Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty

ONLINE
14 - 15 kwietnia 2021 r., środa - czwartek, 9:00 - 16:00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia omawiamy następujące zagadnienia oraz dla każdego z omawianych zagadnień realizujemy ćwiczenia: przyczyny niepłacenia, gry i wymówki dłużników, typologia dłużników i metody radzenia sobie z dłużnikiem trudnym, metody prowadzenia negocjacji, zastosowanie sankcji wobec dłużnika, wywieranie wpływu na dłużnika w rozmowie telefonicznej.

Cel szkolenia:

Podniesienie kompetencji uczestników w obszarze negocjacji windykacyjnych z naciskiem na utrzymanie pozytywnych relacji z kontrahentem.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Szkolenie pozwoli na:

 • zapoznanie się z podstawowymi zasadami prowadzenie rozmów z dłużnikami, które decyzują o sukcesie windykatora,
 • zrozumienie i uświadomienie dlaczego te zasady są ważne i dlaczego powinny być przestrzegane oraz jak ich przestrzeganie wpływa na sukces,
 • przekazanie uczestnikom oraz przećwiczenie jak w praktyce powinno wyglądać zastosowanie zasad i reguł skutecznej windykacji.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które kontaktują się z dłużnikami i chciałyby rozwinąć swoje umiejętności wpływania na dłużników i tym samym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności.

Metody szkoleniowe:

Całość szkolenia oparta jest na warsztatach, dyskusji i ćwiczeniach z omówieniem. Mini-wykłady stanowią maksymalnie 25% czasu szkolenia.

Szkolenie opiera się na zasadach nauczania dorosłych i zawiera zarówno elementy wykładu, ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe, dyskusję, wymianę doświadczeń poprzez odniesienie praktyki do teorii windykacji i doświadczeń uczestników.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Przyczyny niepłacenia:
 • etapy zachowania dłużników,
 • dlaczego dłużnicy nie płacą swoich zobowiązań,
 • jak rozpoznać przyczynę powstania wymówki w rozmowie.

Ćwiczenie: „Jak stajemy się dłużnikami?” pomagające zrozumieć psychologiczne mechanizmy działania osób zadłużonych oraz wskazujące na najefektywniejsze metody reakcji windykatora.

 1. Gry i wymówki dłużników:
 • typologia gier dłużników i typowe wymówki na niepłacenie,
 • jak je rozróżnić i odpowiednio reagować zadając trafne pytania.

 Ćwiczenie: „Gorące krzesło” pozwalające na wyuczenie szybkich i najbardziej adekwatnych reakcji na różne wymówki dłużników, a tym samym na łatwiejsze ich pokonanie.

 1. Dłużnik trudny, typologia dłużników i metody radzenia sobie z dłużnikiem trudnym:
 • rozróżnienie typów dłużników i motywów ich zachowań,
 • jak dostosować swój komunikat w zależności od typu dłużnika - podejmowanie adekwatnych działań i reakcji prowadzących do znalezienia wspólnego stanowiska w sprawie.

Ćwiczenie: „Dobry czy zły dłużnik?” pozwalające na wyodrębnienie typów dłużników i motywów ich zachowań oraz wykształcenie umiejętności odpowiedniego dostosowania komunikatów, ułatwiające wpływ na decyzyjność dłużnika.

 1. Negocjacje windykacyjne:
 • rodzaje negocjacji,
 • jak dobrać sposób prowadzenia negocjacji do typu rozmówcy, zasady negocjacji i ich wykorzystanie,
 • budowanie poczucia przewagi nad dłużnikiem i umiejętność zachowania kontroli nad rozmową.

Ćwiczenie: „Godzę się na wszystko” obrazujące podstawowe i niezbędne do stosowania w negocjacjach zasady, ułatwiające skuteczny odzysk należności.

 1. Sankcje - konsekwencje niepłacenia:
 • rodzaje sankcji,
 • jak wykorzystywać w rozmowie znajomość różnych sankcji, dopasowywać je do sytuacji w sprawie i typu dłużnika,
 • metodologia zapowiadania sankcji,
 • wachlarz sankcji i metoda "dociskania sprężyny" jako skuteczny sposób wywierania wpływu na dłużnika.

Ćwiczenie: „Boli” obrazujące mechanizm działania sankcji, ułatwiające zrozumienie i wyuczenie metod zapowiadania sankcji adekwatnie do sytuacji dłużnika.

 1. Wywieranie wpływu w rozmowie telefonicznej, struktura rozmowy windykacyjnej:
 • algorytm rozmowy windykacyjnej i poszczególne jej etapy - jakie znaczenie ma każdy z etapów rozmowy,
 • prowadzenie rozmowy windykacyjnej zgodnie z kolejnością etapów jako jeden z podstawowych elementów sukcesu,
 • metody wywierania wpływu,
 • które elementy rozmowy są zastosowaniem perswazji.

Ćwiczenia z zakresu „case study” – scenki, przykłady, sytuacje trudne.

Wykładowca

Trener I:

Trener windykatorów, coach, trener biznesowy, mediator.

Posiada gruntowne przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w operacyjnych obszarach windykacji.

Przygotowanie merytoryczne uzyskał w Studium Zawodowym Coacha Biznesu Pracowni Coachingu NOVO, Studium Zawodowym Trenera Biznesu, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Kieruje się kompetencjami wyznaczonymi przez International Coach Federation.

Posiada blisko 25 letnie doświadczenie w środowisku korporacyjnym  m.in. w branży finansowej: zarządzanie zespołami rozporoszonymi, modelowanie strategii biznesowych, projektowanie narzędzi wspierających procesy biznesowe, procesy rozwojowe kompetencji biznesowych przedstawicieli / sprzedawców / konsultantów oraz managerów niskiego i średniego szczebla.

Zrealizował 12000 godzin bezpośrednich negocjacji indywidualnych oraz 5000 godzin coachingu i treningu indywidualnego.


Trener II:

Trener i coach, prowadzdzi działalność doradczą od 2006 roku, od 2012 szkoli z zakresu windykacji.

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowo-doradczej odpowiada za całokształt procesów szkoleniowych
i coachingowych w przedsiębiorstwach finansowych i windykacyjnych, obsługujących wszelkie rodzaje wierzytelności (bankowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne td.) na różnych etapach windykacji (monitoring należności, zobowiązania 30, 60, 90 dni, przed- i ponakazowe, przedawnione itd.), zarówno w kontakcie B2B jak i B2C.

Prowadzi również zajęcia ze studentami w zakresie psychologicznych aspektów windykacji.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

WARSZAWA
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

ONLINE
14 - 15 kwietnia 2021 r., środa - czwartek, 9:00 - 16:00