Prawo ochrony konkurencji - zagadnienia praktyczne

Warszawa
04 lutego 2020 r., wtorek, godz. 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Znajomość wymagań Prawa ochrony konkurencji jest elementem niezbędnym do bezpiecznej działalności każdej firmy, a także do zapewnienia zgodności działań podejmowanych przez osoby zarządzające organizacją oraz przez jej pracowników z wymaganiami tego prawa.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na uzyskanie praktycznej wiedzy umożliwiającej ocenę działań biznesowych firmy w kontekście prawa ochrony konkurencji, ocenę pozycji rynkowej, ocenę działań jej przedstawicieli w stosunku do klientów, kontrahentów i konkurentów, wobec organu antymonopolowego jak i działań wewnątrz organizacji.

Przekazane praktyczne informacje pomogą Państwu w sposób świadomy i skuteczny zadbać o bezpieczeństwo prawnokonkurencyjne zarówno firmy, jej kadry zarządzającej oraz pracowników.

Grupa docelowa:
kadra zarządzająca firmy, kierownicy działów (dyrektorzy finansowi, handlowi, IT, HR, kontroli jakości, zakupów), prawnicy wewnętrzni oraz oficerowie compliance.

Głównym celem szkolenia jest efektywne wdrażanie i rozwój systemu competition compliance w organizacjach poprzez zwiększenie świadomości i dostarczenie uczestnikom szkolenia praktycznej wiedzy, w jaki sposób skutecznie radzić sobie z występującymi problemami z zakresu prawa ochrony konkurencji.

Udział w szkoleniu pozwoli na:

 • zwiększenie bezpieczeństwa firmy, jej kadry zarządzającej i pracowników w świetle regulacji prawa ochrony konkurencji, w tym odpowiedzialności osobistej menadżerów,
 • wsparcie kadry zarządzającej i pracowników w strategicznych i codziennych działaniach biznesowych zarówno w ramach firmy jak i w stosunku do jej klientów, kontrahentów oraz konkurentów.

Metody prowadzenia zajęć:
interaktywna prezentacja z interakcją z uczestnikami / praktyczne case studies.

Program

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa konkurencji:
   
  • praktyczne i systemowe wyjaśnienie praktyk ograniczających konkurencję, porozumień ograniczających konkurencję, posiadania i nadużywania pozycji dominującej,
  • rynek właściwy – czym jest i jak go wyznaczać,
  • organy antymonopolowe – UOKiK / Komisja Europejska,
  • rodzaje postępowań prowadzonych przez organy antymonopolowe,
  • kontrola / przeszukanie,
  • program załagodzenia kary - procedura leniency.
    
 2. Współpraca z innymi przedsiębiorcami a porozumienia ograniczające konkurencję - zasady bezpiecznej współpracy i komunikacji z innymi przedsiębiorcami w świetle relacji wertykalnych (kontrahenci) i horyzontalnych (konkurenci).
   
 3. Zasady swobody umów a nadużycie pozycji dominującej:
   
  • praktyczne wyjaśnienie rodzajów praktyk polegających na nadużywaniu pozycji dominującej,
  • przypadki i przykłady nadużywania pozycji dominującej,
  • praktyczne zasady tworzenia i negocjowania umów w przypadku posiadania pozycji dominującej.
    
 4. Ogólne informacje o procedurze stosowanej w polskim prawie antymonopolowym:
   
  • rodzaje i wszczynanie postępowań przez organy antymonopolowe,
  • co jest istotne w praktyce / jak dobrze przygotować strategię postępowania,
  • pozycja i uprawnienia organu antymonopolowego oraz uczestników postępowania antymonopolowego / wyjaśniającego,
  • rodzaje decyzji Prezesa UOKiK,
  • procedury leniency / leniency plus / dobrowolne poddanie się karze,
  • jak nie dać się zaskoczyć kontroli UOKiK.
    
 5. Ryzyka związane z naruszeniem prawa konkurencji / skutki działań niezgodnych z prawem:
   
  • kary nakładane w toku i po zakończeniu postępowania,
  • uprawnienia organów antymonopolowych,
  • kary dla firmy, pracowników, kadry zarządzającej – jak ich uniknąć / jak się skutecznie bronić.
    
 6. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Ekspert w dziedzinie prawa ochrony konkurencji, nieuczciwej konkurencji, compliance a także gospodarczych sporów sądowych, w tym spraw karno-gospodarczych.

Wieloletnie doświadczenie zdobył we współpracy z wiodącymi zagranicznymi i polskimi kancelariami prawnymi. Doradza podmiotom polskim i międzynarodowym z różnych sektorów, m.in. FMCG, farmaceutycznego, IT oraz mediów. 

Tworzy dla klientów skuteczne programy compliance oraz regularnie prowadzi szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych (wyjaśniających i antymonopolowych) przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Komisją Europejską oraz w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek OIRP w Warszawie, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Bierze udział w pracach legislacyjnych w zakresie polskiego prawa ochrony konkurencji.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
04 lutego 2020 r., wtorek, godz. 10.00 - 16.00