Pomoc państwa w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Program szkolenia zawiera najnowsze informacje o pomocy publicznej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, która obowiązuje od kwietnia 2020 r.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorców oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrażanie: instytucji państwowych oraz samorządowych.

Celem szkolenia jest nabycie oraz podniesienie kompetencji w zakresie identyfikacji, kwalifikowalności oraz reguł udzielania pomocy państwa w walce z epidemią COVID-19.

Skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją działań, w których pojawia się pomoc państwa, zwłaszcza w kontekście instrumentów szybkiego reagowania w walce z epidemią COVID-19. Szkolenie skierowane jest do podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorców oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrażanie: instytucji państwowych oraz samorządowych.

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy państwa, w tym de minimis,
 • pomoc Państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,
 • zakres stosowania uregulowań w zakresie pomocy państwa, w tym de minimis,
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy państwa, w tym de minimis,
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład na bazie prezentacji,
 • ćwiczenia połączone z dyskusją klasyczną,
 • symulacja, studium przypadków.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Program

 1. Identyfikacja - przykłady wyłączeń występowania pomocy państwa.
   
  1. Przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych).
  2. Przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia).
  3. Przesłanka selektywności wsparcia.
  4. Przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową.
  5. Pomoc publiczna a pomoc de minimis – podstawowe różnice.
  6. Przypadki w których można wykluczyć występowanie pomocy państwa.
    
 2. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
   
  1. Podstawa prawna interwencji na rynku w celu przeciwdziałaniu zaburzeniom w gospodarce.
  2. Dostępne formy udzielania pomocy oraz jej przeznaczenie.
  3. Podmioty oraz sektory uprawnione do uzyskania pomocy.
  4. Szczegółowe warunku udzielania pomocy: limity, okres wsparcia.
  5. Wymogi proceduralne (formularze oraz sprawozdania).
  6. Omówienie zmian w zasadach udzielania pomocy wprowadzane w trybie ciągłym przez Komisję.
    
 3. Pomoc de minimis w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
   
  1. Przeznaczenie pomocy de minimis.
  2. Koszty kwalifikowane.
  3. Limity pomocy de minimis.
  4. Pojęcie jednego przedsiębiorstwa oraz konsekwencje z tym związane.
    
 4. Tryby udzielania pomocy publicznej.
   
  1. Pojęcie programu pomocowego oraz pomocy indywidualnej.
  2. Konsekwencje związane z udzielaniem pomocy publicznej poza programem pomocowym.
  3. Przypadki notyfikacji pomocy publicznej do Komisji Europejskiej - procedura zgłoszenia zamiaru udzielenia pomocy publicznej oraz akceptacji; postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.
  4. Udzielanie pomocy publicznej bez zgody Komisji Europejskiej lub niezgodnie z decyzją podjętą przez Komisję Europejską – zwrot pomocy.

Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.