alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Warsztaty z ustalania i dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów

Przedstawimy wzory dokumentów oraz omówimy zasady ich sporządzenia: opis procesu wytwarzania towaru, kalkulacja wartościowa, deklaracja dostawcy, EUR 1, deklaracja eksportera. Uczestnicy nabędą umiejętność ustalenia pochodzenia towaru, sporządzenia dokumentacji odnośnie pochodzenia towarów, prawidłowego sporządzenia wniosku o wydanie świadectwa, jak też dowodu pochodzenia, sporządzania deklaracji dostawcy jak również oceny, czy otrzymana od dostawcy deklaracja o pochodzeniu jest prawidłowa.

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Celem warsztatów jest nabycie umiejętności praktycznych w zakresie ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów i dokumentowania pochodzenia towarów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

W trakcie warsztatów omówimy w praktyczny sposób m.in.:

 • jak odnaleźć obowiązujące międzynarodowe umowy handlowe,
 • ustalenie właściwego kodu CN towaru,
 • ustalenie obowiązującej reguły wystarczającego przetworzenia towaru,
 • sporządzenie opisu wytwarzania towaru,
 • sporządzenie kalkulacji wartościowej,
 • zastosowanie kumulacji pochodzenia,
 • zastosowanie tolerancji ogólnej,
 • sporządzenie deklaracji dostawcy,
 • wystawienie dowodu pochodzenia,
 • uzyskanie i zastosowanie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towaru.

Uzyskana wiedza i umiejętności:

 • samodzielne ustalanie pochodzenia towaru,
 • sporządzanie potrzebnej dokumentacji odnośnie pochodzenia towarów,
 • prawidłowe sporządzanie wniosku o wydanie świadectwa, jak też prawidłowe sporządzania dowodu pochodzenia,
 • sporządzanie deklaracji dostawcy jak również ocena, czy otrzymana od dostawcy deklaracja o pochodzeniu jest prawidłowa i czy daje podstawy do sporządzenia dowodu pochodzenia.

Adresaci szkolenia:

Warsztaty skierowane są do osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu preferencyjnego pochodzenia towaru. Warsztaty mogą stanowić uzupełnienie szkolenia z pochodzenia towarów: "Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym".

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • osoby zajmujące się zawodowo problematyką celną, specjalistów ds. celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych,
 • producentów towarów, których kontrahenci oczekują sporządzenia deklaracji dostawcy,
 • przedstawicieli firm nabywających towary w ramach UE, ponieważ pozwoli im ocenić, czy deklaracje wystawiane przez ich dostawców są prawidłowe i dają im podstawy do potwierdzenia preferencyjnego pochodzenia towarów.

Metody szkoleniowe:

Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie, prowadzone są w oparciu o liczne przykłady praktyczne, w formie warsztatów, z prezentowaniem wzorów dokumentów i omawianiem zasad ich sporządzania. Warsztaty na bieżąco uzupełniane są o elementy wykładu.

W trakcie warsztatów udzielane są odpowiedzi na kierowane przez uczestników zapytania. Omawiane są konkretne przypadki i analizowane sytuacje problemowe. Uczestnicy mają możliwość omówienia z wykładowcą sytuacji problemowych, które mogą też zgłosić jeszcze przed szkoleniem.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Umowy o wolnym handlu i umowy o partnerstwie gospodarczym, jako źródło preferencyjnego pochodzenia towarów. System ROSA dotyczący reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE – kraje trzecie.
   
 2. Ustalenie właściwego dla towaru kodu Nomenklatury Scalonej
   
  • Zastosowanie WIT
  • Korzystanie z unijnej bazy EBTI
    
 3. Ustalanie umowy będącej podstawą preferencji
   
  • Odnalezienie treści umowy
  • Ustalenie protokołu zawierającego załącznik określający reguły wystarczającego przetworzenia
    
 4. Sprawdzenie, czy mamy do czynienia z towarem całkowicie uzyskanym i ustalenie kraju pochodzenia
   
  • Przykłady towarów całkowicie uzyskanych
  • Towary całkowicie uzyskane, ale w których wytworzenie zaangażowane są różne kraje UE
    
 5. Ustalenie i zastosowanie reguły wystarczającego przetworzenia w odniesieniu do surowców niepochodzących
   
  • Przykłady zastosowania poszczególnych reguł: reguła zmiany pozycji taryfowe, reguła udziału procentowego, reguła przetworzenia specyficznego, reguła mieszana.
    
 6. Zastosowanie kumulacji pochodzenia w przypadku niespełnienia warunków reguły wystarczającego przetworzenia:
  • Kumulacja diagonalna w MATRIX.
    
 7. Zastosowanie tolerancji ogólnej w przypadku niespełnienia warunków reguły wystarczającego przetworzenia
   
  • Poziomy dopuszczalnej tolerancji ogólnej
  • Wyjątki od możliwości zastosowania tolerancji ogólnej
    
 8. Sporządzenie opisu wytwarzania produktu
   
 9. Sporządzenie kalkulacji wartościowej w celu zastosowania reguły udziału procentowego
   
  • Przykłady kalkulacji wartościowych
    
 10. Deklaracje dostawców
   
  • Sporządzenie deklaracji dostawcy w dostawie krajowej i wewnątrzunijnej
  • Sprawdzenie prawidłowości i ważności deklaracji dostawcy w nabyciu towarów
  • Omówienie przykładów deklaracji dostawcy
    
 11. Ustalenie i dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia towaru w handlu ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandią Północną
   
 12. Szczególe tryby wystawiania preferencyjnego dowodu pochodzenia i warunki ich zastosowania
   
  • Duplikat świadectwa
  • Świadectwo zastępcze
  • Świadectwo retrospektywne
    
 13. Zastosowanie systemu REX – zasady rejestracji i korzystania z systemu
   
 14. Uzyskanie i zastosowanie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towaru
   
 15. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie watpliwości.

Wykładowca

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** - wkrótce otwarcie hotelu po remoncie

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.