alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym

Na szkoleniu omówimy m.in.: odpowiedzialność przewoźnika, zależności pomiędzy: Konwencja CMR, prawo przewozowe, ogólne warunki transportu, umowa przewozu, dochodzenie i załatwianie roszczeń w transporcie samochodowym, odpowiedzialność przewoźnika i limity odpowiedzialności przewoźnika, niedotrzymanie terminu dostawy, odpowiedzialność załadowcy, jak zgłaszać roszczenia - terminy i formy.

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat:

 • systemu prawa transportowego i zasad jego wykorzystania w transporcie drogowym – krajowym i międzynarodowym,
 • skutecznego dochodzenia i załatwiania reklamacji w transporcie drogowym,
 • zasad uzasadniania swojego stanowiska w sytuacji utraty towaru, ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie w transporcie drogowym.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie będzie pomocne w zdobyciu praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • posługiwania się procedurami w transporcie drogowym oraz dokumentami transportowo-spedycyjnymi,
 • zabezpieczania późniejszych reklamacji czy zwolnień przy zawieraniu umów transportowych w transporcie drogowym,
 • rozstrzygania sporów wynikających z działania w transporcie drogowym, w charakterze przewoźnika, spedytora lub zleceniodawcy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do osób odpowiadających za współpracę z przewoźnikami, pracowników działów zakupów, sprzedaży, logistyki, transportu i handlu, osób zajmujących się dochodzeniem i załatwianiem reklamacji z tytułu transportu drogowego, a także do pracowników działów reklamacji firm spedycyjnych i przewoźników drogowych.

Metody szkoleniowe:

Wykład, odpowiedzi na pytania uczestników, ćwiczenia, analiza przypadków. Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Uwarunkowania odpowiedzialności przewoźnika drogowego i wzajemne relacje pomiędzy Konwencją CMR, Prawem przewozowym, ogólnymi warunkami transportu oraz różnymi formami umowy przewozu.
   
 2. Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku przyjęcia przez Polskę Protokołu genewskiego.
   
 3. Najnowsza nowelizacja Prawa przewozowego i jej wpływ na odpowiedzialność załadowcy.
   
 4. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za uszkodzenie przesyłki w przewozach krajowych, w świetle postanowień Prawa przewozowego.
   
 5. Zakres stosowania do przewozów krajowych Konwencji CMR.
   
 6. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za uszkodzenie przesyłki zgodnie z Konwencją CMR, z uwzględnieniem Protokołu genewskiego.
   
 7. Zasady odpowiedzialności przewoźnika drogowego i spedytora przy przewozach multimodalnych.
   
 8. Limity odpowiedzialności przewoźnika drogowego i metody ich eliminowania.
   
 9. Zasady wypełniania listu przewozowego, zapewniające pełną odpowiedzialność przewoźnika oraz takie, które powodują zastosowanie limitów odpowiedzialności.
   
 10. Rola kierowcy jako przedstawiciela przewoźnika przy załadunku.
   
 11. Zasady wnoszenia zastrzeżeń do listu przewozowego przez kierowcę.
   
 12. Prawne uzasadnienia eliminujące zastrzeżenia o nie zapoznaniu się ze stanem przesyłki.
   
 13. Problem dostępu kierowcy do rampy a odpowiedzialność przewoźnika.
   
 14. Spory z wysyłającym z tytułu wyboru trasy przewozu i jej zmiany.
   
 15. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za niedotrzymanie terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
   
 16. Sposoby wyrażania w dokumentach specjalnego interesu w dostawie towaru i jego wpływ na odpowiedzialność przewoźnika.
   
 17. Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenia towaru oraz za niedotrzymanie terminu dostawy.
   
 18. Odpowiedzialność załadowcy za zabezpieczenie towaru po załadunku.
   
 19. Problem przemieszczania się ładunku podczas transportu i jego wpływ na ustalenie odpowiedzialności.
   
 20. Sytuacje, w których przewoźnik może powołać się na niewystarczające opakowanie, jako przyczynę szkody.
   
 21. Zasady odpowiedzialności przewoźnika za braki ilościowe, zabezpieczenia, zwolnienia, dowodzenie braku ingerencji w opakowania zbiorcze.
   
 22. Prawne możliwości zachowania przewoźnika przy odmowie odebrania uszkodzonego towaru przez odbiorcę.
   
 23. Wykorzystanie umowy przewozu i Ogólnych Warunków Przewozu w procesie zwolnienia od odpowiedzialności przewoźnika.
   
 24. Strona dochodząca roszczeń wobec przewoźnika według nowych Incoterms.
   
 25. Ubezpieczenia OCP przewoźnika, spedytora a ubezpieczenia cargo według nowych klauzul instytutowych ICC.
   
 26. Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
   
 27. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:
   
  • ĆWICZENIA - praktyczna analiza procesu reklamacyjnego w transporcie drogowym na przykładach,
  • ĆWICZENIA - przygotowanie argumentów prawnych, uzasadniających zgłoszenie reklamacji i zwolnienie od odpowiedzialności przewoźnika drogowego na przykładach,
  • ĆWICZENIA – analiza zdjęć z samochodów i dokumentacji reklamacyjnej oraz związanej z innymi sporami na linii wysyłający – przewoźnik drogowy czy spedytor.
    
 28. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, analiza przypadków, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Jest uznanym specjalistą w zakresie umów i sporów transportowych. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego w SGH, rozprawa habilitacyjna.

Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego.

Prowadził negocjacje handlowe na wszystkich 7 kontynentach. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym firm spedycyjnych. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą, m.in. jest autorem publikacji poświęconej tematyce transportu w przedsiębiorstwie i reklamacjom.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 350 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 415 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.