Magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 1.01.2021 r.

Warszawa / lub ONLINE
27 stycznia 2022 r., czwartek, godz. 10.00-16.00
Warszawa / lub ONLINE
10 marca 2022 r., czwartek, godz. 10.00-16.00
Warszawa / lub ONLINE
19 maja 2022 r., czwartek, godz. 10.00-16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: nowe wymagania dla magazynów odpadów innych niż niebezpieczne, nowe wymagania dla magazynów odpadów niebezpiecznych, nowe wymagania względem podmiotów magazynujących odpady w miejscu ich wytworzenia (w tym dot. branży budowlanej), nowe wymagania dla skupów złomu, wymóg utwardzenia terenu – kogo dotyczy, wymóg uszczelnienia terenu – kogo dotyczy, wymóg odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów – kogo dotyczy, etykietowanie odpadów.

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Rozporządzenie to dotyczy zarówno tych podmiotów, które:

 • planują funkcjonowanie na rynku gospodarki odpadami,
 • już na tym rynku funkcjonują,
 • jak i wszystkich tych, którzy wskutek prowadzonej działalności wytwarzają odpady.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w przepisach, które od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą podmioty prowadzące magazynowanie odpadów – a zatem zarówno wytwórców, jak i przedsiębiorców zbierających oraz przetwarzających odpady.

Brak dostosowania się do nowych wymagań może skutkować utratą zezwolenia lub pozwolenia albo brakiem możliwości uzyskania nowego. Szkolenie to ma zatem za zadanie przybliżyć wymagania wynikające z rozporządzenia, co pozwoli na pozostanie na rynku gospodarki odpadami i prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wejście na ten rynek.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Znajomość wymagań dot. miejsc magazynowania odpadów, możliwość wejścia na rynek gospodarki odpadami, możliwość pozostania na rynku gospodarki odpadami, umiejętne przygotowanie miejsc magazynowania odpadów przed kontrolą WIOŚ.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami,
 • specjaliści odpowiedzialni za gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie.

Metody prowadzenia zajęć:

wykład z prezentacją, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, case study, zadania.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Rodzaje podmiotów objętych nowym rozporządzeniem.
   
 2. Opis obowiązków, w tym:
   
  • utwardzenie terenu i jego rodzaje,
  • uszczelnienie terenu i jego rodzaje,
  • wyposażenie terenu w system ujmowania odcieków z miejsc magazynowania odpadów,
  • wyposażenie terenu w urządzenia oczyszczające odcieki z miejsc magazynowania odpadów,
  • oznakowanie miejsc magazynowania odpadów.
    
 3. Magazyn odpadów niebezpiecznych:
   
  • nowe wymagania,
  • etykietowanie odpadów.
    
 4. Przepisy przejściowe i zwolnienia:
   
  • okres przejściowy dla podmiotów posiadających zezwolenia lub pozwolenia,
  • podmioty zwolnione z obowiązków.
    
 5. Wymagania rozporządzenia względem:
   
  • podmiotów funkcjonujących na rynku gospodarki odpadami,
  • podmiotów ubiegających się o możliwość rozpoczęcia działalności na rynku gospodarki odpadami,
  • wytwórców odpadów, w tym sektora przemysłowego oraz branży budowlanej.
    
 6. Konsekwencje prawne względem podmiotów, które nie dostosują się do nowych wymagań.
   
 7. Terminy magazynowania odpadów – w tym omówienie aktualizacji ustawy o odpadach.
   
 8. Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów – w tym omówienie aktualizacji ustawy o odpadach.
   
 9. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Ekspert z zakresu ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej. Zajmował się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych.

Posiada wykształcenie prawnicze, jest inżynierem środowiska, doktorantem nauk prawnych, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Obecnie przedsiębiorca i trener, założyciel firmy doradczej w obszarze ochrony środowiska, prawnik w kancelarii radców prawnych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
27 stycznia 2022 r., czwartek, godz. 10.00-16.00
Warszawa / lub ONLINE
10 marca 2022 r., czwartek, godz. 10.00-16.00
Warszawa / lub ONLINE
19 maja 2022 r., czwartek, godz. 10.00-16.00