RODO w administracji publicznej – zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i praktyczne wdrożenie RODO

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

To szkolenie jest nieaktywne. Aktualne szkolenia z zakresu RODO znajdziesz tutaj:
https://www.jgt.pl/szkolenia-otwarte,ochrona-danych-osobowych.html

Kontakt w sprawie kolejnego terminu szkolenia: 22 / 845 52 53, agnieszka.czmoch@jgt.pl


Począwszy od 25 maja 2018 r. system prawny z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce został gruntownie zmieniony. Wszystkie urzędy obsługujące organy administracji publicznej są zobowiązane do bezpośredniego stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…).

Unijne rozporządzenie określane jest często jako „rewolucyjna” regulacja w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r. została uchylona i zastąpiona nową krajową regulacją prawną  - ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Proponujemy Państwu szkolenie, które stanowi kompendium niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych według RODO i przepisów krajowych.

Na szkoleniu:

 • omówimy wszystkie najistotniejsze zmiany wprowadzone przez RODO, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie definiowania danych osobowych podlegających ochronie, w tym danych sensytywnych, zasad przetwarzania danych osobowych, przesłanek przetwarzania danych osobowych, obowiązków administratora danych i roli Inspektora Ochrony Danych,
   
 • omówimy zmiany, jakie wprowadziła nowa ustawa o ochronie danych osobowych,
   
 • wskażemy niezbędne działania w celu dostosowania jednostek administracji publicznej do wymogów RODO,
   
 • przedstawimy wzory dokumentów i opracowania, co pozwoli uczestnikom szkolenia zapoznać się z procedurami ochrony danych osobowych od strony praktycznej.

Szkolenie jest skierowane w szczególności do pracowników organów administracji publicznej, będących administratorami danych lub procesorami, w tym pracowników kadr, biur prawnych, osób pełniących rolę Inspektora Ochrony Danych, dyrektorów biur i pracowników niższego szczebla zarządzania.

Program

 1. Potrzeba, cel oraz zakres przedmiotowy i podmiotowy RODO (cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, nowe źródła prawa, rola RODO w polskim systemie prawnym, projektowane dalsze zmiany w prawie polskim).
   
 2. Zasady ogóle przetwarzania danych osobowych (zasada legalności, celowości, adekwatności, minimalizacji danych, ograniczenia czasu przechowywania, integralności i poufności danych, rozliczalności i zasada przejrzystości).
   
 3. Pojęcie danych osobowych (w tym dane biometryczne, dane zwykłe i wrażliwe, dan o lokalizacji – GPS i identyfikator internetowy – IP).
   
 4. Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych (cechy zgody: dobrowolna, konkretna, jednoznaczna, świadoma; informacja o prawie do cofnięcia zgody; samodzielna zgoda dziecka; zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych; przykładowa treść zgody).
   
 5. Uprawnienia przysługujące podmiotowi danych (prawo do uzyskania informacji, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo przenoszenia, prawo ograniczenia i uzyskania informacji w przejrzysty sposób).
   
 6. Obowiązki przedsiębiorcy jako administratora danych osobowych (pojęcie administratora i współadminstratora, obowiązek prowadzenia audytów, przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych, szacowanie ryzyka przetwarzania danych osobowych, nowe podejście do zabezpieczenia danych; „privacy by design” oraz „privacy by default”, rejestr czynności przetwarzania – elementy, przykładowy wzór).
   
 7. Inspektor Ochrony Danych (rola i obowiązki, zakres obowiązku wyznaczenia inspektora).
   
 8. Procesor i umowa powierzenia danych (definicja i obowiązki procesora, treść umowy powierzenia danych – przykładowe wzory).
   
 9. Działania wymagane w celu wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie (audyt z zakresu ochrony danych osobowych, opracowanie wymaganej dokumentacji, przeprowadzenie procesu szacowania ryzyka i oceny skutków przetwarzania, wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Danych – przykładowe wzory wymaganej dokumentacji).
   
 10. Sankcje za naruszenia przepisów RODO (wysokość kar, tryb odpowiedzialności, rola organu nadzorczego i sądu).
   
 11. RODO w kadrach (ochrona danych w procesie rekrutacyjnym i dane osobowe pozyskiwane w związku z zatrudnieniem pracownika; systemy monitoringu w pracy).
   
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników (omówienie zagadnień i problemów uprzednio zgłoszonych przez uczestników).

Wykładowca

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka aplikacji legislacyjnej. Od 2003 r. związana z organami administracji publicznej, od 2007 dyrektor biura prawnego, a od 2017 dyrektor generalny w jednostce administracji publicznej.

Wykładowca postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji na uczelniach wyższych oraz trener wewnętrzny (łącznie ponad 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń i wykładów), Ekspert w ramach projektów bliźniaczych w Turcji, Chorwacji i na Ukrainie mających na celu dostosowanie systemów prawnych ww. państw do prawa Unii Europejskiej.

Autorka publikacji książkowych i artykułów z zakresu postępowania administracyjnego i prawa transportu drogowego, a także komentarzy do ustaw: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, transporcie kolejowym oraz rozporządzeń prawa Unii Europejskiej.

Przewodniczący Zespołu wdrożeniowego RODO w jednostce administracji publicznej.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 189 zł (jedynka ze śniadaniem), od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 285 zł (jedynka ze śniadaniem), od 322 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 300 zł (jedynka ze śniadaniem), od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena nie obejmuje noclegu. Jest możliwość doliczenia kosztów noclegu do ceny szkolenia. W przypadku zainteresowania rezerwacją hotelu, prosimy o kontakt.

Informacje o hotelach znajdujących się w pobliżu miejsca szkolenia podajemy również w zakładce "miejsce".