Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

ONLINE
18-19 lutego 2021 r., czwartek (10.00-16.30) - piątek (09.00-14.30)
Warszawa / lub ONLINE
19-20 kwietnia 2021 r., poniedziałek (10.00-16.30) - wtorek (09.00-14.30)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia omawiamy m.in. zagadnienia: podstawy prawne regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska, koncepcja realizacji przedsięwzięcia, wyznaczenie etapów realizacji inwestycji, klasyfikacja przedsięwzięcia, relacja i powiązanie prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego, procedura informowania WIOŚ o zrealizowanym przedsięwzięciu, postępowanie odwoławcze i sądowo-administracyjne w procesie inwestycyjnym, przepisy karne, kary administracyjne.

Normy prawne wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska są obecnie jednymi z najbardziej rygorystycznych w całym systemie prawa. Umiejętności właściwego planowania, budowania zespołu realizacyjnego, weryfikacji niezbędnych aktów normatywnych, uzyskiwania aktów administracyjnych oraz wymaganych zgłoszeń, a także wykonania przedsięwzięcia w zamierzony sposób są niezbędne do skutecznej realizacji procesu inwestycyjnego.

Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające im zarządzanie procesem inwestycyjnym w sposób skuteczny a także ekonomicznie uzasadniony.

Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w prawie, w tym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (w zakresie odpadów na budowie).

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z bieżącą teorią i praktyką stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w tym stanowiskami sądów administracyjnych,
 • Uczestnicy nabędą również wiedzę z obszarów racjonalnego konstruowania wniosków o wydanie aktów administracyjnych.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy firm działających w branży budowlanej,
 • Pracownicy urzędów administracji publicznej,
 • Inne osoby i firmy, które uczestniczą w realizacji, planowaniu i zarządzaniu procesem inwestycyjnym.

Metody szkoleniowe:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu przy zastosowaniu prezentacji multimedialnej. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Prawo ochrony środowiska w inwestycyjnym procesie budowlanym – wstęp do zagadnienia.
   
 2. Podstawy wykładni prawa ochrony środowiska.
   
 3. Akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska.
   
 4. Akty administracyjne w ochronie środowiska.
   
 5. Koncepcja realizacji przedsięwzięcia i jej zmiana na późniejszych etapach realizacji inwestycji.
   
 6. Weryfikacja zgodności zamierzenia z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
   
 7. Wyznaczenie etapów realizacji inwestycji.
   
 8. Budowanie zespołu realizacyjnego.
   
 9. Klasyfikacja przedsięwzięcia.
   
 10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
   
 11. Decyzje administracyjne z zakresu prawa ochrony środowiska.
   
 12. Relacja i powiązanie prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego.
   
 13. Wpis do BDO i aktualizacja wpisu.
   
 14. Ewidencja i sprawozdawczość.
   
 15. Prace ziemne w kontekście prawnośrodowiskowym w tym zagadnienie gospodarowania glebą, powstałą wskutek prac ziemnych.
   
 16. Procedura informowania WIOŚ o zrealizowanym przedsięwzięciu.
   
 17. Kryteria spełniania wymagań ochrony środowiska.
   
 18. Postępowanie odwoławcze i sądowo-administracyjne w procesie inwestycyjnym.
   
 19. Przepisy karne.
   
 20. Administracyjne kary pieniężne.
   
 21. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Wykładowca

Ekspert z zakresu ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej. Zajmował się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych.

Posiada wykształcenie prawnicze, jest inżynierem środowiska, doktorantem nauk prawnych, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Obecnie przedsiębiorca i trener, założyciel firmy doradczej w obszarze ochrony środowiska, prawnik w kancelarii radców prawnych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

ONLINE
18-19 lutego 2021 r., czwartek (10.00-16.30) - piątek (09.00-14.30)
Warszawa / lub ONLINE
19-20 kwietnia 2021 r., poniedziałek (10.00-16.30) - wtorek (09.00-14.30)