Prawo akcyzowe - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Warszawa
22.10.2018, poniedziałek, godz. 10.00 - 17.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Podatek akcyzowy, jest podatkiem mało znanym i równocześnie bardzo restrykcyjnym. Akcyzą obłożono szeroki katalog wyrobów (paliwa i inne wyroby energetyczne, wyroby węglowe i gazowe, energię elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i susz tytoniowy, samochody osobowe a od niedawna także płyny do papierosów elektronicznych i tzw. wyroby nowatorskie).

Równocześnie akcyza operuje instytucjami nieznanymi w innych podatkach (np. procedura zawieszenia poboru akcyzy, banderole, zróżnicowanie stawek i zwolnień od podatku w zależności od przeznaczenia wyrobu i wypełnienia warunków formalnych).

W związku z dużym stopniem skomplikowania regulacji oraz wysokimi stawkami podatkowymi, podmioty działające w branżach akcyzowych obciążone są dużą ilością obowiązków administracyjnych, których naruszenie może łatwo doprowadzić do powstania zaległości podatkowych oraz skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową. Wielokrotnie zdarza się, że przedsiębiorcy nie mają świadomości, że dany produkt jest wyrobem akcyzowym (np. w branżach kosmetycznej, spożywczej, chemicznej), i są zaskoczeni stopniem rozbudowania obowiązków akcyzowych związanych z przywozem do kraju, produkcją lub dystrybucją danego wyrobu.

W związku z powyższym, przy prowadzeniu działalności związanej z wyrobami akcyzowymi zarówno kadra zarządzająca jak i osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe powinni znać i rozumieć podstawowe zasady obrotu wyrobami akcyzowymi.

Proponujeny Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • poznanie mechanizmu działania oraz podstawowych instytucji podatku akcyzowego, których znajomość jest konieczna dla prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej produkcję lub obrót wyrobami akcyzowymi (w kraju i UE),
 • opanowanie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych regulacji prawnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie podstawowej wiedzy o podatku akcyzowego, umożliwiającej np. rozpoznanie wyrobów akcyzowych i odnalezienie regulacji ich dotyczących,
 • usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy w zakresie podatku akcyzowego i jej wzbogacenie o aspekty praktyczne,
 • nabycie wiedzy dotyczącej możliwości rozpoczęcia stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • zrozumienie warunków i ryzyka związanego ze stosowaniem zwolnień akcyzowych, stawki obniżonej i stawki zerowej podatku akcyzowego,
 • nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej obowiązków formalnych (rejestracyjnych, dokumentacyjnych i ewidencyjnych) związanych z bezpiecznym obrotem wyrobami akcyzowymi.

Osoby, do których skierowane jest szkolenie:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną przywozem, produkcją, zużywaniem lub obrotem wyrobami akcyzowymi,
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstwem,
 • dyrektorzy finansowi,
 • główni księgowi,
 • pracownicy działów księgowych i pracownicy zajmujący się rozliczeniami podatkowymi,
 • osoby zainteresowane problematyką podatkową, chcące rozszerzyć swoją wiedzę

Zajęcia prowadzone są w interaktywnej formie, w kameralnej grupie, z możliwością zadawania pytań przez cały czas trwania szkolenia.

Program
 1. Podstawy prawne stosowania podatku akcyzowego – przepisy krajowe i dyrektywy UE. Zakres stosowania dyrektyw unijnych.
   
 2. Zakres opodatkowania podatkiem akcyzowym:
   
  • przedmiot i podmiot opodatkowania (podatnicy akcyzy),
  • rejestracja podatników i podmiotów pośredniczących,
  • właściwość organów podatkowych,
  • opodatkowanie podatkiem akcyzowym.
    
 3. Wykaz i klasyfikacja wyrobów akcyzowych. Jak ustalić, czy dany towar jest objęty podatkiem akcyzowym. Uzyskanie i zastosowanie Wiążącej Informacji Akcyzowej.
   
 4. Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy:
   
  • wyroby, do których stosuje się procedurę zawieszenia,
  • funkcjonowanie składów podatkowych,
  • zarejestrowany odbierający w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
  • zarejestrowany wysyłający i import wyrobów akcyzowych,
  • przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, stosowanie systemu EMCS i dokumentu e-AD, dokument zastępujący e-AD.
    
 5. Deklarowanie i rozliczanie podatku akcyzowego:
   
  • podstawa opodatkowania i stawki podatkowe,
  • rodzaje deklaracji dla podatku akcyzowego, składanie i korekty,
  • sposoby rozliczania akcyzy, wpłaty dzienne akcyzy.
    
 6. Zwolnienia akcyzowe (obligatoryjne i fakultatywne):
   
  • rodzaje i zakres przedmiotowy zwolnień,
  • warunki stosowania zwolnień,
  • stosowanie dokumentu dostawy.
    
 7. Zabezpieczenia akcyzowe:
   
  • formy i rodzaje zabezpieczeń, zastosowanie zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego,
  • podmioty zobowiązane do złożenia zabezpieczenia,
  • zastosowanie i warunki zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia.
    
 8. Zasady obrotu wyrobami akcyzowymi poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:
   
  • wyroby z zapłaconą akcyzą,
  • wyroby z obniżoną stawką akcyzy,
  • wyroby ze stawką zerową.
    
 9. System znaków akcyzy (banderole akcyzowe):
   
  • wyroby podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy,
  • banderole podatkowe i legalizacyjne,
  • warunki zakupu oraz nanoszenia banderol,
  • rozliczanie banderol, banderole uszkodzone i zniszczone.
    
 10. Obowiązki formalne związane z wyrobami akcyzowymi (dokumentacje i ewidencje).
   
 11. Kontrola celno-akcyzowa.
   
 12. Sankcje karno-skarbowe za nieprzestrzeganie przepisów akcyzowych.
   
 13. Pytania, omawianie przykładów, konsultacje.
Wykładowca

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych firmach doradczych oraz polskich kancelariach podatkowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem akcyzowym, VAT, należnościami celnymi i handlem międzynarodowym. Posiada wszechstronne doświadczenie w obsłudze podatkowej klientów z branż: FMCG, spożywczej, motoryzacyjnej, elektronicznej, chemicznej, paliwowej, logistycznej, energetycznej i farmaceutycznej.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 189 zł (jedynka ze śniadaniem), od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 285 zł (jedynka ze śniadaniem), od 322 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 300 zł (jedynka ze śniadaniem), od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Warszawa
22.10.2018, poniedziałek, godz. 10.00 - 17.00