Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza

Warszawa / lub ONLINE
09 grudnia 2021 r., czwartek, godz. 09.30-16.30
Warszawa / lub ONLINE
10 lutego 2022 r., czwartek, godz. 09.30-16.30
Warszawa / lub ONLINE
21 kwietnia 2022 r., czwartek, godz. 09.30-16.30
Warszawa / lub ONLINE
09 czerwca 2022 r., czwartek, godz. 09.30-16.30
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Każdy podmiot, który otrzymał decyzję administracyjną uwzględniającą zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydaną przed 5 marca 2018, zobligowany był do złożenia wniosku o wydanie decyzji dostosowawczej.

Wniosek ten winien spełniać szereg wymogów prawnych, należało do niego dołączyć szereg załączników. Podmiot, który złożył wniosek nie spełniający ustawowych wymagań, wezwany do jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie lub uzupełnienie niespełniające wymogów wezwania, spowoduje utracenie zezwolenia i brak możliwości kontynuowania działalności.

Szkolenie uwzględnia treści rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe omówienie problematyki postępowania dostosowawczego w zakresie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • Omówione zostaną formalne i merytoryczne wymagania względem wniosku oraz załączników,
 • Opisany zostanie również przebieg postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji dostosowawczej.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające uzyskanie decyzji dostosowawczej i dalsze działanie na rynku gospodarowania odpadami.

Adresaci szkolenia:

 • Specjaliści ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • Pracownicy odpowiedzialni za gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie,
 • Prezesi, kadra zarządzająca, właściciele, przedsiębiorcy prowadzący profesjonalną działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Metody prowadzenia zajęć:

wykład z prezentacją, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, case study, warsztaty.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami i dlaczego są tak istotne.
   
 2. Zgodność działalności z aktami prawa miejscowego, w tym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   
 3. Analiza wymagalności decyzji o warunkach zabudowy oraz argumentacja o braku konieczności posiadania takiej decyzji.
   
 4. Nowe wymagania dot. tytułów prawnych do władania nieruchomością oraz przepisy przejściowe w tym zakresie.
   
 5. Podstawa prawna wniosku o wydanie decyzji dostosowawczej.
   
 6. Zmiany prowadzonej działalności wykraczające poza zakres procedury dostosowawczej.
   
 7. Operat przeciwpożarowy i korelacja wniosku z operatem.
   
 8. Nowe parametry ilościowe:
  • maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów,
  • maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów,
  • największa masa odpadów,
  • całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
    
 9. Zaświadczenia i oświadczenia jako nowe załączniki do wniosku.
   
 10. Oświadczenia podmiotów, na które nałożone zostały administracyjne kary pieniężne.
   
 11. Nowe wymagania prawa ochrony środowiska, w tym:
  • monitoring wizyjny,
  • obowiązek informacyjny WIOŚ o monitoringu,
  • miejsca i sposoby magazynowania odpadów.
    
 12. Wysokość i forma zabezpieczenia roszczeń oraz metody optymalizacji wysokości zabezpieczenia roszczeń.
   
 13. Kontrola WIOŚ i konsekwencje negatywnej opinii tego organu.
   
 14. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej i konsekwencje negatywnej opinii tego organu.
   
 15. Przesłanki odmowy wydania decyzji dostosowawczej.
   
 16. Konsekwencje pozostawienie wniosku o wydanie decyzji dostosowawczej bez rozpoznania.
   
 17. Konsekwencje cofnięcia zezwolenia w postępowaniu dostosowawczym.
   
 18. Pytania, dyskucja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Ekspert z zakresu ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej. Zajmował się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych.

Posiada wykształcenie prawnicze, jest inżynierem środowiska, doktorantem nauk prawnych, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Obecnie przedsiębiorca i trener, założyciel firmy doradczej w obszarze ochrony środowiska, prawnik w kancelarii radców prawnych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
09 grudnia 2021 r., czwartek, godz. 09.30-16.30
Warszawa / lub ONLINE
10 lutego 2022 r., czwartek, godz. 09.30-16.30
Warszawa / lub ONLINE
21 kwietnia 2022 r., czwartek, godz. 09.30-16.30
Warszawa / lub ONLINE
09 czerwca 2022 r., czwartek, godz. 09.30-16.30