MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

RODO w administracji publicznej. Praktyczne szkolenie dla urzędników

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu poruszymy zagadnienia takie, jak: co to są dane osobowe, jak stosować przepisy RODO w sposób racjonalny, bezpieczeństwo danych w RODO, kiedy usuwać dane zgodnie z RODO, jak napisać klauzulę informacyjną RODO, RODO a dostęp do informacji publicznej, nieprawidłowości w stosowaniu przepisów RODO, kary pieniężne i odszkodowania wobec osób poszkodowanych.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Niemal każdy urzędnik w Polsce został przeszkolony z RODO, jednak nie każdy w praktyce wie, jak stosować te przepisy.  Po 5 latach obowiązywania RODO wiemy dużo więcej na temat tego, jak interpretować jego ogólne przepisy i jakie są konkretne wymagania Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie, które:

 • podpowie urzędnikom, jak prawidłowo i racjonalnie stosować przepisy o ochronie danych osobowych, nie narażając się na odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO,
 • trwa 6 godzin, w trakcie których jest możliwość zadawania szczegółowych pytań wykładowcy, a także dyskusji w kameralnej grupie osób o podobnych doświadczeniach zawodowych.

Cele szkolenia:

 • określenie, jakie informacje podlegają przepisom RODO wraz ze wskazaniem zasad pozwalających na ich legalne zbieranie i wykorzystywanie,
 • wykształcenie umiejętności reagowania w przypadku wpłynięcia wniosku o realizację praw przysługujących na podstawie RODO,
 • przekazanie wiedzy na temat naruszeń ochrony danych i prawidłowego reagowania w przypadku ich wystąpienia,
 • zapoznanie uczestników z najnowszym orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sądów administracyjnych oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych,
 • poznanie potencjalnych „pułapek” przy wdrożeniu RODO w sektorze publicznym.

Korzyści ze szkolenia:

 • wiedza, które informacje podlegają ochronie na podstawie RODO i jakie są podstawowe zasady przetwarzania (m.in. udostępniania danych),
 • umiejętność identyfikacji, kiedy osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać z praw na podstawie RODO,
 • świadomość zasad bezpieczeństwa danych oraz wskazanie, jak minimalizować ryzyko naruszeń ochrony danych i jak na nie reagować, 
 • przykładowe wzory dokumentów, m.in. klauzuli RODO, testu równowagi i kwestionariusza do oceny kontrahenta pod kątem zgodności z RODO,
 • poznanie najnowszego orzecznictwa polskiego i europejskiego dotyczącego RODO.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • informacjach, które podlegają ochronie na podstawie RODO i podstawowych zasady przetwarzania (m.in. udostępniania danych)

 • identyfikacji, kiedy osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać z praw na podstawie RODO,

 • zasadach bezpieczeństwa danych,

 • minimalizowaniu ryzyka naruszeń ochrony danych i sposobach reagowakcji,

 • sposobach na ograniczenie odpowiedzialności urzędnika za naruszenie przepisów RODO. 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji, które informacje podlegają przepisom RODO,
 • ustalenia, kiedy i jaką podstawę prawną należy zastosować, aby legalnie zebrać i dalej przetworzyć dane osobowe,
 • przeprowadzenia tzw. „testu równowagi” wymaganego np. przy pozyskiwaniu służbowych danych osób kontaktowych reprezentujących kontrahentów
 • oceny kontrahenta pod kątem zgodności z RODO
 • opracowania klauzuli informacyjnej RODO w sposób zgodny z przepisami i wytycznymi organu nadzoru,
 • prawidłowego reagowania w przypadku złożenia wniosku o skorzystanie z praw wynikających z RODO,
 • identyfikacji i postępowania w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych,
 • minimalizowania ryzyka naruszenia przepisów RODO i ponoszenia osobistej odpowiedzialności za ewentualne naruszenie.  

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych w administracji publicznej. Będzie wartościowe dla pracowników, którzy ze względu na zakres obowiązków mają dostęp do danych osobowych, a także dla kierowników, osób zajmujących się obsługą prawną urzędu i innych zaangażowanych w proces zawierania umów z kontrahentami.

Metody szkoleniowe:
wykłady prowadzącego, ćwiczenia praktyczne indywidualne oraz w grupach, omawianie kazusów, dyskusje na forum. 

