alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opakowania i odpady opakowaniowe - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Na szkoleniu powiemy m.in.: jakie przepisy obowiązują przedsiębiorców w związku z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach, w tym jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2022, jak w praktyce zrealizować te obowiązki, jakie są zasady prowadzenia dokumentacji potwierdzającej recykling, jakie są terminy realizacji poszczególnych obowiązków, jakie zmiany wprowadzono w prawie UE i jakie zmiany planowane są w polskich przepisach.

Opis szkolenia

Od 1 stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać zmiany w zakresie realizacji obowiązków dot. wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach. Planowane są także duże zmiany systemowe całego systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, z uwzględnieniem projektowanych zmian. 

Cele szkolenia:

 • Omówienie obowiązków przedsiębiorcy związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach,
 • Przedstawienie zakresu tych obowiązków oraz sposobów ich realizacji, jakie przedsiębiorcy mogą wybrać w ramach obowiązujących przepisów
 • Omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów,
 • Przedstawienie przyjętych zmian w prawie UE dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, a także planowanych zmian dostosowujących polskie prawo do zmienionych przepisów dyrektyw UE,
 • Zaprezentowanie zmienionych zasad dotyczących tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta wprowadzonych prawem Unii Europejskiej oraz propozycje dostosowania polskiego prawa do tych zasad.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Na szkoleniu dokonamy analizy sposobów realizacji obowiązków w zakresie recyklingu w oparciu o szereg praktycznych przykładów realizacji tych zadań,
 • Szczegółowe omówienie tych przepisów pozwoli przedsiębiorcom dostosować się do aktualnego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji ustawowych obowiązków właściwy dla profilu danej działalności gospodarczej,
 • Uczestnicy zapoznają się m.in. z podstawowymi definicjami w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, z zasadami rozliczania recyklingu odpadów opakowaniowych, ze sposobem naliczania opłaty produktowej oraz terminami realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów ustawy,
 • Ostatnia godzina zajęć jest przeznaczona na konsultacje z trenerem.

Adresaci szkolenia:

 • Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów,
 • Podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich recykling,
 • Organizacje odzysku opakowań,
 • Administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie.

Metody szkoleniowe:

Wykład, analiza przykładów praktycznych, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, konsultacje

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

Część I

 1. Prawo UE – zmiany dyrektywy 2008/89/WE w sprawie odpadów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych:
   
  • Nowe wymagania w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w tym wyznaczenie poziomu finansowania przez wprowadzających produkty w opakowaniach zagospodarowania odpadów opakowaniowych,
  • Terminy przeniesienia prawa UE do prawa polskiego – projektowane zmiany przepisów prawa polskiego w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych.
    
 2. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - obecny stan prawny:
   
  • Podstawowe definicje w tym najnowsze zmiany w tym zakresie.
  • Wymagania zasadnicze dla opakowań.
  • Oznakowanie opakowań.
  • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - recykling odpadów opakowaniowych.
  • Zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
  • Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
  • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
  • Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z opłaty produktowej.
  • Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
  • Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach - poziomy wymagane od 2022 r.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  • Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
  • Obowiązki organizacji odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  • Poziomy dla odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  • Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
  • Poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych.
  • Dokumentacja potwierdzająca wykonanie recyklingu – zniesienie od roku 2022 dokumentów potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku. 
  • Audyty prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
  • Jednostkowe stawki opłat produktowych.
  • Sprawozdawczość w zakresie opakowań wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomów odzysku (za rok 2021) i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzana przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych.
    
 3. Panel dyskusyjny – pytania, dyskusja.

Część II, ostatnia godzina szkolenia - konsultacje z trenerem.

Wykładowca

WYKŁADOWCA I

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

WYKŁADOWCA II

Doktor nauk chemicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentka Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendystka Utrech Debye Institute w Holandii, absolwentka studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej z zakresu zarządzania środowiskowego ISO 14001, audytor wewnętrzny ISO 14001. Doradca w zakresie prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, recyklingu, gospodarki wodno-ściekowej, emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz opłat środowiskowych, produktowych i depozytowych. Wykłada na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** - wkrótce otwarcie hotelu po remoncie

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.