Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i zmiany od 1.01.2018 r.
Warszawa
10.12.2018, poniedziałek, godz. 10.00 - 17.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy aktualnie obowiązujące przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Obowiązująca od 2014 roku ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadziła nowe rozwiązania prawne, które dotychczas nie były stosowane w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowelizacja tej ustawy, która wprowadza odrębne regulacje dotyczące torebek foliowych oraz doprecyzowuje i „uszczelnia” obecnie obowiązujące przepisy.

Celem szkolenia jest:

 • omówienie przepisów ustawy z 2014 roku, w tym dotychczasowych obowiązków, które w podobnej postaci są obecne w tej ustawie, jak też zwrócenie uwagi i przedstawienie całkiem nowych rozwiązań w zakresie obowiązków dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych,
 • omówienie rozporządzeń do ustawy, które obowiązują od 2015 roku,
 • omówienie nowelizacji ustawy, której przepisy weszły w życie od 01.01.2018 r.

Na szkoleniu przedstawimy m.in:

 • przepisy dotyczące rejestru BDO,
 • nowy zakres opakowań podlegających przepisom,
 • nowe sposoby realizacji obowiązków, szczególnie w kontekście opakowań środków niebezpiecznych oraz opakowań wielomateriałowych,
 • nowe obowiązki nałożone na wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, w tym m.in. w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,
 • nowe obowiązki sprawozdawcze.

Szkolenie obejmuje również omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie nowej dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów.

Szkolenie oparte będzie na analizie dotychczasowych i planowanych sposobów realizacji obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu poparte szeregiem praktycznych przykładów realizacji tych zadań. Szczegółowe omówienie tych przepisów pozwoli przedsiębiorcom dostosować się do nowego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji ustawowych obowiązków właściwy dla profilu danej działalności gospodarczej.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów,
 • podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich odzysk i recykling,
 • organizacje odzysku opakowań,
 • administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie, których rola w systemie zagospodarowania odpadów opakowaniowych zdecydowanie wzrosła od 2014 roku.

Uwaga: ostatnia godzina zajęć jest przeznaczona na konsultacje z trenerem.

Program

Część I, godz. 10.00 - 16.00

 1. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
   
  • Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
  • Wymagania zasadnicze dla opakowań.
  • Nowe oznakowanie opakowań.
  • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
  • Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
  • Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
  • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
  • Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z opłaty produktowej.
  • Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
  • Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych.
  • Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
  • Nowe obowiązki organizacji odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  • Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
  • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych aktualne na rok 2017.
  • Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania.
  • Jednostkowe stawki opłat produktowych.
  • Nowy wzór sprawozdania obowiązujący za rok 2017 i 2018 o opakowaniach wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomach odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania sprawozdań.
  • Nowe rozporządzenia obowiązujące od 1 stycznia 2015 wydane do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
  • Zmiany przepisów dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz planowane zmiany prawa polskiego wdrażające jej przepisy.
    
 2. Nowa - stara ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
   
  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy,
  • nowy sposób rozliczania wprowadzonych do obrotu produktów,
  • rejestr przedsiębiorców BDO – zakres podmiotów objętych rejestrem.
    
 3. Zmiany w zakresie opakowań oraz gospodarki odpadami opakowaniowymi obowiązujące od
  01 stycznia 2018 r., w tym m.in.:

   
  • objęcie torebek foliowych szczególnymi regulacjami,
  • doprecyzowujące przepisów w zakresie obliczania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu,
  • określenie nowych wymagań dla audytorów wykonujących audyty zewnętrze podmiotów prowadzących odzysk i recykling,
  • określenie konsekwencji, jakie  będą wynikać z przeprowadzonych audytów,
  • doprecyzowanie regulacji dotyczących rozliczania opakowań wielomateriałowych i po  środkach niebezpiecznych przez porozumienia,
  • nowy sposób rozliczania odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych przez organizacje odzysku,
  • zmiany w zasadach wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling,
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
    
 4. Panel dyskusyjny – pytania, dyskusja.

Część II, godz. 16.00 - 17.00 - konsultacje z trenerem.

Wykładowca

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 189 zł (jedynka ze śniadaniem), od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 285 zł (jedynka ze śniadaniem), od 322 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 300 zł (jedynka ze śniadaniem), od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Warszawa
10.12.2018, poniedziałek, godz. 10.00 - 17.00