Proces budowlany w praktyce, zarys planowanych zmian. Realizacja inwestycji budowlanych w obliczu pandemii koronawirusa.

Warszawa / lub ONLINE
09-10 grudnia 2020 r., środa (10.00-15.00) - czwartek (9.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy zagadnienia: fazy procesu inwestycyjnego, formy prowadzenia inwestycji, realizacja inwestycji w czasie pandemii, zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu pod inwestycję, odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, obowiązki uczestników procesu budowlanego, dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy, kwestie dotyczące umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, samowola budowlana.

Cel szkolenia:

 • omówienie zasad prowadzenia procesu budowlanego w ujęciu praktycznym,
 • omówienie wpływu nowelizacji Prawa budowlanego, która wchodzi w życie we wrześniu 2020 na przebieg procesu inwestycyjnego.

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

Szkolenie pozwoli rozszerzyć i podsumować wiedzę w zakresie przepisów regulujących proces inwestycyjny, a także wyjaśnić wątpliwości związane z zastosowaniem przepisów w praktyce. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji.

W trakcie szkolenia poruszymy temat wpływu sytuacji związanej z koronawirusem, w tym przepisów tarczy antykryzysowej, na realizację inwestycji.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz inne osoby i firmy, które uczestniczą w procesie budowlanym.

Metody szkoleniowe:

wykład, omawianie przykładów, pytania, dyskusja, konsultacje

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Program

Dzień I:

 1. Zarys faz procesu inwestycyjnego – od ustalenia warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
   
 2. Formy prowadzenia inwestycji (zastępstwo inwestycyjne, inwestycje w systemie „wybuduj” i w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, generalne wykonawstwo a wykonawstwo częściowe).
   
 3. Realizacja inwestycji budowlanych w obliczu pandemii koronawirusa:
  • czy pandemia koronawirusa to siła wyższa
  • możliwość wstrzymania robót budowlanych lub odstąpienia do umowy,
  • wpływ przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej na proces budowlany.
    
 4. Zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu pod inwestycję:
  • obowiązywanie miejscowego planu zagospodarowania terenu, 
  • wymóg i zasady uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego a decyzja o warunkach zabudowy),
  • przeniesienie / wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
    
 5. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego:
  • istotne a nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę; orzecznictwo i aktualna praktyka organów administracyjnych,
  • rola i odpowiedzialność projektanta w dokonywaniu kwalifikacji odstąpienia,
  • obowiązek uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i związane z tym postępowanie administracyjne.

Dzień II:

 1. Podział obowiązków między uczestników procesu budowlanego (inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy / kierownik robót). Odpowiedzialność za teren budowy.
   
 2. Dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy.
   
 3. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o roboty budowlane:
  • sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe),
  • solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy; przepisy bezwzględnie obowiązujące,
  • procedura odbiorów w umowie o roboty budowlane; terminy w umowie i konsekwencje ich niedochowania.
    
 4. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o prace projektowe:
  • prawa autorskie do projektu budowlanego,
  • uregulowanie nadzoru autorskiego,
  • odpowiedzialność projektanta za wady projektu.
    
 5. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego:
  • wymogi formalne i obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania,
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, 
  • obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.
    
 6. Samowola budowlana i możliwość jej legalizacji.
   
 7. Zarys zmian Prawa budowlanego wprowadzonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane i innych ustaw, które wejdą w życie 18 września 2020 r.
   
 8. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Wykładowca

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji nieruchomościowych, inwestycyjnego procesu budowlanego i bieżącej obsłudze działalności gospodarczej.

Wspiera klientów przy wyborze nieruchomości pod planowane inwestycje, przeprowadzaniu analizy prawnej wybranej nieruchomości, negocjowaniu, zawieraniu i realizacji umów najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości. Sporządza, opiniuje i negocjuje w imieniu klientów umowy z zakresu realizacji inwestycji (umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy o zastępstwo inwestycyjne i pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy dostawy). Wspiera Klientów przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji oraz reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji, w tym dwóch książek, o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Posługuje się biegle językiem angielskim.
 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
09-10 grudnia 2020 r., środa (10.00-15.00) - czwartek (9.00-15.00)