Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

Warszawa
25-26 września 2019 r., środa (10.00 - 16.00) - czwartek (09.00 - 15.00)
Warszawa
09-10 grudnia 2019 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (9.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz inne osoby i firmy, które uczestniczą w procesie budowlanym.

Szkolenie pozwoli rozszerzyć i podsumować wiedzę w zakresie przepisów regulujących ten obszar, a także wyjaśnić wątpliwości związane z zastosowaniem przepisów w praktyce. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji.

W trakcie zajęć trener omówi zasady prowadzenia procesu budowlanego w ujęciu praktycznym. Przewidziano czas na analizę przykładów, pytania, dyskusję i konsultacje.

Program

Dzień I:

 1. Zarys faz procesu inwestycyjnego – od ustalenia warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 2. Zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu pod inwestycję:
  • obowiązywanie miejscowego planu zagospodarowania terenu, 
  • wymóg i zasady uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego a decyzja o warunkach zabudowy),
  • przeniesienie / wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

 3. Wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 4. Tytuł prawny do nieruchomości na cele budowlane.

 5. Uzgodnienia i zgody wymagane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 6. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:
  • zgłoszenie robót budowlanych a obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę,
  • procedura zatwierdzenia projektu budowlanego i postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • odwołanie od decyzji administracyjnych, wpływ zaskarżenia decyzji o pozwoleniu na budowę na możliwość realizacji inwestycji.

 7. Formy prowadzenia inwestycji:
  • zastępstwo inwestycyjne,
  • inwestycje w systemie „wybuduj” i w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
  • generalne wykonawstwo a wykonawstwo częściowe.

 8. Wybór wykonawcy. Zastosowanie warunków kontraktowych FIDIC. Założenia czasowe przy realizacji inwestycji.

 9. Podział obowiązków między uczestników procesu budowlanego (inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy / kierownik robót). Odpowiedzialność za teren budowy.

 10. Dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy.

 11. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego:
  • istotne a nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę; orzecznictwo i aktualna praktyka organów administracyjnych,
  • rola i odpowiedzialność projektanta w dokonywaniu kwalifikacji odstąpienia,
  • obowiązek uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i związane z tym postępowanie administracyjne.

Dzień II:

 1. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o roboty budowlane:
  • sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe),
  • solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy; przepisy bezwzględnie obowiązujące,
  • procedura odbiorów w umowie o roboty budowlane; terminy w umowie i konsekwencje ich niedochowania.

 2. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o prace projektowe:
  • prawa autorskie do projektu budowlanego,
  • uregulowanie nadzoru autorskiego,
  • odpowiedzialność projektanta za wady projektu.

 3. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego:
  • wymogi formalne i obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania,
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, 
  • obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.

 4. Samowola budowlana i możliwość jej legalizacji.

 5. Planowane zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących procesu budowlanego.

 6. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Wykładowca

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji nieruchomościowych, inwestycyjnego procesu budowlanego i bieżącej obsłudze działalności gospodarczej.

Wspiera klientów przy wyborze nieruchomości pod planowane inwestycje, przeprowadzaniu analizy prawnej wybranej nieruchomości, negocjowaniu, zawieraniu i realizacji umów najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości. Sporządza, opiniuje i negocjuje w imieniu klientów umowy z zakresu realizacji inwestycji (umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy o zastępstwo inwestycyjne i pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy dostawy). Wspiera Klientów przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji oraz reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji, w tym dwóch książek, o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Posługuje się biegle językiem angielskim.
 

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
25-26 września 2019 r., środa (10.00 - 16.00) - czwartek (09.00 - 15.00)
Warszawa
09-10 grudnia 2019 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (9.00-15.00)