RODO w dziale HR

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Brak aktulanego terminu szkolenia. Jeśli jesteś zainteresowany - prosimy o kontakt: 22 / 845 52 53, szkolenia@jgt.pl

Zmiany wynikające z RODO oraz wiele mitów na temat nowych przepisów spowodowały, że większość osób pracujących w działach personalnych wprowadziło lub rozważa istotne zmiany dotychczasowej praktyki. Firmy jednak często nadal mają wątpliwości, czy wybrane rozwiązania są prawidłowe i wystarczające (lub czy nie są przesadzone) w kontekście obowiązków wynikających z RODO.

Pojawia się wiele pytań, np:

 • Jak rekrutować pracowników w zgodzie z przepisami RODO?
 • Na czym polega obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych?
 • Czy dozwolone jest przechowywanie w aktach osobowych kopii dokumentów pozyskanych od pracownika np. kopii dyplomu lub zaświadczenia dot. braku karalności?
 • Czy można przekazywać dane pracowników poza firmę i jak to robić legalnie?
 • Jak pracować z danymi osobowymi w sposób, który nie narazi organizacji na karę finansową?

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej i pracowników działów kadr oraz do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacji (m.in. inspektorzy ochrony danych osobowych).

W trakcie szkolenia:

 • w przystępny sposób omówimy podstawowe obowiązki pracodawców wynikające z RODO i obalimy tzw. mity RODO np. konieczność pozyskiwania oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w wielu sytuacjach,
   
 • przedstawimy konkretne rozwiązania i najnowsze stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Ministra Cyfryzacji w sprawach dot. ochrony danych osobowych w zatrudnieniu odnoszące się m.in. do rekrutacji pracowników, skierowań na badania okresowe, udziału pracowników w szkoleniach zewnętrznych, prowadzenia monitoringu pracowników,
   
 • wskażemy najczęstsze błędy popełniane przy rekrutacji i zatrudnieniu, które niejednokrotnie komplikują pracę działów personalnych.

Program

 1. RODO „w pigułce”.
   
  1. Przyczyny wprowadzenia RODO.
  2. Podstawowe definicje (m.in. administrator, współadministrator, przetwarzający, dane osobowe, szczególne kategorie danych).
  3. Obowiązki administratora danych.
  4. Zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  5. Prawa osób, których dane dotyczą (m.in. obowiązki informacyjne, prawo dostępu do danych i prawo do bycia zapomnianym).
  6. Zabezpieczenie danych osobowych.
  7. Przekazywanie danych osobowych poza Polskę.
  8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  9. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych.
  10. Kompetencje kontrolne organu nadzoru.
  11. Sankcje i odpowiedzialność.
    
 2. Ochrona danych w zatrudnieniu.
   
  1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
    
   • Wybór kandydata, zadania, współpraca z innymi działami, odpowiedzialność.
     
  2. Rekrutacja:
    
   • Zakres pozyskiwanych danych,
   • Czy i na co zgoda jest konieczna,
   • Rekrutacja z polecenia,
   • Korzystanie z agencji rekrutacyjnych,
   • Background screening/weryfikacja informacji o kandydatach.
     
  3. Zatrudnienie:
    
   • Kwestionariusze osobowe,
   • Dokumentacja pracownicza a zasady przetwarzania danych,
   • Udostępnianie danych a badania okresowe/pakiety medyczne,
   • Publikacja danych o pracownikach (m.in. wizerunku) w Internecie i Intranecie,
   • Zakres danych pozyskiwanych w związku ze świadczeniami z ZFŚS,
   • Podstawy prawne udostępniania danych pracowników firmom szkoleniowym,
   • Organizacja podroży służbowych.
     
 3. Polecane wiarygodne i bezpłatne źródła wiedzy.

Wykładowca

Prawnik i trener z 20 letnim praktycznym doświadczeniem w tematyce ochrony danych osobowych. Znajomość europejskich przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzona egzaminem certyfikującym CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe).

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz kanadyjskiego Queen’s University.

Jako Dyrektor Departamentów Prawnego i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez kilka lat odpowiadała m.in. za nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych, opracowywanie stanowisk/decyzji administracyjnych GIODO związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Jako przedstawiciel GIODO reprezentowała Polskę w strukturach europejskich.

Kierownik Projektu/Ekspert Wiodący ds. Prawnych w licznych projektach dot. danych osobowych finansowanych przez Unię Europejską obejmujących m.in. rozbudowane programy szkoleniowe dot. ochrony danych osobowych adresowane do administracji publicznej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. opracowania koncepcji projektu dotyczącego transgranicznego przepływu danych osobowych w kontekście RODO.

Posiada bogate doświadczenie w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych zarówno, jako zewnętrzny audytor/konsultant, jak i jako administrator bezpieczeństwa informacji/inspektor ochrony danych. Proponuje praktyczne rozwiązania, które - zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami - jednocześnie uwzględniają specyfikę instytucji i realizację jej kluczowych zadań.

Uczestniczyła w tworzeniu kompleksowych systemów ochrony danych osobowych, koordynowała i odpowiadała za wdrożenie RODO.

Trener z wieloletnim doświadczeniem, od 2006 r. szkoli przedstawicieli sektora publicznego jako wykładowca tematu ochrony danych osobowych. Przeprowadziła ponad 300 całodniowych szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO) oraz dostępu do informacji publicznej dla różnych grup zawodowych m.in. pracowników Kancelarii Premiera, MSWiA i urzędów wojewódzkich, MRPiPS i urzędów pracy oraz WSA w Warszawie. W 2018 roku przeprowadziła cykl specjalistycznych szkoleń centralnych nt. RODO organizowanych i nadzorowanych przez Szefa Służby Cywilnej.

Od 2007 roku należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalistów ds. Prywatności (International Association of Privacy Professionals - IAPP), a od 2008 roku do Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI). 

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.