Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach

Warszawa / lub ONLINE
28 września 2021 r., wtorek, godz. 10.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
29 listopada 2021 r., poniedziałek, godz. 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

IUCLID to oprogramowanie służące do wprowadzania, gromadzenia, przeglądania i wymiany informacji o niebezpiecznych właściwościach chemikaliów. Jest to główne narzędzie służące do przedkładania dokumentacji technicznej do Europejskiej Agencji Chemikaliów na potrzeby rozporządzenia REACH. Zgodnie z REACH informacje przedkładane ECHA muszą być w formacie IUCLID.

Od 1 stycznia 2021 r. podmioty wytwarzające lub wprowadzające do obrotu mieszaninę stwarzającą zagrożenie, mają obowiązek przedkładać zawiadomienie do ośrodków zatruć (Poison Centre Notification). Obowiązek zgłaszania tych informacji w nowym formacie IUCLID dotyczy mieszanin dedykowanych dla konsumentów oraz mieszanin do zastosowań profesjonalnych.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników ze sposobem przygotowania zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) z wykorzystaniem najnowszej wersji programu IUCLID 6.

Korzyści z udziału w warsztatach:

Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

Adresaci szkolenia:

Wytwarzający lub importujący mieszaniny stwarzające zagrożenie i wprowadzający takie mieszaniny do obrotu.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie obejmuje komputerowe warsztaty praktyczne (wymagane zainstalowanie programu zgodnie z przesłaną wcześniej instrukcją). Na 3 dni przed szkoleniem zostanie do Państwa przesłana instrukcja zainstalowania programu IUCLID oraz przygotowania do zajęć.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Wprowadzenie do IUCLID 6.
   
 2. Ćwiczenia przy komputerach z wykorzystaniem programu IUCLID:
   
  • omówienie procesu instalacji i instalacja oprogramowania na komputerach,
  • omówienie najważniejszych funkcji programu i przygotowanie do pracy,
  • omówienie sposobu korzystania z Iuclid w chmurze,
  • wypełnianie wymaganych informacji zg. ze zharmonizowanym formatem PCN (w tym generowanie UFI),
  • przygotowanie dokumentacji poinformowania,
  • sprawdzenie poprawności zgłoszenia,
  • przedkładanie zgłoszenia w ECHA.
    
 3. Wyjaśnianie wątpiwości, dyskusja, pytania, konsultacje.

Wykładowca

Naczelnik Wydziału ds. Oceny Substancji w Departamencie ds. Oceny Ryzyka w Biurze ds. Substancji Chemicznych. Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu, przedstawiciel Polski w pracachm.in. IUCLID Users Group Expert Panel.

Jest akredytowanym europejskim ekspertem ds. oceny ryzyka toksykologicznego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozporządzeniem REACH i oceną ryzyka a w szczególności wykorzystaniem narzędzi informatycznych na potrzeby rozporządzenia REACH,CLP i oceny ryzyka. Uczestniczy w pracach grup eksperckich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie oprogramowania IUCLID oraz metod (Q)SAR.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
28 września 2021 r., wtorek, godz. 10.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
29 listopada 2021 r., poniedziałek, godz. 10.00 - 16.00