Odpady medyczne w 2021 r. Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych.

Warszawa / lub ONLINE
04 października 2021 r., poniedziałek, godz. 10.00-16.00
Warszawa / lub ONLINE
06 grudnia 2021 r., poniedziałek, godz. 10.00-16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia omówimy zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami medycznymi, m.in.: klasyfikacja, postępowanie, transport, magazynowanie i unieszkodliwianie odpadów medycznych w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia, aktualne zasady funkcjonowania Bazy Danych o Odpadach, udzielimy praktycznych wskazówek jak właściwie prowadzić gospodarkę odpadami medycznymi.

Nieprawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami medycznymi stanowi jeden z istotnych problemów dostrzeganych przez służby sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska.

Z punktu widzenia wytwórcy odpadów medycznych niezmiernie istotne jest właściwe sklasyfikowanie odpadów ponieważ umożliwi to dostosowanie się do obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.

Od 1 stycznia 2020 obowiązuje prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO, a wytwórcy odpadów medycznych powinni być już zarejestrowani w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Wprowadzono bardzo wysokie kary od 5 tyś do 1 mln zł za brak wpisów na wniosek w wymagane działy rejestru.     
Walka z pandemią Covid-19 doprowadziła poprzez zmianę ustawy potocznie nazywaną „tarczą antykryzysową” do wprowadzenia kilku zmian w zakresie gospodarki odpadami w tym odpadami medycznymi.

Od stycznia 2021 obowiązują nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów, także medycznych i weterynaryjnych odpadów zakaźnych.

Cele szkolenia:

 • Podniesienie świadomości oraz kompetencji osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami medycznymi,
 • Ułatwienie zarządzania tym procesem przy wykorzystaniu systemu BDO.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zapoznanie się ze zmianami w przepisach prawnych związanych z gospodarką odpadami medycznymi,
 • Zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania i gospodarowania odpadami medycznymi.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy placówek medycznych państwowych i prywatnych,
 • prowadzący szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, apteki, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria medyczne, gabinety medyczne, stomatologiczne, kosmetyczne, weterynaryjne,
 • firmy oferujące usługi sprzątania placówek świadczących usługi medyczne,
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami,
 • specjaliści ds. ochrony środowiska,
 • specjaliści tworzący i wdrażający procedury i standardy polityki odpadowej.

Metody szkoleniowe:

Wykład w formie prezentacji, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, konsultacje.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Obowiązujące akty prawne mające istotne znaczenie dla prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi:
   
  • Ustawa o odpadach,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania z odpadami medycznymi,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów odpadów medycznych, których odzysk jest dopuszczalny.
    
 2. Zmiany w przepisach dotyczących odpadów medycznych obowiązujących w 2020 r.:
   
  • Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposoby ustalania tych właściwości,
  • Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów,
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
    
 3. Podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami:
   
  • Definicje odpadu, odpadu medycznego,
  • Gospodarka, gospodarowanie odpadami,
  • Zasada bliskości - co oznacza w przypadku odpadów medycznych.
    
 4. Klasyfikacja i kwalifikacja odpadów medycznych z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych w oparciu o nowy katalog odpadów:
   
  • Odpady medyczne niebezpieczne,
  • Odpady medyczne inne niż niebezpieczne,
  • Przeterminowane leki.
    
 5. Postępowanie z wytworzonymi odpadami medycznymi:
   
  • Oznakowanie, przechowywanie, wstępne magazynowanie odpadów medycznych,
  • Unieszkodliwianie i odzysk odpadów medycznych,
  • Jakie zmiany wnosi zmiana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
    
 6. Odpady uwodnione czy ścieki - jak postępować z odpadami zawierającymi substancje szkodliwe dla środowiska wodnego.
   
 7. Odpowiedzialność w gospodarce odpadami medycznymi:
   
  • Konsekwencje prawne w przypadku niewłaściwego gospodarowania odpadami.
    
 8. Transport i magazynowanie odpadów medycznych.
   
 9. BDO czyli nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów:
   
  • Zasada działania bazy danych o odpadach,
  • Kto jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru BDO,
  • Praktyczne wskazówki użytkownika BDO:
   • logowanie do systemu,
   • tworzenie karty przekazania odpadów,
   • prowadzenie ewidencji odpadów medycznych wytworzonych i przekazanych.
     
 10. Odpady medyczne w czasie pandemii.
   
 11. Pytania i dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków, praktyczne wskazówki.

Wykładowca

Absolwentka analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, diagnosta laboratoryjny z uprawnieniami serologicznymi. Od 2015 r. specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej. Aktualnie pełni funkcję zastępcy kierownika Laboratorium Diagnostycznego szpitala, gdzie pełni również nadzór w zakresie wymagań ISO 9001 i akredytacji (2009). Wdraża standardy i procedury w jednostkach służby zdrowia związane z akredytacją jak i gospodarką odpadami. Prowadzi szkolenia personelu medycznego zarówno z diagnostyki laboratoryjnej jak i zagadnień szeroko rozumianej Polityki Jakości w tym szczególnie właściwego gospodarowania odpadami medycznymi. Pełni również funkcję sekretarza w zarządzie krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, prowadzi wykłady w ramach naukowej działalności Towarzystwa na organizowanych konferencjach. Za działalność w Towarzystwie nagrodzona Honorową Odznaką "PTDL w uznaniu zasług".

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
04 października 2021 r., poniedziałek, godz. 10.00-16.00
Warszawa / lub ONLINE
06 grudnia 2021 r., poniedziałek, godz. 10.00-16.00