RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) obowiązuje już od 2018 roku. Większość instytucji publicznych i prywatnych w Polsce została zobowiązana do bezpośredniego stosowania RODO, jednak nadal praktyczne stosowanie tych przepisów budzi liczne wątpliwości.

Cały czas aktualne jest pytanie: jak stosować RODO, by z jednej strony ochrona danych osobowych nie stała się uciążliwością, która uniemożliwia sprawne działanie, a z drugiej strony, by właściwie zabezpieczyć interesy osób, których dane są przetwarzane i podlegają ochronie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że organ nadzoru w Polsce nałożył już pierwsze kary pieniężne, także w sektorze publicznym, za brak zgodności z RODO.

Celem szkolenia jest:

 • omówienie najważniejszych i najczęściej występujących problemów ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach publicznych,
 • zapoznanie uczestników z najnowszym orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądów administracyjnych oraz
 • przekazanie praktycznych zaleceń dotyczących sposobów postępowania z danymi osobowymi zgodnie z przepisami.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami i podsumowanie oraz rozszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy, a także omówienie wątpliwości, wymianę doświadczeń, uzyskanie pomocy i wskazówek w rozwiązaniu przypadków z praktyki.
Szkolenie stanowi kompendium niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych według RODO i przepisów krajowych.

Na szkoleniu:

 • omówimy wszystkie najistotniejsze zmiany wprowadzone przez RODO, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie definiowania danych osobowych podlegających ochronie, w tym szczególnych kategorii danych, zasad przetwarzania danych osobowych, przesłanek przetwarzania danych osobowych,
 • wskażemy niezbędne działania w celu dostosowania jednostek administracji publicznej do wymogów RODO,
 • podsumujemy konsekwencje nowelizacji przepisów sektorowych wynikające z RODO w obszarze zatrudnienia i postepowań administracyjnych, wskazując na obszary, które uległy znaczącym zmianom i zalecając właściwe sposoby działania,
 • przedstawimy i omówimy wzory dokumentów, co pozwoli uczestnikom szkolenia zapoznać się z praktyką stosowania przepisów RODO.

Szkolenie jest skierowane w szczególności do pracowników organów administracji publicznej, będących administratorami danych lub procesorami, w tym pracowników kadr, biur prawnych, osób zaangażowanych w koordynowanie tematu ochrony danych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, dyrektorów biur i pracowników niższego szczebla zarządzania.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych (zasada legalności, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności danych, rozliczalności).
  Omówienie prawdziwych przykładów z sektora publicznego.
   
 2. Pojęcie danych osobowych (dane zwykłe i szczególnie chronione, dane o karalności, służbowe dane kontaktowe, wizerunek, informacje o osobach prowadzących działalność gospodarczą, informacje o osobach zmarłych).
  Ćwiczenie mające na celu prawidłowe rozumienie pojęcia „dane osobowe”.
   
 3. Nowe sposoby legalizowania zbierania i dalszego przetwarzania danych (nowe zasady dotyczące pozyskiwania zgody, zgoda na dane zwykłe i szczególnie chronione, kiedy zgoda jest zbędna, bo istnieją inne podstawy do dysponowania danymi np. umowa, obowiązek prawny).
  Omówienie najczęściej popełnianych błędów w sektorze publicznym.
   
 4. Udostępnienie danych a ich powierzenie (identyfikacja typowych sytuacji, w których mamy do czynienia z udostępnieniem i powierzeniem, zakres odpowiedzialności podmiotów, obowiązkowe zasady zlecania usług zw. z przetwarzaniem danych w oparciu o RODO, powierzenie a upoważnienie).
  Omówienie zagadnień: badania medycyny pracy, benefity pracownicze, przekazywanie danych sądom, Policji, w ramach KPA w celu przekazania sprawy według właściwości.
   
 5. Uprawnienia przysługujące podmiotowi danych (m.in. klauzule informacyjne RODO – obowiązkowa zawartość i zalecenia co do ich redagowania, prawo dostępu do danych i prawo do kopii danych, kiedy należy uwzględnić żądanie usunięcia danych i sprzeciw wobec ich przetwarzania, prawo ograniczenia przetwarzania danych; omówienie przykładowych klauzul RODO).
   
 6. RODO a postępowania administracyjne (obowiązki informacyjne, zakres udostępniania danych osobowych, prawo do kopii danych a wgląd w akta postępowania administracyjnego).
   
 7. RODO a dostęp do informacji publicznej (czy RODO ma zastosowanie do informacji publicznej zawierającej dane osobowe, osoba publiczna a osoba pełniąca funkcję publiczną, ograniczenie jawności ze względu na prywatność).
  Zasady dostępu do informacji o wynagrodzeniach.
   
 8. Zalecenia dla urzędników, jak pracować z danymi osobowymi zgodnie z RODO. Za jakie działania/zaniechania urzędnik może ponosić osobistą odpowiedzialność.
   
 9. Najczęściej popełniane błędy przy wdrożeniu RODO w sektorze publicznym.
   
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników (omówienie zagadnień i problemów uprzednio zgłoszonych przez uczestników).

Wykładowca

Prawnik i trener z 20 letnim praktycznym doświadczeniem w tematyce ochrony danych osobowych. Znajomość europejskich przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzona egzaminem certyfikującym CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe).

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz kanadyjskiego Queen’s University.

Jako Dyrektor Departamentów Prawnego i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez kilka lat odpowiadała m.in. za nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych, opracowywanie stanowisk/decyzji administracyjnych GIODO związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Jako przedstawiciel GIODO reprezentowała Polskę w strukturach europejskich.

Kierownik Projektu/Ekspert Wiodący ds. Prawnych w licznych projektach dot. danych osobowych finansowanych przez Unię Europejską obejmujących m.in. rozbudowane programy szkoleniowe dot. ochrony danych osobowych adresowane do administracji publicznej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. opracowania koncepcji projektu dotyczącego transgranicznego przepływu danych osobowych w kontekście RODO.

Posiada bogate doświadczenie w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych zarówno, jako zewnętrzny audytor/konsultant, jak i jako administrator bezpieczeństwa informacji/inspektor ochrony danych. Proponuje praktyczne rozwiązania, które - zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami - jednocześnie uwzględniają specyfikę instytucji i realizację jej kluczowych zadań.

Uczestniczyła w tworzeniu kompleksowych systemów ochrony danych osobowych, koordynowała i odpowiadała za wdrożenie RODO.

Trener z wieloletnim doświadczeniem, od 2006 r. szkoli przedstawicieli sektora publicznego jako wykładowca tematu ochrony danych osobowych. Przeprowadziła ponad 300 całodniowych szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO) oraz dostępu do informacji publicznej dla różnych grup zawodowych m.in. pracowników Kancelarii Premiera, MSWiA i urzędów wojewódzkich, MRPiPS i urzędów pracy oraz WSA w Warszawie. W 2018 roku przeprowadziła cykl specjalistycznych szkoleń centralnych nt. RODO organizowanych i nadzorowanych przez Szefa Służby Cywilnej.

Od 2007 roku należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalistów ds. Prywatności (International Association of Privacy Professionals - IAPP), a od 2008 roku do Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI). 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.