alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

Opis szkolenia

IUCLID to oprogramowanie służące do wprowadzania, gromadzenia, przeglądania i wymiany informacji o niebezpiecznych właściwościach chemikaliów. Jest to główne narzędzie służące do przedkładania dokumentacji technicznej do Europejskiej Agencji Chemikaliów na potrzeby rozporządzenia REACH. Zgodnie z REACH informacje przedkładane ECHA muszą być w formacie IUCLID.

Od 1 stycznia 2021 r. podmioty wytwarzające lub wprowadzające do obrotu mieszaninę stwarzającą zagrożenie, mają obowiązek przedkładać zawiadomienie do ośrodków zatruć (Poison Centre Notification). Obowiązek zgłaszania tych informacji w nowym formacie IUCLID dotyczy mieszanin dedykowanych dla konsumentów oraz mieszanin do zastosowań profesjonalnych.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników ze sposobem przygotowania zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) z wykorzystaniem najnowszej wersji programu IUCLID 6.

Korzyści z udziału w warsztatach:

Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

Adresaci szkolenia:

Wytwarzający lub importujący mieszaniny stwarzające zagrożenie i wprowadzający takie mieszaniny do obrotu.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie obejmuje komputerowe warsztaty praktyczne (wymagane zainstalowanie programu zgodnie z przesłaną wcześniej instrukcją). Na 3 dni przed szkoleniem zostanie do Państwa przesłana instrukcja zainstalowania programu IUCLID oraz przygotowania do zajęć.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Wprowadzenie do IUCLID 6.
   
 2. Ćwiczenia przy komputerach z wykorzystaniem programu IUCLID:
   
  • omówienie procesu instalacji i instalacja oprogramowania na komputerach,
  • omówienie najważniejszych funkcji programu i przygotowanie do pracy,
  • omówienie sposobu korzystania z Iuclid w chmurze,
  • wypełnianie wymaganych informacji zgodnie ze zharmonizowanym formatem PCN (w tym generowanie UFI),
  • przygotowanie dokumentacji poinformowania,
  • sprawdzenie poprawności zgłoszenia,
  • przedkładanie zgłoszenia w ECHA.
    
 3. Wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja, pytania, konsultacje.

Wykładowca

Naczelnik Wydziału ds. Oceny Substancji w Departamencie ds. Oceny Ryzyka w Biurze ds. Substancji Chemicznych. Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu, przedstawiciel Polski w pracachm.in. IUCLID Users Group Expert Panel.

Jest akredytowanym europejskim ekspertem ds. oceny ryzyka toksykologicznego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozporządzeniem REACH i oceną ryzyka a w szczególności wykorzystaniem narzędzi informatycznych na potrzeby rozporządzenia REACH,CLP i oceny ryzyka. Uczestniczy w pracach grup eksperckich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie oprogramowania IUCLID oraz metod (Q)SAR.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 350 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 415 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.