Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców
Warszawa
06.12.2018, czwartek, godz. 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Celem przepisów, wprowadzonych rozporządzeniami REACH, CLP oraz ustawą jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka i środowiska oraz propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje.

Rozporządzenia wprowadziły szereg zmian w prawodawstwie dotyczącym chemikaliów miedzy innymi w zakresie:

 • wprowadzania ich na rynek,
 • klasyfikacji
 • oznakowaniu.

Wszelkie sankcje związane z tymi rozporządzeniami zawarte są w ustawie o substancjach i mieszaninach chemicznych.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne a także dostosować się do wprowadzonych zmian.

Szkolenie ma na celu:

 • wskazanie obowiązków dalszych użytkowników wynikających z przepisów rozporządzenia REACH i CLP,
 • przedstawienie formatu karty charakterystyki (ważne dla dalszych użytkowników) - w kartach występuje jedynie klasyfikacja i oznakowanie dla substancji/mieszanin wynikające z rozporządzenia CLP,
 • przedstawienie dodatkowych obowiązków wynikających ze zmian rozporządzeń REACH i CLP,
 • przedstawienie obowiązków przemysłu oraz sankcji wynikających z ustawy.

Ostatnie zmiany przepisów:

 • 1 czerwca 2017 r. – koniec wszystkich okresów przejściowych,
 • 1 czerwca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji WE nr. 2015/830 dotyczące karty charakterystyki,
 • 20 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie CLP,
 • 1 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie REACH.
Program
 1. Obowiązki dalszych użytkowników:

  • przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw,
  • przepływ informacji w łańcuchu dostaw,
  • przekazywanie zastosowań,
  • pomoc w rejestracji – przesyłanie potrzebnych informacji
  • raport bezpieczeństwa chemicznego,
  • raport dalszego użytkownika – zgłoszenie do ECHA
  • środki kontroli ryzyka,
  • wdrożenie scenariuszy narażenia
  • postępowanie z wyrobami
  • gromadzenie informacji,
  • nowa klasyfikacja i oznakowanie wynikające z wytycznych rozporządzenia CLP.

 2. Karta charakterystyki:

  • format po uwzględnieniu sprostowania z 2017 roku,
  • jak sprawdzić, czy jest aktualna,
  • numery rejestracyjne- gdzie powinny być podane w karcie,
  • scenariusze narażenia – w jaki sposób powinny być przedstawione w karcie charakterystyki.

 3. Procedura udzielania zezwoleń:

  • jakie substancje jej podlegają,
  • substancje SVHC,
  • kto powinien się starać,
  • jakie dokumenty należy przedstawić,
  • zezwolenie i jego numer,
  • zgłaszanie do ECHA,
  • koszty.

 4. Podstawowe zagadnienia ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach:

  • informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych,
  • spis substancji i mieszanin chemicznych,
  • organy nadzoru oraz ich kompetencje,
  • wybrane kary: związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy, związane z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia REACH, związane z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP.

 5. Pytania, dyskusja, konsultacje.
Wykładowca

Naczelnik Wydz. Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci REACH HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.

Jest członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.

Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 189 zł (jedynka ze śniadaniem), od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 285 zł (jedynka ze śniadaniem), od 322 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 300 zł (jedynka ze śniadaniem), od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Warszawa
06.12.2018, czwartek, godz. 10.00 - 16.00