Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany
Warszawa
19-20.11.2018, poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (9.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym w kompleksowy sposób przedstawimy wymagania związane z korzystaniem ze środowiska, m.in. konieczne zezwolenia, pozwolenia, obowiązki monitoringowe, obowiązki związane ze sprawozdawczością. Wykładowca przedstawi także proces kontroli oraz ewentualne sankcje.

Szkolenie kierujemy do wszystkich podmiotów / przedsiębiorstw, które korzystają ze środowiska i w związku z tym ich działalność podlega regulacjom prawa ochrony środowiska.

Na szkoleniu przedstawimy:

 • obowiązki przedsiębiorców wynikające z uregulowań prawnych,
 • sposoby i rodzaje kontroli dokonywane przez organy kontrolujące,
 • sankcje, jakie mogą być nałożone w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań.

Wykładowca omówi obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji przepisów.

Przewidziano czas na analizę przykładów, odpowiedzi na pytania, konsultacje i dyskusję.

Program
 1. Struktura prawa ochrony środowiska:
   
  • rodzaje aktów prawnych (ustawy i rozporządzenie wykonawcze),
  • rozporządzenia unijne, dyrektywy i znaczenie zmieniających się przepisów prawa UE dla przedsiębiorców stosujących prawo ochrony środowiska.
    
 2. Podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska:
   
  • podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, użytkownik urządzenia,
  • instalacja, urządzenie, zakład,
  • pozwolenia, zezwolenia.
    
 3. Aktualne wymagania związane z korzystaniem ze środowiska:
   
  • pozwolenia sektorowe i pozwolenie zintegrowane, w tym relacja pozwoleń zintegrowanych do wodnoprawych,
  • zgłoszenie instalacji nie wymagającej pozwolenia emisyjnego
  • średnie obiekty spalania - decyzje i zgłoszenia; rejestr ŚRO,
  • decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  • rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych,
  • raport początkowy i końcowy, historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi i remediacja,
  • standardy jakości środowiska,
  • audyt energetyczny,
  • zezwolenia w gospodarowaniu odpadami – wpis do BDO, zmiany wywołane projektem nowelizacji ustawy w związku ze pożarami składowisk, transport odpadów.
    
 4. Nowe Prawo wodne - obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska:
   
  • opłaty wodnoprawne, sposób naliczania, reklamacje,
  • usługi wodnoprawne,
  • oceny wodnoprawne,
  • zgody wodnoprawne.
    
 5. F-gazy i substancje zubożające warstwę ozonową:
   
  • obowiązki operatora
  • karty i ich rejestracja w systemie,
  • uprawnienia kontrolne i nowe kary wynikające z projektu nowelizacji ustawy o IOŚ.
    
 6. Obowiązki monitoringowe związane z oddziaływaniem zakładu na środowisko:
   
  • obowiązek prowadzenia pomiarów emisyjnych,
  • obowiązek wykonywania pomiarów przez akredytowane laboratorium,
  • obowiązek stosowania metodyk referencyjnych.
    
 7. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze:
   
  • źródła obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych,
  • rodzaje sprawozdań oraz oraz terminy ich składania,
  • projektowane zmiany w zakresie sprawozdawczości odpadowej (po 2018 r.).
    
 8. Kontrole w zakresie ochrony środowiska – uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego:
   
  • nowe uprawnienia kontrolne Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ), po nowelizacji ustawawy o IOŚ
  • wykonywanie i przebieg kontroli – uprawnienia inspektora,
  • prawa i obowiązki kontrolowanego,
  • sankcje dla podmiotów nie spełniających wymagań.
    
 9. Panel dyskusyjny - pytania, przykłady, konsultacje.
Wykładowca

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 189 zł (jedynka ze śniadaniem), od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 285 zł (jedynka ze śniadaniem), od 322 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 300 zł (jedynka ze śniadaniem), od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena nie obejmuje noclegu. Jest możliwość doliczenia kosztów noclegu do ceny szkolenia. W przypadku zainteresowania rezerwacją hotelu, prosimy o kontakt.

Informacje o hotelach znajdujących się w pobliżu miejsca szkolenia podajemy również w zakładce "miejsce".

Warszawa
19-20.11.2018, poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (9.00 - 15.00)