MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:

Odpady komunalne. System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu omawiamy i analizujemy system gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w ustawie o odpadach (ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach).

Szkolenie realizowane na zamówienie. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt. Program szkolenia, forma, miejsce, termin - zostaną dostosowane do potrzeb odbiorcy.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Przedmiotem szkolenia będzie analiza systemowych rozwiązań z zakresu systemu utrzymania czystości i porządku w gminach z uwzględnieniem najnowszych procedowanych zmian.

Zmiany przepisów odnoszą się do obszarów takich jak:

 • Obowiązki gmin w zakresie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (w ramach wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni) - zmiana podmiotu zobowiązanego z dotychczasowych obowiązków nałożonych na spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na właścicieli poszczególnych lokali,
 • Ograniczenia w odbiorze bioodpadów
 • Realizacja zadań przez związki międzygminne,
 • Umowy na odbiór odpadów i ich kontrola
 • Objęcie systemem również nieruchomości niezamieszkałych,
 • Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w tym w szczególności metoda „od zużytej wody”
 • Domki letniskowe w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
 • Możliwości dopłacania przez gminy do systemu
 • Warunki i częstotliwość odbierania odpadów
 • Obowiązki sprawozdawcze
 • Przepisy sankcyjne
 • Określone uwarunkowania w ustawie o odpadach

W trakcie szkolenia omówione zostaną wszelkie dokonane zmiany z odniesieniem do praktyki ich wprowadzania i egzekwowania.

Cele szkolenia:

 • kompleksowa analiza regulacji wprowadzonych w/w aktami prawnymi oraz określenie wpływu tej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • omówienie odrębnych regulacji określających sposób postępowania z odpadami komunalnymi w okresie pandemii.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę pozwalającą na przygotowanie wdrożenia nowych regulacji z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach - zarówno w kontekście koniecznych zmian w aktach prawa miejscowego, prowadzonych postępowań w zakresie opłaty śmieciowej oraz rozwiązań systemowych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów..

Adresaci szkolenia:

 • urzędnicy administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujący się tematyką odpadów komunalnych,
 • pracownicy spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi),
 • podmioty prowadzące działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

Metody szkoleniowe:

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, praca na kazusach, dyskusja, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Obowiązki gmin w zakresie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (w ramach wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni) - zmiana podmiotu zobowiązanego z dotychczasowych obowiązków nałożonych na spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na właścicieli poszczególnych lokali.
   
 2. Ograniczenia w odbiorze bioodpadów, akty prawa miejscowego w tym regulamin utrzymania czystości i porządku, szczegółowy zakres świadczenia usług.
   
 3. Realizacja zadań przez związki międzygminne – utworzenie związku, sposób przekazania i realizacji zadań.
   
 4. Umowy na odbiór odpadów i jej kontrola – konieczność dostosowania umów do wymogów aktów prawa miejscowego, kontrola tych umów, procedura dostosowania do prawa miejscowego.
   
 5. Warunki i częstotliwość odbierania odpadów.
   
 6. Objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych – możliwość dołączenia do systemu, przepisy przejściowe.
   
 7. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w tym w szczególności metoda „od zużytej wody”, górne limity stawek opłaty.
   
 8. Domki letniskowe w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, zasady rozliczania opłaty.
   
 9. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, złożenie deklaracji, zmiana deklaracji.
   
 10. Możliwości dopłacania przez gminy do systemu – uwarunkowania prawne.
   
 11. Obowiązki sprawozdawcze.
   
 12. Przepisy sankcyjne.
   
 13. Analiza zmian w ustawie o odpadach.
   
 14. Analiza przepisów przejściowych.
   
 15. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Wykładowca

Dr prawa, członek etatowy samorządowego kolegium odwoławczego orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. Wspólpracownik kancelarnii prawnej w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego prawa odpadowego. Przez 5 lat był doradcą prawnym spółki komunalnej, wcześniej - doradca prezydenta miasta ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawych w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Wykładowca uniwersytecki. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawnych aspektów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz postępowania administracyjnego. Realizował wiele szkoleń i zajęć w ramach studiów podyplomowych dla pracowników administracji samorządowej różnego szczebla.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.