Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.

Warszawa / lub ONLINE
19 października 2020 r., poniedziałek, godz. 10.00 - 17.00
Warszawa / lub ONLINE
14 grudnia 2020 r., poniedziałek, godz. 10.00 - 17.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Szkolenie będzie prowadzne w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, a także z uwględnieniem projektowanych zmian, jeśli będą znane w dniu realizacji szkolenia. W przepisach o opakowaniach są planowane duże zmiany.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która obowiązuje od 2014 roku, wprowadziła rozwiązania prawne, jakie dotychczas nie były stosowane w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • przedstawienie w ujęciu praktycznym przepisów ustawy oraz rozporządzeń do ustawy,
   
 • omówienie nowelizacji obowiązującej od 1.01.2018 r. dotyczącej m.in. objęcia torebek foliowych szczególnymi regulacjami oraz planowane zmiany w tym zakresie,
   
 • omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie nowej dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów,
   
 • przedstawienie przyjętych zmian w prawie UE dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym,
   
 • zaprezentowanie ogólnych zasad działania niemieckiego rejestru opakowań Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister obejmującego swym zakresem podmioty przywożące do Niemiec produkty w opakowaniach.

Szkolenie oparte będzie na analizie dotychczasowych i planowanych sposobów realizacji obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu poparte szeregiem praktycznych przykładów realizacji tych zadań. Szczegółowe omówienie tych przepisów pozwoli przedsiębiorcom dostosować się do atulanego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji ustawowych obowiązków właściwy dla profilu danej działalności gospodarczej.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów,
 • podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich odzysk i recykling,
 • organizacje odzysku opakowań,
 • administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie, których rola w systemie zagospodarowania odpadów opakowaniowych zdecydowanie wzrosła od 2014 roku.

Uwaga: ostatnia godzina zajęć jest przeznaczona na konsultacje z trenerem.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

Program szkolenia zostanie zaktualizowany przed terminem szkolenia. W przepisach o opakowaniach są planowane duże zmiany.

Część I, godz. 10.00 - 16.00

 1. Prawo UE – zmiany dyrektywy 2008/89/WE w sprawie odpadów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych:
   
  • Rozszerzona odpowiedzialność producenta, w tym wyznaczenie poziomu finansowania przez wprowadzających produkty w opakowaniach zagospodarowania odpadów opakowaniowych,
  • Zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów recyklingu,
  • Podniesienie poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych oraz wyznaczenie terminów, w których nowe cele powinny być zrealizowane,
  • Terminy przeniesienia prawa UE do prawa polskiego,
  • Rejestr opakowań Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister – ogólne zasady działania.
    
 2. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
   
  • Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
  • Wymagania zasadnicze dla opakowań.
  • Nowe oznakowanie opakowań.
  • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
  • Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
  • Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
  • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
  • Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z opłaty produktowej.
  • Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
  • Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach - nowe poziomy odzysku i recyklingu obowiązujące od roku 2019.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych.
  • Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
  • Nowe obowiązki organizacji odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  • Nowe poziomy dla odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych obowiązujące od 2019 roku.
  • Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
  • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych aktualne na rok 2018-2019.
  • Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania.
  • Jednostkowe stawki opłat produktowych.
  • Nowy wzór sprawozdania obowiązujący za rok 2018 o opakowaniach wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomach odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania sprawozdań.
    
 3. Nowa - stara ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
   
  • Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy.
  • Nowy sposób rozliczania wprowadzonych do obrotu produktów.
  • Rejestr przedsiębiorców BDO – zakres podmiotów objętych rejestrem.
    
 4. Zmiany w zakresie opakowań oraz gospodarki odpadami opakowaniowymi obowiązujące od
  01 stycznia 2018 r., w tym m.in.:

   
  • Objęcie torebek foliowych szczególnymi regulacjami oraz planowane zmiany w tym zakresie (projekt ustawy o zmianie ustawy o termomodernizacji).
  • Doprecyzowujące przepisów w zakresie obliczania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.
  • Określenie nowych wymagań dla audytorów wykonujących audyty zewnętrze podmiotów prowadzących odzysk i recykling.
  • Określenie konsekwencji, jakie będą wynikać z przeprowadzonych audytów.
  • Doprecyzowanie regulacji dotyczących rozliczania opakowań wielomateriałowych i po  środkach niebezpiecznych przez porozumienia.
  • Nowy sposób rozliczania odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych przez organizacje odzysku.
  • Zmiany w zasadach wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling.
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
    
 5. Panel dyskusyjny – pytania, dyskusja.

Część II, godz. 16.00 - 17.00 - konsultacje z trenerem.

Wykładowca

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa / lub ONLINE
19 października 2020 r., poniedziałek, godz. 10.00 - 17.00
Warszawa / lub ONLINE
14 grudnia 2020 r., poniedziałek, godz. 10.00 - 17.00