On the job training - trening na stanowisku pracy

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Czym jest on the job training?

To trening na stanowisku pracy. Pozwala na wypracowanie wspólnie z trenerem praktykiem pożądanych umiejętności z jednoczesnym wdrożeniem ich w codzienną pracę (m.in. rozmowy handlowe, spotkania biznesowe, zarządzanie sprzedażą. Proces ten umożliwia wykorzystanie predyspozycji, doświadczenia, wiedzy oraz innych zasobów uczestnika, nadanie kierunku rozwoju kompetencji, skutecznego wyznaczania i osiągania celów indywidualnych uczestnika oraz biznesowych organizacji, w partnerskiej relacji uczestnika z trenerem opartej na zaufaniu.

W jakich sytuacjach pomaga on the job training?

 • jeśli chcesz rozwinąć swoje kompetencje z zakresu komunikacji biznesowej, zarządzania sobą i swoimi emocjami, rozmowy handlowej, zarządzania zespołem sprzedażowym oraz szybko i skutecznie wprowadzić zmiany w swoich działaniach,
 • jeśli chcesz zwiększyć skuteczność swoich działań sprzedażowych,
 • jeśli zależy Ci na poprawie efektywności i wydajności swojej pracy,
 • jeśli chcesz pokonać swoje trudności, sprostać wyzwaniom, przemodelować swoje przekonania i zyskać pewność siebie,
 • jeśli czujesz, że „walisz głową w mur” i nie widzisz nowych rozwiązań, 
 • jeśli pomimo stałego rozwoju wciąż wracasz do starych schematów, które nie przynoszą Ci korzyści, 
 • jeśli za Twoim zaangażowaniem nie idą lepsze wyniki lub jesteś w sprzedażowym kryzysie.

Dzięki indywidualnej współpracy trener jest w stanie zdiagnozować potrzeby rozwojowe uczestnika, jego potencjał, mocne strony i zasoby, a także niesprzyjające przekonania i nawyki, wyzwania i trudności oraz obszary do dalszej pracy. Trener stymuluje uczestnika do odkrywania nowych rozwiązań, co powoduje, że uczestnik wyciąga trafne wnioski, ma wysoki poziom motywacji wewnętrznej do natychmiastowego wdrażania wypracowanych rozwiązań w czasie rzeczywistym. Uczestnik podczas treningu realizują jasno określone cele podnosząc tym samym konkretne umiejętności, co bezpośrednio przekłada się na efektywność jego pracy.

Do kogo skierowany jest on the job training?

 • dla osób pracujących w działach handlowych i działach obsługi klienta, którzy mają stały bezpośredni lub telefoniczny kontakt z klientem.
 • dla przedsiębiorców, którzy sami aktywnie pozyskują klientów lub prowadzą swój zespół sprzedażowy.
 • dla managerów, którzy zarządzają sprzedażą oraz wspierają swój zespół w codziennej pracy i ukierunkowują działania członków swojego zespołu.
 • dla trenerów i coachów, którzy dbają o proces rozwoju pracowników w dziale handlowym lub dziale obsługi klienta. 

Program

Przebieg współpracy podczas on the job training:

Jest to cykl od 6 do 8 spotkań, a każde z nich trwa od 1,5 h do 3 h.

 1. Przeprowadzenie badania kompetencji oraz potrzeb rozwojowych uczestnika poprzez obserwację codziennych działań i obowiązków, podczas pełnego dnia pracy.
   
 2. Przygotowanie i omówienie (z uczestnikiem i/lub przełożonym) planu rozwoju dla uczestnika, uwzględniając jego zasoby oraz trudności w efektywnym realizowaniu wyznaczonych celów, a także mocne i słabe strony oraz zestawienie ich profilem kompetencyjnym na danym stanowisku.
   
 3. Treningi indywidualne na stanowisku pracy (on the job training), przeprowadzenie cyklicznych spotkań rozwojowych w trakcie wypełniania obowiązków przez uczestnika, np. uczestnik przeprowadza rozmowy handlowe przez telefon w obecności trenera, trener zaprasza do realizacji zadań zwiększających umiejętności uczestnika, udziela konstruktywnej i wspierającej informacji zwrotnej wspólnie z uczestnikiem wypracowując nowe rozwiązania. Działania  te bezpośrednio wpływają na rozwój kompetencji pracownika w określonym obszarze.
   
 4. Podsumowanie współpracy z określeniem osiągniętych kompetencji oraz wyznaczeniem kierunku dalszej pracy nad rozwojem uczestnika.

Wykładowca

Trener Biznesu z doświadczeniem sprzedażowym, managerskim i rekrutacyjnym, Coach ICF, certyfikowany praktyk Neurolingwistycznego Programowania NLP oraz Porozumienia bez przemocy NVC, dyplomowany Pedagog z specjalizacją nauczycielską. Z sukcesem przeprowadził ponad dwa tysiące. Godzin szkoleń i ponad tysiąc indywidualnych spotkań rozwojowych i sesji coachingowych.

Miejsce

Spotkania mogą odbywać się w formie online lub stacjonarnej. Szczegóły dotyczące lokalizacji poszczególnych spotkań będą ustalane pomiędzy trenerem a klientem po podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy.

Cena

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu merytorycznego poruszanego tematu, czasu i formy spotkania. 

 

Zapraszam do kontaktu w sprawie treningu w miejscu pracy:

Zuzanna Sobolewska

Specjalista ds. Projektów Szkoleniowych

tel. 22 880 06 29

e - mail: zuzanna.sobolewska@jgt.pl