Przepływy logistyczne w organizacji - optymalizacja, prognozowanie, planowanie i współpraca

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Aktualnie szkolenie to realizujemy na zamówienie. Program szkolenia dostosujemy do potrzeb Państwa organizacji.
W przypadku zainteresowania uzyskaniem oferty - prosimy o kontakt: ewa.papierz@jgt.pl

Podejście procesowe jest szeroko znane w przedsiębiorstwach. Ale czy rzeczywiście jest realizowane? Czy w procesie prognozowania i planowania uwzględniane są powiązania poszczególnych działów? Kto w organizacji zna odpowiedź na pytanie, dlaczego w przedsiębiorstwie są braki lub nadmierne zapasy? Dlaczego wiele rzeczy ma być na wczoraj, a w rzeczywistości nie jest wykorzystywanych (przetwarzanych, sprzedawanych) latami?

Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji zarządzania procesowymi przepływami logistycznymi, od prognozowania popytu i potrzeb zakupowych poprzez proces produkcji, na magazynie i dystrybucji kończąc.

Cele szkolenia:

 • przedstawimy obowiązuje trendy w optymalizacji oraz narzędzia i rozwiązania systemowe pozwalające lepiej realizować przepływ logistyczny - bez braków, z uwzględnieniem „wąskich gardeł”, kończąc na optymalizacji dystrybucji,
 • zasygnalizujemy tematykę modeli ekonometrycznych związanych z tą funkcjonalnością przedsiębiorstwa,
 • poddamy analizie modele decyzyjne dla współpracy krótkoterminowej i długoterminowej,
 • postaramy się pokazać, czy "najtaniej jest zawsze najlepiej” i czy „posiadać na stanie” nie oznacza czasami tracić - czyli jak szacować zapasy na poszczególnych etapach przepływów logistycznych w kontekście ryzyka biznesowego.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali wiedzę:

 • jaki wdrożyć najwłaściwszy model biznesowy ze wsparciem narzędzi pozwalających na lepszą współpracę miedzydziałową, ekonometrycznych modeli decyzyjnych i danych kalkulacyjnych,
 • jak uwzględniając pojęcia Klienta zewnętrznego i wewnętrznego najkorzystniej prowadzić uzgodnienia i negocjacje
 • jak budować najlepsze mierniki oceny procesu przepływów logistycznych od zakupu surowców i komponentów poprzez elementy produkcji i półproduktów na produkcie gotowym i dystrybucji kończąc.

Zdobyta wiedza:

 • wiedza na temat podejścia procesowego jako sekwencji in>> proces>> out,
 • poznanie zasad sformułowania potrzeb uwzględniając standard OTIF (on time in full),
 • wiedza całościowa łącząca sprzedaż z innymi elementami logistycznymi (planowanie, produkcja, transport , obsługa operacyjna klienta itd.),
 • zastosowanie w praktyce metodologii analizy przepływu S&OP (Sales and Operations Planning),
 • poznanie zasad komunikacji i prawidłowego przepływu informacji we współpracy z różnymi podmiotami organizacji  (marketing, sprzedaż produkcja, customer service, logistyka),

Zdobyte umiejętności:

 • określanie obszarów wymagających usprawnienia szczególnie na pograniczu działów,
 • stworzenie systemu wskaźników syntetycznych i analitycznych do pomiaru procesów,
 • zaproponowanie najlepszych wskaźników i rozwiązań, zwiększenie jakości i produktywności,
 • polepszenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w działalności wielu elementów wpływających na efekt biznesowy dla organizacji uwzględniając zasady SMART/WARTE,
 • umiejętność wymiernej oceny działań związanych z procesem przepływów logistycznych.

Adresaci szkolenia:

Niniejszy warsztat szkoleniowy skierowany jest w szczególności:

 • do osób zarządzających procesowo logistyką z poziomu specjalistów i menedżerów,
 • dla osób zarządzających i uczestniczących w procesach zintegrowanych łańcuchów dostaw, a w szczególności planistów i logistyków produkcji i dystrybucji,
 • ponieważ nacisk jest kładziony na współdziałanie (podejście procesowe) w warsztatach również poruszane będą zagadnienia istotne dla procesu budowania zapasów (sprzedaż, zakupy, controlling).

Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone będzie w warsztatowej formie interaktywnej łączącej pracę grupy przy analizie i rozwiązywaniu case study i prezentacji trenera. Ćwiczenia mają na celu praktyczne wykorzystanie dotychczasowej wiedzy uczestników oraz nabytych umiejętności. Podstawowa rola trenera to moderowanie zajęcć w celu znalezienia ogólnych problemów występujących w  organizacji oraz ich rozwiązania przy zastosowanie optymalnych rozwiązań na podstawie nabytej wiedzy oraz analizowanych case study.

Program

 1. Model biznesowy organizacji cele, struktura.
   
 2. Jak nie tracić pieniędzy – cele organizacji a proces tworzenia i utrzymania zapasów.
   
 3. Invectory na poszczególnych etapach - algorytm powstawania zapasów.
   
 4. Zasady prognozowania krótko i długoterminowego.
   
 5. Metody prognozowania w oparciu o zasady kalkulacje i szacunki.
   
 6. Zapasy ważne i nieważne ABC oraz XYZ.
   
 7. Wspólne planowanie działań w organizacji w oparciu o S&OP – potrzeby materiałowe i produkcyjne.
   
 8. Proces uzupełniania zapasów – czy to nie jak jak tankowanie samochodu?
   
 9. Ekonomiczna wielkość dostaw (Economic Order Quantity Model – EOQ).
   
 10. VMI (Vendor Managed Inventory) – zapasy u dostawcy.
   
 11. Czy zaszła zmiana? - fallow up poprzedniego bloku.
   
 12. Brak komunikacji a zapasy potrzebne a nadmierne - efekt Byczego Bicza.
   
 13. Współdziałanie i komunikacja a optymalizacja, prognozowanie, planowanie.
   
 14. Precyzyjny komunikat a realizacja zadań (zasada WARTE, SMART).
   
 15. Demokracja a zarządzanie - wszystko można delegować oprócz odpowiedzialności.
   
 16. Prawidłowa komunikacja i delegowanie w pracy Lidera - koordynacja miedzydziałowa.
  1. zasady prawidłowej komunikacji -zasada feedbacku,
  2. błędy w delegowaniu,
  3. ufaj i kontroluj.
    
 17. Procesy planowanie sprzedaży i produkcji – S&OP (Sales & Operations Planning).
   
 18. Zmiany i identyfikacy ja problemów - analiza metodą diagramu Ishikawy, Paretto i Solving Team Problem.
   
 19. Czynniki wpływu na czas realizacji zamówienia - odpowiedzialność Logistyki i Customer Service.
   
 20. Firma to monolit - „spychologia”, stres, presja - demotywator czy odwrotnie?
   
 21. Zasady dotyczące współpracy wewnątrz organizacji – partnerstwo i prawo:
  1. zapisy zasady obligatoryjne i doprecyzowujące współpracę (procedury i instrukcje),
  2. zasady logistyczne zabezpieczające elastyczność, terminowość itp.,
  3. zasady zabezpieczające standard jakościowy oraz dopuszczenie do produkcji,
  4. przepływ dokumentacji, uprawnienia, poufność współpracy (NDA).
    
 22. Komunikacja zarządcza procesowa (miedzydziałowa) - szef a lider - „subtelna” różnica.
   
 23. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
   
 24. Onboarding – skuteczne wdrożenie nowego pracownika aby współdziałanie procesowe było najbardziej efektywne.
   
 25. Współdziałanie i komunikacja a analiza SWOT procesów logistycznych.
   
 26. Wskaźniki związane z rotacja zapasów jako podstawowe kryterium oceny procesu.

Wykładowca

Trener i konsultant. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących dystrybucji, zakupów, optymalizacji zapasów, kompletacji, a także w zajmuje się tematem prawa w transporcie, INCOTERMS czy zabezpieczeniem ładunków.

