Prawo akcyzowe - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które zawodowo zajmują się problematyką podatku akcyzowego i są zainteresowane aktualizacją posiadanej wiedzy.

Głównym celem szkolenia jest omówienie zagadnień akcyzowych w oparciu o przepisy ustawy, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, omówienie praktycznego zastosowania regulacji prawnych, odpowiedzi na pytania uczestników.

Zajęcia prowadzone są w interaktywnej formie, w kameralnej grupie, z możliwością zadawania pytań przez cały czas trwania szkolenia. Wykładowca omawia i analizuje przykłady i sytuacje problemowe z praktyki zawodowej uczestników a także przedstawia przykłady rozwiązań do zastosowania w praktyce.

Program
 1. Ogólne zasady stosowania podatku akcyzowego w myśl dyrektyw UE (horyzontalnej i strukturalnych). Zakres stosowania dyrektyw.

 2. Wykaz wyrobów akcyzowych. Jak ustalić, czy dany towar jest objęty podatkiem akcyzowym. Uzyskanie i zastosowanie Wiążącej Informacji Akcyzowej.

 3. Zakres zastosowania podatku akcyzowego:

  • przedmiot i podmiot opodatkowania,
  • rejestracja podatników i podmiotów pośredniczących,
  • właściwość organów podatkowych,
  • opodatkowanie podatkiem akcyzowym.

 4. Zastosowanie procedury zawieszonego podatku akcyzowego:

  • funkcjonowanie składów podatkowych,
  • zarejestrowany wysyłający i zarejestrowany odbiorca towaru,
  • przedstawiciel podatkowy,
  • import wyrobów akcyzowych i ich wprowadzenie do składu podatkowego,
  • przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszonego podatku akcyzowego.

 5. Sposób obliczania podatku akcyzowego i jego zapłata:

  • podstawa opodatkowania i stawki podatkowe,
  • składanie deklaracji podatkowych i zgłoszeń celnych oraz ich korygowanie,
  • zastosowanie zaliczek dziennych.

 6. Zwolnienia akcyzowe (obligatoryjne i fakultatywne):

  • zakres stosowanych zwolnień,
  • warunki zastosowania zwolnień,
  • stosowanie dokumentu dostawy,
  • zastosowanie zerowej stawki podatku akcyzowego.

 7. Zabezpieczenia akcyzowe:

  • formy i rodzaje zabezpieczeń. Zastosowanie zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego,
  • podmioty zobowiązane do złożenia zabezpieczenia,
  • sytuacje, kiedy podmiot może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego i warunki uzyskania zwolnienia.

 8. Stosowanie systemu EMCS i dokumentu e-AD. Dokument zastępujący e-AD.

 9. Zastosowanie znaków akcyzy:

  • wyroby oznaczane znakami akcyzy,
  • nabywanie i rozliczanie banderol,
  • znaki uszkodzone i zniszczone.

 10. Kontrola podatkowa.

 11. Pytania, omawianie przykładów, konsultacje.
Wykładowca

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.  

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 189 zł (jedynka ze śniadaniem), od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 285 zł (jedynka ze śniadaniem), od 322 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 300 zł (jedynka ze śniadaniem), od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.