MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:

Roczne sprawozdanie z zamówień udzielonych w 2022 r.

Na szkoleniu omówimy m.in. następujące zagadnienia: jak przygotować sprawozdanie z udzielonych zamówień, jak przesłać sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień przez platformę e-Zamowienia, pojęcie zamówienia publicznego podlegającego obowiązkowi sprawozdawczemu, szacowanie wartości zamówienia - w szczególności dla zamówień pozaustawowych, klasyfikacja umów do sprawozdania rocznego.

Szkolenie realizowane na zamówienie. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt. Program szkolenia, forma, miejsce, termin - zostaną dostosowane do potrzeb odbiorcy.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Zamawiający ma obowiązek sporządzić i złożyć roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w terminie do 1 marca. Sprawozdanie z udzielonych zamówień wszczętych po 1 stycznia 2022 r. należy składać bezpośrednio na Platformie e-Zamówienia, w komponencie Sprawozdań Rocznych.

Dnia 1.01.2022 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania.

Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego odnosi się do postępowań prowadzonych w reżimie ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z regulacjami w sprawie sprawozdania rocznego,
 • uzyskanie kompetencji w zakresie przygotowania i przesłania sprawozdania rocznego zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Szkolenie będzie pomocne w rozwinięciu umiejętności:

 • przygotowania danych wyjściowych do sporządzenia sprawozdania,
 • przygotowania i przesłania do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień na platformie e-Zamowienia.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy, kierownicy, osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne w podmiotach publicznych udzielających zamówień publicznych.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, prezentacja, ćwiczenia, analiza rozporządzenia, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego
   
 2. Obowiązek sprawozdawczy – czyli kto jest zobowiązany do złożenia sprawozdania
   
 3. Wymagania formalne związane ze złożeniem sprawozdania – platforma e-Zamowienia
   
 4. Pojęcie zamówienia publicznego
   
 5. Umowy jako źródło informacji do sprawozdania
   
 6. Faktura, rachunek, paragon – czy ujmować także w sprawozdaniu rocznym
   
 7. Sprawozdanie roczne – zamówienia o wartości poniżej progów unijnych:
 • zamówienia sektorowe
 • zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • informacje z zakresu klauzul społecznych
 1. Sprawozdanie roczne:
 • informacje z zakresu aspektów środowiskowych i innowacyjnych
 • informacje dotyczące konfliktów interesu
 • informacja w sprawie włączeń przedmiotowych
 • informacja w sprawę włączeń kwotowych
 • korekta sprawozdania rocznego na platformie e-Zamowienia
 • nieprawidłowości w szacowaniu wartości zamówienia i związana z tym odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Wykładowca

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.