Od kilkunastu lat zaangażowany w projekty związane z customer service, sprzedażą i logistyką. Pracował min. na stanowiskach eksport managera, customer service managera, logistic managera, dyrektora ds. rozwoju. Zarządzał dystrybucją i magazynowaniem, zarządzał także całkowitym procesem biznesowym (sprzedaż, logistyka, finanse) dla spółek zależnych w Czechach, Słowacji i Węgrzech oraz działaniami eksportowymi do innych krajów.

Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte. Uczestniczył w projektach dla wielu dużych organizacji w obszarze organizacji eksportu i outsourcingu, sprzedaży i dystrybucji. Wdrażał min koncepcję S&OP (sales and operations plainning). Współpracował również z największymi operatorami logistycznymi.

Publikuje artykuły w specjalistycznej prasie oraz występuje jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach. Prowadził zajęcia na konferencji „Sukces w eksporcie, standaryzacje czy innowacje” oraz szkolenia w ramach programu „Rozwój stopy eksportu….”

W ostatnich latach uczestniczył w pracach klubu ECR przy Instytucie Logistyki i Magazynowania. Był również w kapitule ogólnopolskiego konkursu „Innowacje w logistyce”.

Ukończył podyplomowe studia „Zarządzania Logistycznego” w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, oraz „Marketing żywności” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2013 ukończył szkołę trenerów licencjonowanych w zakresie „Rozwiązanie konfliktów w drodze negocjacji” oraz „Sprzedaż doradcza”.

Od 5 lat prowadzi własną firmę konsultingowo - szkoleniową. W grupie jego klientów były min. Tesco, Real, Nagel, Rosner, Stock, Kompania Piwowarska, Animex, Delekta, Dyrup, BSH (Bosch Simens), Eberspecher, Zelmer, International Paper i wielu innych.

Trener i konsultant. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących dystrybucji, zakupów, optymalizacji zapasów, kompletacji, a także w zajmuje się tematem prawa w transporcie, INCOTERMS czy zabezpieczeniem ładunków.

Od kilkunastu lat zaangażowany w projekty związane z customer service, sprzedażą i logistyką. Pracował min. na stanowiskach eksport managera, customer service managera, logistic managera, dyrektora ds. rozwoju. Zarządzał dystrybucją i magazynowaniem, zarządzał także całkowitym procesem biznesowym (sprzedaż, logistyka, finanse) dla spółek zależnych w Czechach, Słowacji i Węgrzech oraz działaniami eksportowymi do innych krajów.

Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte. Uczestniczył w projektach dla wielu dużych organizacji w obszarze organizacji eksportu i outsourcingu, sprzedaży i dystrybucji. Wdrażał min koncepcję S&OP (sales and operations plainning). Współpracował również z największymi operatorami logistycznymi.

Publikuje artykuły w specjalistycznej prasie oraz występuje jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach. Prowadził zajęcia na konferencji „Sukces w eksporcie, standaryzacje czy innowacje” oraz szkolenia w ramach programu „Rozwój stopy eksportu….”

W ostatnim latach uczestniczył w pracach klubu ECR przy Instytucie Logistyki i Magazynowania. Był również w kapitule ogólnopolskiego konkursu „Innowacje w logistyce”.

Ukończył podyplomowe studia „Zarządzania Logistycznego” w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, oraz „Marketing żywności” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2013 ukończył szkołę trenerów licencjonowanych w zakresie „Rozwiązanie konfliktów w drodze negocjacji” oraz „Sprzedaż doradcza”.

Od 5 lat prowadzi własną firmę konsultingowo - szkoleniową. W grupie jego klientów były min. Tesco, Real, Nagel, Rosner, Stock, Kompania Piwowarska, Animex, Delekta, Dyrup, BSH (Bosch Simens), Eberspecher, Zelmer, International Paper i wielu innych.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.