Podstawowe schematy ułatwiające poruszanie się po normach Prawa Budowlanego.
    
 3. Pozwolenie na budowę – najważniejsze zagadnienia:
   
  • Kto i kiedy może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
  • Jakie dokumenty wymagane są aby uzyskać pozwolenie na budowę?
  • Elektroniczna procedura składania dokumentacji i konsekwencje z niej wynikające.
  • Które odstąpienia są kwalifikowane jako istotne odstępstwa od projektu budowlanego?
  • Jakie odbiory poprzedzają przystąpienie do użytkowania? Czy muszę mieć PnU?
  • Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu?
    
 4. Wyjątki od konieczności uzyskania PnB:
   
  • Katalog obiektów na zgłoszenie i zwolnionych z obowiązków reglamentacyjnych Prawa Budowlanego.
  • Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
  • Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?
    
 5. Podejście sądowe do wybranych norm Prawa Budowlanego w ostatnich latach – trendy, zmiany.
   
 6. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń, dyskusja.

Wykładowca

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia.

Prowadzi liczne szkolenia i wykłady z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, prawa nieruchomości, umów najmu.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
11 maja 2021 r., wtorek, godz. 10.00-16.00