Analiza pułapek w umowach handlowych z partnerami zagranicznymi

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Szkolenie kierujemy do kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów sprzedaży i zakupów, eksportu i importu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów z partnerami zagranicznymi.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. sprzedaży czy eksportu, a także specjalisty ds. zakupów czy importu - w zakresie posługiwania się klauzulami umownymi przy zawieraniu umów handlowych, a także uporządkowanie wiedzy osób, które ten zawód już wykonują.

Uczestnicy zdobędą / uzupełnią oraz uporządkują wiedzę na temat:

 • systemu prawa handlowego i zasad jego wykorzystania w bieżącej pracy,
 • skutecznego analizowania klauzul kontraktowych pod kątem niebezpieczeństw i pułapek,
 • zasad interpretacji niebezpiecznych sformułowań w klauzulach handlowych.

Uczestnicy uzyskają / rozwiną umiejętności i zdobędą kompetencje w zakresie:

 • posługiwania się klauzulami kontraktowymi w umowach i warunkach ogólnych umów,
 • radzenia sobie z różnymi pułapkami przy zawieraniu umów handlowych, zarówno w zakresie towarów jak i usług,
 • zabezpieczania interesów własnej firmy w klauzulach umownych, w tym eliminowania największych zagrożeń.
 • rozstrzygania sporów wynikających z różnej interpretacji zapisów umowy.

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów.

Metody szkoleniowe: wykład, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości i analizowanie przykładów zgodnie z zainteresowaniem uczestników, ćwiczenia.

Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

Program

 1. ISTOTA PUŁAPEK KONTRAKTOWYCH W UMOWACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
   
  1. Ryzyka związane z umową z punktu widzenia sprzedającego i kupującego.
  2. Najczęściej spotykane pułapki kontraktowe stosowane przez sprzedających.
  3. Pułapki kontraktowe stosowane przez kupujących.
  4. Prognozowanie potencjalnych konsekwencji określonych sformułowań, w tym w językach obcych.
  5. Problemy wynikające z nieświadomych błędów.
  6. Pułapki polegające na zamieszczeniu niekorzystnych sformułowań (przykłady).
  7. Pułapki polegające na braku koniecznych uregulowań w umowie (przykłady).
    
 2. PUŁAPKI ETAPU OFERTOWEGO
   
  1. Manipulacyjne wykorzystywanie dokumentów  umowy zawieranej w formie oferty.
  2. Pułapki związane z zapytaniem ofertowym i ofertą zakupu.
  3. Pułapki związane z ofertą.
  4. Pułapki związane z zamówieniem (akceptacją oferty).
  5. Milczenie jako fakt doniosły prawnie przy zawieraniu umów w formie oferty.
  6. Odejście od zasady lustrzanego odbicia przy zamówieniu jako pułapka.
  7. Potwierdzenie zamówienia jako potwierdzenie jedynie istotnych elementów umowy i wniesienie zmian.
  8. Pułapki związane z listem intencyjnym i umową przedwstępną.
    
 3. PUŁAPKI W KLAUZULACH ZASADNICZYCH UMOWY
   
  1. Manipulacyjne formułowanie klauzul zasadniczych.
  2. Pułapki związane z reprezentacją stron oraz zasady weryfikacji reprezentacji i pełnomocnictw.
  3. Niebezpieczeństwa wynikające z preambuły i definicji.
  4. Niebezpieczeństwa związane z formułowaniem bazy dostawy i jej wykładni (Incoterms, RAFTD, Combiterms) oraz roku edycji wykładni.
  5. Pułapki wynikające z najważniejszych form rozliczeń i zabezpieczeń finansowych.
  6. Manipulacyjne wykorzystanie klauzul rewizji i waloryzacji ceny.
    
 4. PUŁAPKI W KLAUZULACH OGÓLNYCH UMOWY (OWS / OWZ)
   
  1. Pułapki wynikające z Konwencji CISG i nowojorskiej oraz zwyczajów.
  2. Pułapki związane z karami umownymi i roszczeniem uzupełniającym.
  3. Limity odpowiedzialności jako pułapka.
  4. Odpowiedzialność za zwłokę a opóźnienie w świetle najnowszych wykładni.
  5. Pułapki wynikające z odpowiedzialności z mocy prawa i odpowiedzialności umownej.
  6. Przemilczenie wyboru prawa właściwego jako pułapka.
  7. Niekorzystne sformułowania w Ogólnych Warunkach Sprzedaży/Zakupu.
    
 5. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:
   
  1. ĆWICZENIA - praktyczna analiza kontraktów zagranicznych i umów krajowych, z wykorzystaniem form audiowizualnych (wyszukiwanie pułapek).
  2. ĆWICZENIA - analiza bieżących problemów uczestników z pułapkami w umowach (na przykładach).

Wykładowca

Jest uznanym specjalistą w zakresie negocjowania, zawierania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego w SGH, rozprawa habilitacyjna.

Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego.

Prowadził negocjacje handlowe na wszystkich 7 kontynentach. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą, w tym poświęcone akredytywie i innym zabezpieczeniom finansowym transakcji.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

630,00 zł + 23% VAT = 774,90 zł brutto

630,00 zł + VAT zw = 630,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com