Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem zmian wywołanych Prawem wodnym i nowelizacją ustawy o odpadach.

Warszawa
20-21 maja 2019, poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (9.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym w kompleksowy sposób przedstawimy najnowsze wymagania związane z korzystaniem ze środowiska, koniecznością zmian pozwoleń wodnoprawnych i nowych zasad ich udzielania, oraz nowelizacją ustawy o odpadach po zeszłorocznych pożarach składowisk.

Podczas zajęć wykładowca omawia także:

 • wymagania w zakresie audytów energetycznych, zasad kontroli klimatyzatorów i innych urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową,
 • procedurę zgłoszenia dla instalacji nie wymagającej pozwolenia na korzystanie ze środowiska,
 • oraz zasady dokonywania kontroli środowiskowej przed WIOŚ i inne organy kontrolne a także wymierzane przez nie kary za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska.

Szkolenie kierujemy do wszystkich podmiotów / przedsiębiorstw, które korzystają ze środowiska i w związku z tym ich działalność podlega regulacjom prawa ochrony środowiska.

Przewidziano czas na analizę przykładów, odpowiedzi na pytania, konsultacje i dyskusję.

Program

 1. Struktura prawa ochrony środowiska:
   
  • rodzaje aktów prawnych (ustawy i rozporządzenie wykonawcze),
  • rozporządzenia unijne, dyrektywy i znaczenie zmieniających się przepisów prawa UE dla przedsiębiorców stosujących prawo ochrony środowiska,
  • wpływ przepisów prawa miejscowego na prawa i obowiązki przedsiębiorców w prawie ochrony środowiska.
    
 2. Prawa i obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska:
   
  • instalacja, urządzenie, zakład - podstawowe pojęcia,
  • pozwolenia na korzystanie ze środowiska i zwolnienia z obowiązku ich uzyskania,
  • zgłoszenia,
  • podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, użytkownik urządzenia i ich podstawowe obowiązki (pomiary, ewidencja, sprawozdawczość),
  • istotna zmiana w instalacji.
    
 3. Najnowsze wymagania związane z korzystaniem ze środowiska:
   
  • zmiany w zakresie pozwoleń na korzystanie ze środowiska, w tym wynikające z Prawa wodnego,
  • opłaty w nowym prawie wodnym,
  • rejestr średnich źródeł spalania paliw i zmiany w zakresie zgłoszeń,
  • zmiany zezwoleń w gospodarowaniu odpadami – monitoring wizyjny, operat przeciwpożarowy, zabezpieczenie roszczeń itp.,
  • baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO),
  • audyt energetyczny,
  • nowe obowiązki w zakresie SZWO i f-gazów.
    
 4. Kontrole w zakresie ochrony środowiska – uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego:
   
  • uprawnienia kontrolne Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ), urzędu marszałkowskiego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  • wykonywanie i przebieg kontroli – uprawnienia inspektora,
  • prawa i obowiązki kontrolowanego,
  • sankcje dla podmiotów nie spełniających wymagań.
    
 5. Panel dyskusyjny - pytania, przykłady, konsultacje.

Wykładowca

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w hotelu. W przypadku rezerwacji z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
20-21 maja 2019, poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (9.00 - 15.00)