Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.

Warszawa
25 września 2019 r., środa, godz. 10.00 - 16.00
Warszawa
27 listopada 2019 r., środa, godz. 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podatek akcyzowy jest najbardziej „techniczną” daniną ze wszystkich tytułów podatkowych w Polsce. Oznacza to, że poza wiedzą prawniczą, specjalizacja w zakresie tego podatku wymaga od profesjonalisty zgłębienia wielu dziedzin wiedzy/nauki, m.in. z zakresu chemii (np. zwolnienie dotyczące określonych wyrobów energetycznych zużywanych w procesie redukcji chemicznej), technologii żywienia (np. problematyka dotycząca opodatkowania akcyzą produkcji piwa, gdzie istotne są fazy tej produkcji, dodawane składniki, moment ich dodania, moment powstania piwa etc.), hodowli roślin (np. problematyka związana z opodatkowaniem akcyzą suszu tytoniowego).

Osoba zajmująca się akcyzą ma kontakt z przedstawicielami innych zawodów, chcąc rzetelnie wywiązać się z codziennych obowiązków. Przepisy akcyzowe są bowiem bardzo sformalizowane i w sposób niezwykle rygorystyczny (np. w postaci obowiązku zapłaty podatku z czterokrotnie wyższą stawką akcyzy) określają skutki popełnienia, często wydaje się, nieistotnych błędów natury formalnej.

Katalog wyrobów akcyzowych nie jest szeroki, jednak same przepisy dotyczą branż najbardziej dochodowych dla budżetu Państwa. Spółki produkujące te wyroby mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i normalnego funkcjonowania państwa  (paliwa i energia elektryczna).

Wpływy z tytułu akcyzy stanowią drugie najbardziej dochodowe źródła finansowania budżetu państwa, zaraz po wpływach z tytułu VAT. Nie bez znaczenia również jest to, że akcyza podobnie zresztą jak VAT, jest podatkiem zharmonizowanym w UE. Przepisy w poszczególnych państwach członkowskich muszą więc implementować wiele postanowień dyrektyw unijnych nie różniąc się od siebie.

Z tego powodu niezwykle ważna jest analiza dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co pozwoli w sposób pełniejszych zidentyfikować krajowe nieprawidłowości legislacyjne.

Mając na uwadze ryzyko popełnienia błędu i daleko idące konsekwencje nie tylko materialne, lecz nawet karnoskarbowe lub karne, bez wątpienia zasadne wydaje się, aby osoby zarządzające i odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w przedsiębiorstwie znały nie tylko podstawowe zasady związane z obrotem wyrobami akcyzowymi, lecz wciąż się doskonaliły i rozwijały w tej dziedziny.

Niezbędna jest więc wymiana informacji z osobami praktycznie zajmującymi się tym podatkiem, co pozwoli wymienić informacje, poglądy, zadać pytania, a także poznać aktualne problemy i najczęściej popełniane błędy przez konkurentów.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • poznanie mechanizmów działania oraz podstawowych instytucji podatku akcyzowego,
 • poznanie aktualnych problemów praktycznych rozstrzyganych w wielu orzeczeniach polskich sądów administracyjnych, Trybunału w Luksemburgu oraz licznych interpretacjach urzędowych,
 • usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy w zakresie podatku akcyzowego oraz jej wzbogacenie o aspekty praktyczne,
 • przekazanie wiedzy na temat zasad stosowania procedur akcyzowych (przemieszczenie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz poza tą procedurą) oraz wymogów formalnych z tym związanych,
 • przekazanie Państwu podstawowej wiedzy dotyczącej obowiązków formalnych (rejestracyjnych, dokumentacyjnych i ewidencyjnych) związanych z bezpiecznym obrotem wyrobami akcyzowymi, a także ryzyk z tym związanych,
 • omówienie najnowszych zmian w zakresie tego podatku (zarówno tych już uchwalonych, jak i tych jeszcze procedowanych),
 • poznanie bieżących problemów w innych firmach z branży akcyzowej, na co pozwala warsztatowa formuła zajęć, zachęcająca uczestników do zadawania pytań i pozostawania aktywnym przez cały czas trwania zajęć.