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Jakie informacje są chronione przez RODO, dane zwykłe i szczególnie chronione, dane o karalności
 • służbowe dane kontaktowe
 • informacje o osobach prowadzących działalność gospodarczą oraz reprezentujących osoby prawne
 • informacje o osobach zmarłych
 • ćwiczenie, mające na celu prawidłowe rozumienie pojęcia „dane osobowe”
 1. Czy RODO rzeczywiście wymaga rozbudowanych procedur, jakich i co z tego wynika dla urzędu i urzędnika?
 • rozliczalność przetwarzania – teoria i praktyka
 • procedury RODO – co jest wymagane i od kogo
 1. Jaka jest rola upoważnień do przetwarzania danych, czy i komu są one potrzebne i jakie mają konsekwencje dla pracy urzędnika?
 • tekst RODO w zakresie upoważnień do przetwarzania danych
 • z czego wynika to, że w innych krajach nie funkcjonują upoważnienia do przetwarzania danych
 • nadawanie upoważnienie w praktyce – polska specyfika
 • czym i komu grozi brak upoważnienia
 1. Jak postępować z danymi, aby działać zgodnie z zasadami RODO
 • jak określić, jakie dane możemy zbierać
 • dlaczego kopiowanie/skanowanie dokumentów może być problematyczne z punktu widzenia RODO
 • czy dopuszczalne jest przekazywanie danych osobowych przez telefon
 • jak udostępniać dane osobowe, a gdy jest to wymagane, jak anonimizować dane osobowe
 1. Jakie prawa z RODO mają interesanci
 • czy trzeba uzyskiwać podpis pod klauzulą informacyjną RODO
 • w jakich językach opracować klauzule informacyjne
 • czy i kiedy interesant może skutecznie żądać usunięcia swoich danych
 • czy RODO daje prawo do żądania kopii dokumentów, zawierających nasze dane osobowe
 1. Jak bezpieczne pracować z danymi osobowymi, także w warunkach pracy zdalnej
 • bezpieczeństwo danych w RODO – przepisy i praktyka
 • praca zdalna w kontekście ochrony danych osobowych – telekonferencje/wideokonferencje, korzystanie ze sprzętu prywatnego w celach służbowych itp.
 • praktyczne wskazówki dot. postępowania z dokumentacją papierową, przekazywaniem danych osobowych poza urząd itp.
 1. Co zrobić, gdy doszło do naruszenia ochrony danych? Kto za to odpowie – urząd czy winny urzędnik
 • incydent bezpieczeństwa a naruszenie ochrony danych
 • sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych – zawiadomienie UODO i podmiotów danych
 • dokumentowanie naruszeń ochrony danych   
 • jak urzędnik może zminimalizować ryzyko popełnienia przez siebie naruszenia ochrony danych
 • omówienie wniosków z najnowszych decyzji Prezesa UODO
 1. Sankcje za naruszenie przepisów RODO – jak skutecznie ograniczyć ryzyko poniesienia osobistej odpowiedzialności urzędnika za naruszenie RODO
   
 2. Wiarygodne i bezpłatne źródła informacji o RODO
   
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników (omówienie zagadnień i problemów uprzednio zgłoszonych przez uczestników)

Wykładowca

Prawnik-praktyk i trener z ponad 20 letnim doświadczeniem w tematyce ochrony danych osobowych. 

Jako dyrektor w polskim organie nadzoru ochrony danych osobowych przez kilka lat odpowiadała m.in. opracowywanie stanowisk/decyzji administracyjnych GIODO związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz reprezentowała Polskę w strukturach europejskich dot. ochrony danych osobowych. 

Kierownik Projektu/Ekspert Wiodący ds. Prawnych w licznych projektach dot. danych osobowych finansowanych przez Unię Europejską obejmujących m.in. rozbudowane programy szkoleniowe dot. ochrony danych osobowych adresowane do administracji publicznej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. opracowania koncepcji projektu dotyczącego transgranicznego przepływu danych osobowych w kontekście RODO. Znajomość europejskich przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzona egzaminem certyfikującym CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe). 

Posiada bogate doświadczenie w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych zarówno jako zewnętrzny audytor/konsultant, jak i jako inspektor ochrony danych zaangażowany we wdrożenie RODO. Proponuje praktyczne rozwiązania, które - zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami - jednocześnie uwzględniają specyfikę instytucji i realizację jej kluczowych zadań.

Trener z wieloletnim doświadczeniem, od 2006 r. szkoli przedstawicieli sektora publicznego, jako wykładowca tematu ochrony danych osobowych. Przeprowadziła ponad 300 całodniowych szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO) oraz dostępu do informacji publicznej dla różnych grup zawodowych m.in. pracowników Kancelarii Premiera, MSWiA i urzędów wojewódzkich, MRPiPS i urzędów pracy oraz WSA w Warszawie. W 2018 roku przeprowadziła cykl specjalistycznych szkoleń centralnych nt. RODO organizowanych i nadzorowanych przez Szefa Służby Cywilnej. Jest koordynatorką merytoryczną Studium Inspektorów Ochrony Danych adresowanego do sektora publicznego.

Od 2007 roku należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalistów ds. Prywatności (International Association of Privacy Professionals - IAPP), a od 2008 roku do Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI). 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z hotelami należącymi do grupy Louvre Hotels. Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.