MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:

Rewolucyjne zmiany w systemie pieczy zastępczej 2022/2023. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu omówimy m.in.: rozwiązania prawne oraz zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przywileje ojcowskie, ograniczenia przy tworzeniu nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ujednolicenie kryteriów otrzymywania świadczeń pieniężnych w pieczy zastępczej, zmiana wysokości wynagrodzenia dla rodziców zastępczych, derejonizacja w pieczy zastępczej, rola koordynatora pieczy zastępczej, rola OPS, PCPR, sądów i kuratorów sądowych w pieczy zastępczej, skutki nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla gmin i powiatów.


Szkolenie realizowane na zamówienie. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt. Program szkolenia, miejsce, termin - zostaną dopasowane do potrzeb odbiorcy.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także przedstawienie, omówienie oraz gruntowna analiza nowych konstrukcji prawnych i niewystępujących dotychczas instytucji prawnych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Szkolenie zostanie wzbogacone o przedstawienie kierunków orzecznictwa sądowego w zakresie znowelizowanych przepisów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zapoznanie się z nowymi konstrukcjami prawnymi w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
 • Analiza i ocena wprowadzonych zmian pod kątem ich skuteczności i wymierności,
 • Każdy uczestnik szkolenia będzie miał okazję do zapoznania się z gotowymi rozwiązaniami wdrożenia nowych przepisów w obszarze pieczy zastępczej,
 • Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności w celu stosowania nowych przepisów w pieczy zastępczej a także umożliwi samodzielne zastosowanie poznanych rozwiązań prawnych w codziennej pracy zawodowej oraz współdziałania w ramach organizacji pieczy zastępczej.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy ośrodków pomocy społecznej,
 • kuratorzy rodzinni,
 • pracownicy centrów pomocy rodzinie
 • koordynatorzy pieczy zastępczej i placówki prowadzące pieczę zastępczą w tym placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie przybierze formę warsztatową i analityczną, co pomoże przygotować jego uczestników do samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych w omawianym zakresie. Ponadto będą wykorzystane takie metody jak wykład, warsztat, dyskusja i case study.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Ocena stosowania dotychczasowych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
   
 2. Analiza założeń zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
   
 3. Przywileje ojcowskie dla przysposabiającego.
   
 4. Funkcjonalności systemu teleinformatycznego ewidencjonującego pieczę zastępczą.
   
 5. Ochrona danych osobowych w pieczy zastępczej.
   
 6. Ograniczenia organizacyjno-prawne przy tworzeniu nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
   
 7. Ujednolicenie kryteriów otrzymywania świadczeń pieniężnych w pieczy zastępczej.
   
 8. Zmiana wysokości wynagrodzenia dla rodziców zastępczych.
   
 9. Zmiany w obszarze przekształceń rodzin zastępczych.
   
 10. Derejonizacja w pieczy zastępczej.
   
 11. Kryzys usamodzielnienia a powrót do pieczy zastępczej.
   
 12. Rola koordynatora pieczy zastępczej.
   
 13. Stosowanie przepisów przejściowych a wejście w życie nowelizacji ustawy.
   
 14. Uwypuklenie roli OPS, PCPR, sądów i kuratorów sądowych w pieczy zastępczej.
   
 15. Skutki nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla gmin i powiatów.
   
 16. Pytania uczestników, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, aktualnie wykładowca akademicki. Trener, prawnik w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w grupie kapitałowej i spółkach podległych. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.