Gospodarka odpadami w 2018 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.
Warszawa
21-22.05.2018, poniedziałek - wtorek, 10.00 - 16.00 i 09.00 - 15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Na szkoleniu przedstawimy m.in. najnowsze zmiany związane z uruchomieniem rejestru przedsiębiorców w ramach Bazy danych o odpadach, omówimy obowiązek rejestrowy - kogo dotyczy, kiedy obowiązek jest faktycznie spełniony, do kiedy należy się zarejestrować.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających styczność w ramach wykonywanych obowiązków służbowych z problematyką odpadów, m.in. do osób:

 •     sporządzających dokumentacje techniczne,
 •     wykonujących zadania organów administracji publicznej,
 •     stosujących prawo w praktyce.

Szkolenie obejmuje swym zakresem omówienie:

 1. Prawa Unii Europejskiej, w szczególności dyrektywy o odpadach, rozporządzeń w sprawie utraty statusu odpadów, unijnego rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów, rozporządzenia w sprawie właściwości niebezpiecznych odpadów, rozporządzenia w sprawie klasyfikacji substancji, projektu zmieniającego dyrektywę o odpadach;
   
 2. Prawa krajowego, w szczególności ustawy o odpadach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku wraz ze zmianami obowiązującymi od 2018 r. w szczególności obowiązek rejestrowy, dokumenty stosowane w trakcie transportu odpadów oraz znakowanie środków transportu, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz znaczącej ilości obowiązujących i projektowanych aktów wykonawczych do ustawy o odpadach, a także obowiązujących orzeczeń organów odwoławczych, WSA oraz NSA.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Na zajęciach trener przedstawi i omówi najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa:

 • terminologia stosowana w gospodarowaniu odpadami,
 •  praktyczne sposoby wykonywania prawa w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości,
 •  zagadnienia takie jak metody i oceny spełniania warunków ustawowych,
 •  niuanse w trakcie kontroli,
 •  orzecznictwo sądów w praktyce.

Omawianie zagadnień będzie prowadzone ze wsparciem interpretacji Ministerstwa Środowiska, orzeczeniami sądów, obowiązujących dokumentów technicznych. Uczestnicy szkolenia mają możliwość bieżącej konsultacji problemów, z którymi zetknęli się lub mają trudności w ich rozwiązaniu w wykonywanej pracy.

Program

Dzień I, godz.: 10.00 - 16.00

 1. Podstawowe zagadnienie dotyczące prawa Unii Europejskiej, w tym omówienie dyrektywy odpadach, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz decyzji.
   
 2. Projektowane zmiany w prawie UE dotyczące gospodarki odpadami.
   
 3. Omówienie podstawowych pojęć stosowanych w gospodarce odpadami, w tym odpadów oraz pochodnych definicji odpadów, odzysk, unieszkodliwianie, posiadacz odpadów, wytwórca odpadów itp.
   
 4. Rejestr – kogo dotyczy, kiedy się rejestrować, ważne terminy dotyczące rejestru, dokonywanie aktualizacji w rejestrze, opłaty, stosowanie numeru rejestrowego.
   
 5. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – zagadnienia związane z praktyką oraz wydawaniem decyzji administracyjnych.
   
 6. Właściwości odpadów powodujące, iż odpady uznaje się za odpady niebezpieczne – rozporządzenie UE.
   
 7. Katalog odpadów – różnice pomiędzy prawem krajowym a prawem UE.
   
 8. Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, poprawne stosowanie przepisów prawa UE.
   
 9. Zasady klasyfikacji odpadów a także znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami – nowe definicje: substancja stwarzająca zagrożenie w kontekście rozporządzeń UE, metal ciężki, metal przejściowy, zestalanie odpadów, stabilizowanie odpadów.
   
 10. Urządzenie, instalacja, przetwarzanie odpadów poza instalacjami.
   
 11. Zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji.

Dzień II, godz.: 09.00 - 15.00:

 1. Transport odpadów – nowe rozporządzenie Ministra Środowiska, w tym dokumenty potwierdzające transport odpadów, znakowanie pojazdów.
   
 2. Zasady korzystania z instrumentu prawnego klasyfikującego część materiałów i substancji jako produkt uboczny.
   
 3. Utrata statusu odpadów – kryteria określające kiedy odpad przestaje być odpadem, praktyczne stosowanie przepisów prawa UE.
   
 4. Mechanizm przekazywania odpadów osobom fizycznym w zestawieniu z mechanizmem przygotowania odpadów do ponownego użycia.
   
 5. Ewidencja i sprawozdawczość odpadów, w tym omówienie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji wynikające z ustawy o odpadach.
   
 6. Zasady wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
   
 7. Zasady gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
   
 8. Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi: prowadzenie RIPOK, PSZOK, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Omówienie nowych formularzy sprawozdawczych z odpadów komunalnych przeznaczonych dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, gmin oraz urzędów marszałkowskich. Przykładowe formularze – wypełnianie, ćwiczenia.
   
 9. Zmiany obowiązujące od 2020 r. w zakresie ewidencji odpadów i sporządzania dokumentacji.
   
 10. Podstawowe informacjie dotyczące kontroli inspekcji.
   
 11. Kary.
   
 12. Pytania, analiza przypadków, dyskusja.
Wykładowca

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, były wieloletni pracownik administracji publicznej, aktualnie zajmuje się działalnością konsultingową. Autor publikacji, trener na szkoleniach.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 189 zł (jedynka ze śniadaniem), od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 285 zł (jedynka ze śniadaniem), od 322 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 300 zł (jedynka ze śniadaniem), od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena nie obejmuje noclegu. Jest możliwość doliczenia kosztów noclegu do ceny szkolenia. W przypadku zainteresowania rezerwacją hotelu, prosimy o kontakt.

Informacje o hotelach znajdujących się w pobliżu miejsca szkolenia podajemy również w zakładce "miejsce".