Potrącenia egzekucyjne i na rzecz syndyka w warunkach zwiększonej ochrony pracownika wprowadzonej przez tarczę antykryzysową (art. 52 tarczy 3.0)

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy zagadnienia: Zajęcia egzekucyjne komorników sądowych i urzędów skarbowych oraz przez syndyka masy upadłości w razie upadłości konsumenckiej. Wyłączone spod egzekucji świadczenia wypłacane przez pracodawcę. Ograniczenia potrąceń, kto odpowiada za prawidłowe potrącenie. Zasady komunikacji z komornikiem sądowym i urzędem skarbowym. Zbieg egzekucji komorniczych. Zasada chronologii i trzy wyjątki od tej zasady. Depozyt zajętego wynagrodzenia. Wyłączenie spod egzekucji.

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła zwiększoną ochronę pracownika przed potrąceniami dokonywanymi z wynagrodzenia o pracę. Przepis budzi jednak wiele wątpliwości, np. czy zwiększenie kwoty wolnej od egzekucji dotyczy także środków wypłacanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Cel szkolenia:

Przekazanie wiedzy, która jest niezbędna pracownikom w sytuacji, gdy w ich przedsiębiorstwie / instytucji dokonywane są zajęcia egzekucyjne przez komorników sądowych i urzędy skarbowe.

W szczególności omówimy:

 • prawidłowe ustalenie obecnych granic potrąceń (z uwzględnieniem art. 52 Tarczy 3.0 i kolejnych ustaw "antycovidowych"),
 • określenie sposobu ustalenia i oceny przesłanek z art. 52 Tarczy 3.0
 • określenie odpowiedzialności wobec PIP za niewłaściwe potrącenia,
 • określenie potrzeby deponowania zajętych kwot przy zbiegu egzekucji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • wskażemy jak prawidłowo obsłużyć proces zajęć egzekucyjnych,
 • omówimy zasady obsługi zajęć egzekucyjnych w przedsiębiorstwie, w warunkach funkcjonowania tarcz antykryzysowych,
 • postaramy się wyjaśnić wątpliwości praktyczne związane z tematem zajęć egzekucyjnych w przedsiębiorstwie.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowych i kadrowych oraz do osób, które są odpowiedzialne za komunikację z komornikami.

Metody szkoleniowe:

prezentacja, analiza przykładów, odpowiedzi na pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Zajęcia egzekucyjne komorników sądowych i urzędów skarbowych. Forma i prawidłowość oznaczania stron i adresatów, z uwzględnieniem pracodawcy ze scentralizowanymi kadrami i płacami.
   
 2. Zajęcie dokonane przez syndyka masy upadłości w razie upadłości konsumenckiej.
   
 3. Zakres zajęcia. Kiedy zajęcie obejmuje wynagrodzenie, nagrody, ekwiwalenty, odprawy, zasiłki, świadczenia "pod gruszą", deputaty węglowe i ekwiwalenty za te deputaty, umowy cywilnoprawne, a kiedy nie.
   
 4. Wyłączone spod egzekucji świadczenia wypłacane przez pracodawcę.
   
 5. Ograniczenia potrąceń w świetle Kodeksu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek art. 52 Tarczy 3.0.:
   
  1. Ustalenie obniżenia wynagrodzenia pracownika.
  2. Ustalenie utraty źródła dochodu przez pracownika.
  3. Ustalenie związku przesłanek 1, 2 z działaniami przeciwepidemicznymi.
  4. Dokumentowanie i weryfikacja ustaleń oraz podejmowanie decyzji o podwyższeniu bądź nie kwoty wolnej od potrąceń.
  5. Zawiadamianie pracownika i organów egzekucyjnych o podjętej decyzji.
    
 6. Ograniczenia w świetle ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Tarcza 3.0), Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego.
   
 7. Kto odpowiada za prawidłowe potrącenie i jaki są sankcje karne, a jakie cywilne w przypadku nieprawidłowego potrącenia.
   
 8. Zasady komunikacji z komornikiem sądowym i urzędem skarbowym.
   
 9. Określenie komornika właściwego do przekazywania mu potrąceń w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych. Zasada chronologii i trzy wyjątki od tej zasady zapewniające prawidłową obsługę potrącenia.
   
 10. Depozyt zajętego wynagrodzenia - zasadność deponowania kwot potrąconych z wynagrodzenia przy zbiegu egzekucji.
   
 11. Wyłączenie spod egzekucji.
   
 12. Odpowiedzi na pytania, omawianie przykładów, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Wykładowca

Sędzia Sądu Rejonowego Przewodniczący Wydziału Egzekucyjnego, stale sprawujący nadzór nad egzekucją komorniczą, doświadczony i ceniony trener z zakresu windykacji i egzekucji sądowo - komorniczej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Warszawa - miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Poznań - hotel w centrum miasta, w bliskiej odległości od dworca PKP.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.