Szkolenie kierujemy do:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych (wyroby energetyczne, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie, płyn do papierosów elektronicznych, energia elektryczna), jak i sprowadzających do Polski lub sprzedających samochody osobowe, od których nie została odprowadzona akcyza,
 • kadry zarządzającej firmami, o których mowa w pkt 1),
 • dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, głównych księgowych w podmiotach, o których mowa w pkt 1),
 • pracowników księgowych oraz innych zajmujących się zagadnieniami z zakresu akcyzy,
 • osób zainteresowanych problematyką podatku akcyzowego.

Program

 1. Akcyza jako podatek zharmonizowany - źródła prawa krajowego i europejskiego. Orzecznictwo TSUE jako inspiracja dla ustawodawcy.
   
 2. Zasady podatku akcyzowego.
   
 3. Przedmiot opodatkowania akcyzą (wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe).
   
 4. Podatnik podatku akcyzowego (wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe).
   
 5. Obowiązki i formalności rejestracyjne - kto jest podatnikiem, a kto musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne ? Praktyczne problemy na przykładzie najnowszych orzeczeń oraz interpretacji.
   
 6. Moment powstania obowiązku podatkowego (wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe).
   
 7. Zasady rozliczania i ewidencjonowania podatku akcyzowego (deklaracje podatkowe, ewidencje, terminy, sankcje). Praktyczne problemy na przykładzie najnowszych orzeczeń oraz interpretacji.
   
 8. Zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych (procedura zawieszenia poboru akcyzy oraz przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy). Zabezpieczenia akcyzowe (formy i rodzaje, zasady saldowania, zwolnienie z zabezpieczenia).
   
 9. Zezwolenia akcyzowe.
   
 10. Znakowanie i barwienie wyrobów akcyzowych.
   
 11. Podstawa opodatkowania od wybranych wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. Stawki akcyzy.
   
 12. Zwolnienia wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. Praktyczne problemy na przykładzie najnowszych orzeczeń oraz interpretacji.
   
 13. Zmiany w podatku akcyzowym wprowadzone w 2018 r. oraz planowane na 2019 r.: zwrot akcyzy dla rolników; monitorowanie papierosów (identyfikator umożliwiający śledzenie paczek wyrobów tytoniowych); stawki energii elektrycznej wobec odbiorców końcowych.
   
 14. Bieżące problemy związane ze stosowaniem przepisów akcyzowych (orzecznictwo; interpretacje).
   
 15. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Wykładowca

Adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu  Floryda.

Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z  branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej, finansowej, energetycznej. Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołami w licznych projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi.

Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej (m.in. przygotowanie projektu zmieniającego definicję nabywcy końcowego oraz wprowadzającego opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej przez wytwórców energii, a nabywanej od podmiotów zewnętrznych), a także wyrobów węglowych.

Prowadzi szkolenia z zakresu VAT, akcyzy, prawa karnego skarbowego, a także szkolenia dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na temat podatków, procedury administracyjnej oraz postępowań przed sądami administracyjnymi.

Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE, a także publikacji Przestępstwa karuzelowe i inne przestępstwa w VAT) oraz wypowiedzi dla prasy. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Jest możliwość zakupu wraz ze szkoleniem Komentarza do ustawy o podatku akcyzowym, (autorem jest wykładowca prowadzący szkolenie) w twardej oprawie, w cenie 150 zł netto. Koszt ten zostanie doliczony do ceny szkolenia - cena szkolenia wraz z książką: 840 zł netto.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
25 września 2019 r., środa, godz. 10.00 - 16.00
Warszawa
27 listopada 2019 r., środa, godz. 10.00 - 16.00