Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawa ochrony środowiska, w tym ustaw odpadowych

Warszawa / lub ONLINE
19-20 stycznia 2022 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
23-24 marca 2022 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia omówimy: ustawę Prawo ochrony środowiska, ustawę o odpadach, ustawę o efektywności energetycznej, ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową, ustawę o Inspekcji Ochrony środowiska. Szkolenie podzielone jest problemowo, zagadnienia ustawy Prawo ochrony środowiska omawiane są w różnych kontekstach podczas całego szkolenia.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu w kompleksowy sposób przedstawimy najnowsze wymagania związane z korzystaniem ze środowiska, w tym:

 • postępowanie w sprawie zmiany wniosków odpadowych (uzupełnienia, operat ppoż, miejsca magazynowania odpadów, zabezpieczenie roszczeń),
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w BDO, kart przekazania odpadów oraz zwolnień a także zagadnienie sprawozdawczości odpadowej,
 • kontrolę urządzeń klimatyzujących,
 • procedurę zgłoszenia dla instalacji nie wymagającej pozwolenia na korzystanie ze środowiska,
 • zasady dokonywania kontroli środowiskowej przed WIOŚ i inne organy kontrolne
 • a także wymierzane kary za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska.      

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z najnowszymi zmianami w prawie ochrony środowiska i wynikającymi z nich obowiązkami dla przedsiębiorców. Uczestnicy uzyskają i rozszerzą swoją wiedzę na temat podstawowych obowiązków w zakresie prawa ochrony środowiska:

 • pozyskają informacje nt. ważnych terminów realizacji określonych obowiązków sprawozdawczych i opłatowych,
 • uzyskają praktyczne porady dotyczące zgłoszonych problemów i przypadków,
 • pozyskają wiedzę o grożących przedsiębiorcom karach oraz o prawach podmiotów kontrolowanych podczas kontroli prowadzonej przez WIOŚ.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do wszystkich podmiotów / przedsiębiorstw, które korzystają ze środowiska i w związku z tym ich działalność podlega regulacjom prawa ochrony środowiska w zakresie: uzyskiwania pozwoleń, dokonywania zgłoszeń, wpisów do właściwych rejestrów i baz danych, terminów sprawozdawczości i dokumentacji środowiskowej.

Metody prowadzenia zajęć:

wykład w oparciu o prezentację, analiza przykładów, odpowiedzi na pytania, konsultacje i dyskusja.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Struktura prawa ochrony środowiska:
   
  • rodzaje aktów prawnych (ustawy i rozporządzenie wykonawcze),
  • rozporządzenia unijne, dyrektywy i znaczenie zmieniających się przepisów prawa UE dla przedsiębiorców stosujących prawo ochrony środowiska,
  • wpływ przepisów prawa miejscowego na prawa i obowiązki przedsiębiorców w prawie ochrony środowiska.
    
 2. Prawa i obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska:
   
  • instalacja, urządzenie, zakład - podstawowe pojęcia,
  • pozwolenia na korzystanie ze środowiska i zwolnienia z obowiązku ich uzyskania,
  • zgłoszenia,
  • podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, użytkownik urządzenia i ich podstawowe obowiązki (pomiary, ewidencja, sprawozdawczość),
  • istotna zmiana w instalacji.
    
 3. Najnowsze wymagania związane z korzystaniem ze środowiska:
   
  • zmiany w zakresie pozwoleń na korzystanie ze środowiska, w tym wynikające z Prawa wodnego,
  • opłaty w nowym prawie wodnym,
  • rejestr średnich źródeł spalania paliw i zmiany w zakresie zgłoszeń,
  • zmiany zezwoleń w gospodarowaniu odpadami – monitoring wizyjny, operat przeciwpożarowy, zabezpieczenie roszczeń itp.,
  • baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), sprawozdawczość odpadowa i pozostałe sprawozdania,
  • audyt energetyczny,
  • obowiązki w zakresie SZWO i f-gazów.
    
 4. Kontrole w zakresie ochrony środowiska – uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego:
   
  • uprawnienia kontrolne Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ), urzędu marszałkowskiego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  • wykonywanie i przebieg kontroli – uprawnienia inspektora,
  • prawa i obowiązki kontrolowanego,
  • sankcje dla podmiotów nie spełniających wymagań.
    
 5. Panel dyskusyjny - pytania, przykłady, konsultacje.

Wykładowca

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

Od 2022 roku to szkolenie będziemy oferować w cenie 1290 zł netto. 
Dla zgłoszeń nadesłanych do końca 2021 roku, obowiązuje aktualna cena podana poniżej. 

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w hotelu. W przypadku rezerwacji z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
19-20 stycznia 2022 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
23-24 marca 2022 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)