Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy zagadnienia: fazy procesu inwestycyjnego, formy prowadzenia inwestycji, realizacja inwestycji w czasie pandemii, zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu pod inwestycję, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru robót, nowe wymogi dotyczące projektu budowlanego, odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, obowiązki uczestników procesu budowlanego, dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy, kwestie dotyczące umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, samowola budowlana, cyfryzacja administracyjnego procesu budowlanego.

Cel szkolenia:

 • omówienie zasad prowadzenia procesu budowlanego w ujęciu praktycznym,
 • omówienie wpływu nowelizacji Prawa budowlanego, która weszła w życie we wrześniu 2020, na przebieg procesu inwestycyjnego.

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

Szkolenie pozwoli rozszerzyć i podsumować wiedzę w zakresie przepisów regulujących proces inwestycyjny, a także wyjaśnić wątpliwości związane z zastosowaniem przepisów w praktyce. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz inne osoby i firmy, które uczestniczą w procesie budowlanym.

Metody szkoleniowe:

Wykład, omawianie przykładów, pytania, dyskusja, konsultacje

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

Dzień I:

 1. Zarys ostatnich nowelizacji prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w 2020 roku.
   
 2. Fazy procesu inwestycyjnego – od ustalenia warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
   
 3. Formy prowadzenia inwestycji (zastępstwo inwestycyjne, inwestycje w systemie „wybuduj” i „zaprojektuj i wybuduj”, generalne wykonawstwo a wykonawstwo częściowe).
   
 4. Zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu pod inwestycję (obowiązywanie miejscowego planu zagospodarowania terenu, wymóg i zasady uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przeniesienie / wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy).
   
 5. Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu i inne kluczowe pojęcia w prawie budowlanym - ich znaczenie dla praktyki.
   
 6. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (kiedy wystarczy zgłoszenie robót budowlanych, a kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę – właściwe procedury po zmianach prawa budowlanego).
   
 7. Nowe wymogi dotyczące projektu budowlanego. Projekt techniczny. Możliwość odstępstw od warunków technicznych.
   
 8. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i obowiązek uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę – nowe regulacje i aktualna praktyka organów administracyjnych.
   
 9. Wstrzymanie / wznowienie budowy, wygaśnięcie pozwolenia na budowę. Możliwość i tryb przeniesienia pozwolenia na budowę. Zwiększenie stabilności pozwolenia na budowę.

Dzień II:

 1. Obowiązki uczestników procesu budowlanego po zmianach prawa budowlanego (inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy / kierownik robót).
   
 2. Dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy.
   
 3. Odpowiedzialność za dokumentację projektową i za teren budowy.
   
 4. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o roboty budowlane i umów o prace projektowe:
  • sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe),
  • solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy,
  • terminy w umowie i konsekwencje ich niedochowania (kary umowne i dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych),
  • zabezpieczenia w umowach (kaucja, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, inne),
  • procedura odbiorów w umowie o roboty budowlane,
  • gwarancja jakości i rękojmia za wady.
    
 5. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego (kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy, a kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie – właściwe procedury, obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego, nowa tzw. procedura „żółtej kartki”).
   
 6. Samowola budowlana i możliwość jej legalizacji. Nowa uproszczona procedura legalizacyjna.
   
 7. Praktyka organów administracji budowlanej i nadzoru budowlanego w stosowaniu znowelizowanych przepisów.
   
 8. Cyfryzacja administracyjnego procesu budowlanego. Zarys planowanych zmian.
   
 9. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Wykładowca

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego, transakcji nieruchomościowych i bieżącej obsłudze działalności gospodarczej.

Wspiera klientów przy wyborze nieruchomości pod planowane inwestycje, przeprowadzaniu analizy prawnej wybranej nieruchomości, uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości na cele budowlane. Sporządza, opiniuje i negocjuje w imieniu klientów umowy z zakresu realizacji inwestycji (umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy o zastępstwo inwestycyjne i pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy dostawy).

Wspiera klientów przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji (m.in. warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie) oraz reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz w sporach sądowych i pozasądowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji, w tym dwóch książek, o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.