Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych - przebieg postępowania odwoławczego wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Warszawa / lub ONLINE
10-11 stycznia 2022 r. poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
03-04 marca 2022 r. czwartek (10.00-16.00) -piątek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia omówimy m.in. zagadnienia: środki ochrony prawnej - definicje, pojęcia, zakres uregulowania w ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisach wykonawczych, postępowanie odwoławcze - formalnoprawne aspekty, odwołanie, przystąpienie, opozycja, odpowiedź na odwołanie i inne czynności procesowe stron oraz uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania.

Cele szkolenia:

 • Wyposażenie Uczestników w praktyczną wiedzą dotyczącą środków ochrony prawnej, zasad i sposobu ich wnoszenia,
 • Szczegółowe i kompleksowe omówienie postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania, z uwzględnieniem udziału wszystkich jego stron i uczestników
 • Zapoznanie Uczestników z zasadami przygotowania najważniejszych pism procesowych, w tym w szczególności odwołania, przystąpienia i odpowiedzi na odwołanie.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Zdobycie cennych i praktycznych umiejętności, dzięki aktywnym warsztatom polegającym na rozwiązywaniu praktycznych problemów w grupach,
 • Zdobycie gruntownej wiedzy na temat środków ochrony prawnej, przekazanej przez orzekającego arbitra z listy Prezesa UZP w latach 2004-2007,
 • Nabycie lub udoskonalenie umiejętności potrzebnej do prawidłowego przygotowania odwołania, przystąpienia lub odpowiedzi na odwołanie,
 • Wyposażenie w praktyczne wskazówki jak uczestniczyć w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania po stronie Odwołującego lub Zamawiającego,
 • Udział w praktycznych warsztatach polegających na rozwiązywaniu konkretnych problemów - aranżowanie sytuacji jak na prawdziwej rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą - pod kierunkiem byłego arbitra orzekającego w sprawach odwołań z dużym doświadczeniem w reprezentowaniu stron przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • Uczestnicy otrzymają praktyczne i przydatne materiały szkoleniowe, które ułatwią im samodzielne sprawne opracowanie odwołania, odpowiedzi na odwołanie, przystąpienia i zgłaszania sprzeciwu oraz weryfikację błędów w tym zakresie.

Grupa docelowa:

 • Zamawiający: kierownictwo i pracownicy wydziałów lub sekcji  ds. zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • Wykonawcy w myśl przepisów Prawo zamówień publicznych tj. przedsiębiorcy zainteresowani skutecznym udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ochroną swoich interesów w tym procesie,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć praktyczną wiedzę na temat środków ochrony prawnej.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, analiza przypadku, ćwiczenia i warsztaty, dyskusja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Środki ochrony prawnej - definicje, pojęcia, zakres uregulowania w ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisach wykonawczych.
   
 2. Formalno - prawne aspekty postępowania odwoławczego.
   
 3. Krajowa Izba Odwoławcza - status i kompetencje.
   
 4. Odwołanie:
  • Konstrukcja odwołania,
  • Braki formalne odwołania,
  • Czynności formalno - prawne i sprawdzające.
    
 5. Powiadomienie Zamawiającego.
   
 6. Przystąpienie:
  • Warunki formalne przystąpienia,
  • Opozycja.
    
 7. Strony postępowania odwoławczego.
   
 8. Uczestnicy postępowania odwoławczego:
  • Przystępujący po stronie Zamawiającego,
  • Przystępujący po stronie Odwołującego.
    
 9. Czynności procesowe stron oraz uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania.
   
 10. Rozpoznanie odwołania.
   
 11. Rodzaje rozstrzygnięć KIO:
  • Postanowienie,
  • Postanowienia kończące postępowanie,
  • Pozostałe postanowienia,
  • Odrzucenie odwołania,
  • Posiedzenie i rozprawa przed KIO – aspekty formalne i organizacyjne,
  • Postępowanie dowodowe,
  • Ocena dowodów,
  • Zamknięcie rozprawy,
  • Wyrok,
  • Uwzględnienie odwołania,
  • Oddalenie odwołania.
    
 12. Ogłoszenie orzeczenia.
   
 13. Koszty postępowania odwoławczego.
   
 14. Skarga Sądu.
   
 15. Opracowanie projektu odwołania - zajęcia warsztatowe.
   
 16. Symulacja rozprawy - praktyczne i bardzo przydatne ćwiczenie realizowane przy udziale wszystkich uczestników szkolenia.
   
 17. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, konsultacje.

Wykładowca

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
10-11 stycznia 2022 r. poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
03-04 marca 2022 r. czwartek (10.00-16.00) -piątek (09.00-15.00)