Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni z uwzględnieniem specjalnych klauzul w umowach najmu w okresie Covid 19

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy m.in zagadnienia: podstawy prawne zawierania umów najmu lokali i obiektów użytkowych, dokumentowanie stanu faktycznego i technicznego nieruchomości, protokół zdawczo-odbiorczy i dokumentacja fotograficzna, najważniejsze postanowienia umowy najmu, określanie czynszu najmu, waloryzacja czynszu, sposoby zabezpieczenia płatności, czas trwania umowy, przesłanki wypowiedzenia umowy najmu, roszczenia stron, orzecznictwo.

Cel szkolenia:

 • wskazanie regulacji związanych z zawieraniem, wykonywaniem oraz egzekucją zobowiązań przez podmioty zawierające umowy najmu komercyjnego,
 • wskazanie podstawowych błędów popełnianych przy zawieraniu umów najmu komercyjnego przez wynajmującego i najemcę,
 • przedstawienie sposobu zabezpieczeń stron umów najmu komercyjnego wraz z ich znaczeniem prawnym i faktycznym dla zobowiązań stron przyjętych w umowach w okresie Covid 19,
 • podział umów na umowy zwykłe i umowy z inwestycjami w przedmiot najmu,
 • ocena korzyści związanych z nakładami na przedmiot najmu a roszczenia najemcy o ich zwrot oraz inne ważne elementy umów najmu komercyjnego z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie / rozszerzenie / podsumowanie wiedzy potrzebnej do profesjonalnego zajmowania się najmem komercyjnym lub dzierżawą nieruchomości,
 • zwrócenie uwagi na najczęściej występujące błędy, co pozwoli ich uniknąć,
 • uzyskanie wiedzy na temat prawnych i praktycznych możliwości podejmowania działań ze względu na Covid 19,
 • możliwość omówienia przez uczestników przypadków z własnej praktyki i wyjasnienia watpliwości.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami i nadzór nad zawartymi umowami najmu i dzierżawy,
 • zarządcy i administratorzy nieruchomości,
 • podmioty wynajmujące i najmujące nieruchomości lub ich części
 • oraz inne osoby zajmujące się profesjonalnie najmem i dzierżawą nieruchomości.

Metody szkoleniowe:

Wykład, omawianie przykładów, analiza przypadków, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Podstawy prawne zawierania umów najmu lokali i obiektów użytkowych – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy kodeks cywilny. Prawidłowa konstrukcja umowy najmu – właściwa reprezentacja stron umowy oraz określenie przedmiotu umowy.

 2. Stan faktyczny i techniczny przedmiotu najmu - protokół zdawczo-odbiorczy i dokumentacja fotograficzna, jako podstawa prawidłowego zabezpieczenia interesów zarządcy i właściciela nieruchomości (ograniczenie odpowiedzialności wynajmującego).

 3. Najważniejsze postanowienia umowy najmu - sposoby dokonania rozliczeń wzajemnych pomiędzy stronami, dopuszczalny zakres zmian i adaptacji przedmiotu najmu, a klauzule niedozwolone występujące w praktyce.

 4. Czynsz najmu – określenie waluty, wysokości i waloryzacji czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych. Sposoby zabezpieczenia płatności czynszu najmu oraz świadczeń dodatkowych- elementy zarządzania najmem.

 5. Czas trwania umowy najmu – terminy i przesłanki wypowiedzenia umowy najmu przez strony umowy, a roszczenie Wynajmującego do wydania przedmiotu najmu – klauzule w umowach najmu na wypadek zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie Covid 19.

 6. Roszczenia stron związane z umowami najmu - odszkodowania, kary umowne, wraz z dostępnymi formami zabezpieczeń Wynajmującego oraz egzekucją wierzytelności.

 7. Formy wstępne najmu a umowy właściwe – umowy przedwstępne, umowy prolease, umowy najmu właściwe (zagadnienie daty pewnej).

 8. Orzecznictwo sądowe a zasady dokumentacji ad eventum umów najmu.

 9. Dodatkowe klauzule w umowach najmu pierwokup, zakaz zbywania nieruchomości – zasada swobody umów.

 10. Katalog przyczyn wypowiedzenia umów najmu-przyczyny umowne i ważnie przyczyny – klauzula rebus sic stantibus jako instytucja prawa cywilnego służąca rozwiązaniu lub zmianie postanowień zawartych umów w dobie Covid 19.

 11. Podsumowanie szkolenia, pytania, wyjaśnienie wątpliwość, dyskusja.

Wykładowca

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami. Doradza i uczestniczy w postępowaniach prawnych oraz zajmuje się obsługą prawną i reprezentacją firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury.

Występuje jako ekspert oraz prowadzi szkolenia skierowane do osób związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości. Posiada licencję pośrednika nieruchomości, jest autorem publikacji prasowych i licznych opinii oraz komentarzy z branży nieruchomości. Związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.