Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Szkolenie polecamy osobom zajmującym się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach, jak również organom nadzoru.

Celem szkolenia jest omówienie karty charakterystyki oraz załączników do karty - tzw. scenariuszy narażenia.

Uczestnicy szkolenia:

 • zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami dotyczącymi kart charakterystyki,
 • poznają zaktualizowany format karty,
 • dowiedzą się jakie informacje muszą zostać zawarte w karcie, jakich informacji wymagać od swoich dostawców i na co zwrócić największą uwagę kiedy karta zostanie dostarczona z produktem,
 • dowiedzą się jak sprawdzić przesłaną kartę charakterystyki.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz krótkich warsztatów.

Program
 1. Informacje przekazywane w łańcuchu dostaw:

  • kiedy należy je dostarczyć,
  • czego dotyczą,
  • oświadczenia, certyfikaty – kogo dotyczą i czy trzeba je wypełniać.

 2. Karta charakterystyki jako najważniejszy dokument przekazywany w łańcuchu dostaw:

  • jaki zastosować format karty – sprostowanie 2017,
  • jak powinny wyglądać karty - zmiana od 2017,
  • jakie informacje z karty charakterystyki są ważne, żeby bezpiecznie stosować produkt chemiczny,
  • prawidłowy identyfikator produktu,
  • jak sprawdzić kartę charakterystyki od dostawcy, czy jest aktualna,
  • czy otrzymany produkt stwarza zagrożenie,
  • kiedy Informować Inspektora ds. Substancji Chemicznych
  • NDSy UE,
  • co oznacza dostarczenie karty na żądanie,
  • kiedy wymagać aktualizacji karty,
  • kary związane z kartami charakterystyki.

 3.  Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki:

  • kto powinien je sporządzać,
  • jak powinny wyglądać,
  • skąd wynika konieczność tworzenia scenariuszy narażenia,
  • w jaki sposób je dołączać do kart charakterystyki,
  • wdrożenie scenariuszy narażenia,
  • karta charakterystyki dla mieszaniny – stosowanie metody LCID i metody SUMI
  • jak czytać scenariusze,
  • czy dalszy użytkownik musi przekazywać wszystkie, które uzyska od producenta,
  • czy DU musi sporządzać swoje scenariusze narażenia.

 4. Omówienie przykładowych kart charakterystyki lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia - dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii.
Wykładowca

Naczelnik Wydz. Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci REACH HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.

Jest członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.

Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.