Umowa najmu komercyjnego - kluczowe zapisy, zabezpieczenia, negocjacje

Warszawa / lub ONLINE
08-09 listopada 2021, poniedziałek - wtorek, godz. 09.00-15.00 i 9.00 - 15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę oraz zapoznać się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami problemów pojawiających się w praktyce.

W trakcie zajęć omówimy najważniejsze zagadnienia, których znajomość jest niezbędna przy zarządzaniu najmem komercyjnym. W szczególności trener udzieli odpowiedzi na pytania:

 • Jakie zagadnienia należą do najczęstszych kwestii spornych i jak sobie z nimi radzić?
 • Które elementy umów powodują najwięcej problemów?
 • Jak powinny być prowadzone rozliczenia między stronami?
 • Dlaczego warto jasno określać zasady obciążania opłatami eksploatacyjnymi?
 • Jakie są najbardziej optymalne formy stosowanych zabezpieczeń?
 • Jak sprawnie postępować z zaległościami?
 • Jak skutecznie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy?

Na szkoleniu poruszymy również kwestie związane z aktualną sytuacją na rynku nieruchomości komercyjnych w związku z pandemią. Czy i jakie są możliwości renegocjacji warunków umownych, zmiany / rozwiązania umowy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • systematyzacja wiedzy z zakresu najmu komercyjnego,
 • przygotowanie do samodzielnego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi,
 • udoskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia umów handlowych, w tym w szczególności umowy najmu,
 • utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz zagadnienia problemowe,
 • dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii,
 • omówienie planowanych zmian w prawie, aby uczestnicy wiedzieli czego mogą się w najbliższej przyszłości spodziewać.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno osoby rozpoczynające pracę przy najmie komercyjnym, jak i doświadczonych specjalistów.

Metody szkoleniowe:

Wykład, omawianie przykładów, analiza przypadków, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Uregulowania prawne najmu.
   
  1. Jakie ustawy regulują najem nieruchomości?
  2. Czym różni się umowa najmu od umowy dzierżawy?
  3. Umowa najmu a umowa pre-lease.
    
 2. Charakterystyka kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego.
   
  1. Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów?
  2. Jak prawidłowo zidentyfikować podmiot z którym zawieramy umowę?
  3. Pełnomocnictwa – kto może udzielać i w jakiej formie?
  4. Jakie oświadczenia powinniśmy zawrzeć w umowie i jakie są ich konsekwencje?
  5. Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety).
  6. Zakres dopuszczalnej działalności najemcy.
  7. Czy regulamin wewnętrzny może stać się częścią umowy?
  8. Jak ustalić zasady określania czynszu i możliwość jego waloryzacji?
  9. Czynsze od obrotów – czy to już standard?
  10. W jakim najszerszym zakresie wynajmujący może wyłączyć swoją odpowiedzialność?
  11. Zastrzeżenie w trakcie obowiązywania umowy najmu dokonywania zmian budowlanych zmieniających kształt, powierzchnie, położenia nieruchomości.
  12. W jakim zakresie wynajmujący może ingerować w prace prowadzone na wynajmowanej nieruchomości?
  13. Na jak długo można zawrzeć umowę?
  14. Czy wynajmujący może zakazać sprzedaży przedsiębiorstwa?
  15. Czy wynajmujący może zakazać podnajmu?
  16. Kiedy będzie możliwe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?
  17. Jak prawidłowo formułować i naliczać kary umowne?
  18. Czy poza karą umowną można dochodzić dodatkowego odszkodowania?
  19. Jakich klauzul unikać?
  20. Jakie są najbardziej optymalne formy zabezpieczenia płatności?
  21. Jak prawidłowo naliczać odsetki od nieterminowych płatności?
  22. Czy wynajmujący może sobie zastrzec możliwość odcięcia mediów?
  23. Czy można przymusić wynajmującego do współpracy?
  24. Jak prawidłowo obliczać terminy umowne?
  25. Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy.
  26. Kaucje i rozliczenie po zakończeniu najmu.
  27. Specyfika tłumaczenia postanowień w umowach dwu- i wielojęzycznych.
  28. Rozliczanie opłat eksploatacyjnych.
  29. Windykacja przedsądowa i sądowa należności z umowy najmu.
    
 3. Negocjacje umowy najmu.
   
  1. Jak zabezpieczyć poufność przekazywanych danych i rokowań?
  2. Co oznacza ofertowy tryb zawarcia umowy?
  3. Czy warto załączać oznaczenia nieruchomości na mapach i planach?
  4. Opis stanu technicznego lokalu wraz z przyłączami.
  5. Dlaczego umowę najmu warto zawrzeć z datą pewną?
  6. Kiedy i w jaki sposób powinno nastąpić wydanie przedmiotu najmu?
  7. Kiedy można się uchylić od umowy najmu z powodu wady oświadczenia woli?
  8. Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu?
    
 4. Podsumowanie szkolenia, pytania, wyjaśnienie wątpliwość, dyskusja.

Wykładowca

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner w kancelarii prawnej specjalizującej się w szeroko pojętym prawie budowlanym oraz w kwestiach związanych z nieruchomościami.

Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, a także prowadzi szkolenia w zakresie procesu budowlanego, umów o roboty budowlane i prawa nieruchomości.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
08-09 listopada 2021, poniedziałek - wtorek, godz. 09.00-15.00 i 9.00 - 15.00