Prawo energetyczne – podstawy prawne, pomoc publiczna i aktualne trendy w orzecznictwie

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy zagadnienia: rynek energii - charakterystyka, służebność przesyłu a użytkowanie wieczyste, polski rynek energetyczny a wytyczne prawa unijnego, polityka energetyczna kraju, koncesje i taryfy, obowiązki koncesyjne, postępowania w sprawach przed Prezesem URE, umowy w zamówieniach publicznych, umowy z udziałem konsumentów (umowy przyłączenia do sieci, umowy sprzedaży, umowy dystrybucji, umowy kompleksowej, umowa zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), pomoc publiczna w energetyce, w tym odnawialne źródła energii (certyfikaty energetyczne), orzecznictwo z zakresu przedsięwzięć w branży energetycznej: działalność koncesjonowana, obliczanie opłat koncesyjnych, obowiązki sprawozdawcze, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, wstrzymanie dostaw energii.

Cel szkolenia:

 • przedstawienie usystematyzowanych informacji na temat prawa energetycznego, w tym omówienie najważniejszych aktów prawnych z tego zakresu,
 • omówienie kluczowych zagadnień dotyczących udzielania pomocy publicznej podmiotom działającym w sektorze energetycznym,
 • zaprezentowanie aktualnych trendów w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego z zakresu prawa energetycznego.

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat podstaw prawa energetycznego,
 • uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zasad udzielania pomocy publicznej podmiotom działającym w branży energetycznej,
 • uporządkowanie informacji na temat aktualnej linii orzeczniczej w sprawach dotyczących m.in. ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, czy też naliczania opłaty koncesyjnej.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy administracji publicznej wykorzystujący prawo energetyczne w praktyce,
 • przedstawiciele branży energetycznej, w tym: wytwórcy energii elektrycznej lub ciepła (elektrownie, elektrociepłownie), spółki przesyłu i obrotu energią,
 • przemysłowi odbiorcy energii,
 • główni energetycy,
 • firmy doradcze, audytorzy energetyczni, weryfikatorzy,
 • banki, kancelarie prawne świadczące usługi dla rynku energii,
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą tematyką.

Metody szkoleniowe:

Wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Program

 1. Prawo energetyczne – elementy wprowadzające:
   
  • charakterystyka rynku energetycznego w Polsce,
  • droga do konkurencji na rynku energetycznym,
  • służebność przesyłu a użytkowanie wieczyste,
  • polski rynek energetyczny a wytyczne prawa unijnego (III pakiet energetyczny, źródła unijnego prawa energetycznego),
  • polityka energetyczna kraju,
  • koncesje i taryfy,
  • obowiązki koncesyjne,
  • postępowania w sprawach przed Prezesem URE (art. 8 ust. 1 PE),
  • umowy w zamówieniach publicznych,
  • umowy z udziałem konsumentów (umowy przyłączenia do sieci, umowy sprzedaży, umowy dystrybucji, umowy kompleksowej, umowa zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa).
    
 2. Pomoc publiczna w energetyce, w tym odnawialne źródła energii (certyfikaty energetyczne).
   
 3. Orzecznictwo z zakresu przedsięwzięć w branży energetycznej w sprawach:
   
  • prowadzenie działalności koncesjonowanej,
  • obliczanie opłat koncesyjnych,
  • obowiązki sprawozdawcze uczestników rynku energetycznego,
  • ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
  • wstrzymanie dostaw energii.
    
 4. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Wykładowca

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetycznego, administracyjnego, zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz projektów inwestycyjnych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Jest wspólnikiem kancelarii radcowskiej, gdzie nadzoruje pracę kluczowych działów związanych z inwestycjami na rynku energetycznym i zamówień publicznych.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych między innymi w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ustalenia odszkodowanie za ograniczenie korzystania z nieruchomości.

Od kilku lat jest pełnomocnikiem procesowym operatora systemu przesyłowego. Sporządzała opinie i analizy prawne dla wiodących uczestników energetycznych w zakresie spraw dotyczących pomocy publicznej w energetyce, odnawialnych źródeł energii, ograniczeń emisji, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, taryfowania i koncesjonowania oraz umów energetycznych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie wyniesione ze współpracy z największymi międzynarodowymi i krajowymi kancelariami prawnymi.

Jest wykładowcą na wyższych uczelniach, jest ponadto autorką szeregu publikacji w prasie branżowej i fachowej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.