Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe - warsztaty

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży lub skali działania zobowiązane jest uwzględniać w swojej działalności wymagania formalno-prawne, wynikające z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych.

Wystarczy, że w przedsiębiorstwie eksploatowane są samochody służbowe, by na przedsiębiorcy spoczywał obowiązek naliczenia opłaty środowiskowej oraz złożenia stosownego sprawozdania. Nawet właściciele niewielkich firm mają do spełnienia szereg obowiązków prawnych ochrony środowiska, a przecież nieznajomość przepisów nie stanowi taryfy ulgowej w momencie kontroli.

Prezentowane szkolenie to kwintesencja wiedzy praktycznej związanej z obowiązkami przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska.

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu ochrony środowiska oraz nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzania raportów KOBIZE.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poruszamy zagadnienia od strony praktycznej, wskazując jak skutecznie zrealizować obowiązki prawne ciążące na przedsiębiorstwie,
 • szkolenie prowadzone w kameralnych grupach zapewniających komfort i pełen kontakt z trenerem prowadzącym szkolenie i innymi uczestnikami,
 • zajęcia prowadzone są w formie wykładu a także ćwiczeń praktycznych oraz studiów przypadku, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, niezbędną do samodzielnego sporządzenia dokumentacji sprawozdawczej z zakresu naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportowania KOBIZE.

Osoby do których skierowane jest szkolenie:

 • pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 • pracownicy, wyznaczeni do prowadzenia formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
 • auditorzy wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 oraz inne osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska, które chcą poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę z wymagań prawnych ochrony środowiska.

Program

 1. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska.
   
  • Prawo Ochrony Środowiska w praktyce, w tym prawo wspólnotowe oraz ustawy i rozporządzenia wykonawcze.
  • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska; prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska.
  • Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane, procedury wydawania pozwoleń:
    
   • pozwolenia zintegrowane,
   • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
   • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeo do powietrza,
   • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
   • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
     
  • Kontrola WIOŚ - zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne.
  • Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności).
    
 2. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne.
   
  • Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania.
  • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy).
  • Obowiązujące stawki i formularze w 2018 i 2019 r.
  • Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań.
  • Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar.
  • Wypełnianie  wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska na konkretnych przykładach „krok po kroku”:
    
   • sposoby obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) - stawki opłat dla ryczałtu czy wskaźniki KOBIZE,
   • sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne , np. spawanie, malowanie (na podstawie  wyników pomiarów i kart charakterystyki),
   • emisja zorganizowana a niezorganizowana,
   • opłata za f-gazy i SZWO – jak przyporządkowywać czynniki chłodnicze do substancji wymienionych w rozporządzeniu opłatowym,
   • opłata za samochody służbowe,
   • opłaty za szczególne korzystanie z wód od 2019 r. (pobór wód i odprowadzanie ścieków) – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowy organ, sposób przekazywania informacji oraz naliczania opłat,
   • kary, odsetki od zaległości, korekty wykazów.
     
 3. Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami):
   
  • kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań,
  • zasady sporządzania raportu,
  • powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE.
    
 4. Pytania, dyskusja, omawianie przypadków.

Wykładowca

Trener - praktyk, od ponad 10 lat pracuje jako doradca i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska. Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów, na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami oraz organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com