Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje

ONLINE
25-26 lutego 2021 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
27-28 kwietnia 2021 r., wtorek (10.00-16.00) - środa (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe i przekrojowe omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem transportu i spedycji międzynarodowej,
 • Wskazanie na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, najczęściej popełniane błędy oraz wskazówki jak działać, by ich nie popełniać.

W trakcie szkolenia wykładowca omówi m.in:

 • Warunki Handlowe INCOTERMS 2020,
 • dlaczego nie nadużywać warunków EXW i czemu nie stosować FOB, CFR i CIF do kontenerów,
 • kto odpowiada za załadunek i rozładunek,
 • kto ponosi kary za przekroczenie nacisku na oś,
 • kary za podanie nieprawdziwych danych w liście przewozowym,
 • rozszerzenie odpowiedzialności poza przewoźnika na nadawcę i spedytora,
 • przekażemy również podstawowe informacje na temat nowej ustawy o monitorowaniu przewozu towarów.

Korzyści dla uczestników:

 • po szkoleniu uczestnicy będą potrafili zastosować prawidłowe warunki handlowe INCOTERMS do umowy sprzedaży/kupna oraz zrealizować już zawarte transakcje poprzez ich właściwą interpretację,
 • nauczymy jak poprawnie i skutecznie składać reklamacje zarówno do przewoźnika, jak i do spedytora, oraz w jaki sposób zawierać umowę przewozu (lub spedycji) aby dochodzenie roszczeń było łatwiejsze,
 • powiemy czym różni się ubezpieczenie CARGO od OCS i OCP, dlaczego pomimo wysokiego ubezpieczenia przewoźnika (OCP) warto mieć CARGO,
 • przedstawimy różnicę umowy spedycji od umowy przewozu, a także wskażemy, czym różni się odpowiedzialność spedytora i przewoźnika,
 • wyjaśnimy, w jaki sposób rozpoznać "przewoźnika umownego", który udaje spedytora oraz jakie to niesie zagrożenia zarówno dla Klienta, jak i dla niego samego.
Adresaci szkolenia:
 
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za sprzedaż wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Zajęcia polecane są szczególnie handlowcom, logistykom i spedytorom.
 
Metody szkoleniowe:
 
Wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne, analiza przypadków, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania, wymiana doświadczeń.
 

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Program

Dzień I

 1. Wstęp - warunki dostaw INCOTERMS 2020 - podstawowe pojęcia:
   
  • czy jest obowiązek stosowania Warunków Handlowych INCOTERMS® ?
  • co regulują a czego nie regulują INCOTERMS®2020,
  • co to jest „ryzyko” w dostawie,
  • co oznacza „termin dostawy”,
  • płatności w handlu zagranicznym (kilka słów o akredytywie i dokumentach),
  • obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej,
  • możliwe modyfikacje formuł INCOTREMS®,
  • reklamacje z tytułu umowy sprzedaży a reklamacje z tytułu umowy o przewóz (uszkodzenie, ubytek, utrata towaru w transporcie, opóźnienie w dostawie),
  • reklamacje z tytułu szkody w przewozie, kto jest uprawniony do ich składania i czy wynika to z INCOTERMS® czy z innych przepisów,
  • czy można używać poprzednich wersji INCOTERMS® (np. INCOTERMS®2010 albo starszych) i co z już zawartymi umowami.
    
 2. Podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS®2020 w porównaniu z wersją INCOTERMS®2010 – co nowego, a co pozostaje:
   
  • jak rozpoznać czy jest to wersja 2020 czy jeszcze 2010?
  • rozszerzony wstęp i aktualizacja not wyjaśniających,
  • nowy układ artykułów (zmiany raczej techniczne, układ bardziej czytelny),
  • zmiana inicjałów z DAT na DPU (delivery at place unloaded),
  • zmiany w zakresie ubezpieczeń: CIP I CIF, adnotacja “on board” na konosamencie przy FCA,
  • sytuacja użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
  • włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakresie obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 I A9/B9).
    
 3. Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania.

Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu:

 • EXW Ex Works (… named place)
 • FCA Free Carrier (… named place)
 • CPT Carriage PaidTo (… named place of destination)
 • CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination)
 • DAP Delivered At Place (… named place of destination)
 • DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination)
 • DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination)

Ubezpieczenia CARGO w CIF i CIP (w pozostałych formułach „ubezpiecza ten, kto ma w tym interes”):

 • co o ubezpieczeniu kupujący powinien obowiązkowo wiedzieć,
 • dlaczego wyłączne bazowanie na ubezpieczeniu przewoźnika  (OCP) czy spedytora (OCS) jest niezalecane,
 • ograniczenia kwotowe przy odpowiedzialności przewoźnika.

Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Transport morski: odpowiedzialność przewoźnika morskiego, rola i znaczenie Konosamentu (B/L), co to jest morski list przewozowy i kiedy stosować zamiast B/L, demurrage, detention, …

 • FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment)
 • FOB Free On Board (… named port of shipment)
 • CFR Cost and Freight (… named port of destination)
 • CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination)
 • Inne?
 1. TOP10 czyli najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Warunków Handlowych INCOTERMS®:
   
  • dlaczego zasadniczo nie zaleca się stosowania FAS, FOB, CFR i CIF do sytuacji, gdy przewóz towaru następuje w kontenerze, chociaż te formuły dotyczą transportu morskiego… - a jeżeli nie te formuły, to jakie?
  • uzgodnienie warunków handlowych, ale bez podania wersji INCOTERMS® a potem dopisywanie ich na dokumentach handlowych i transportowych,
  • dlaczego EXW należy stosować wyjątkowo rzadko,
  • nadużywanie DDP,
  • powszechnie błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”,
  • inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020.
    
 2. Zalecenia - kiedy stosować daną formułę INCOTERMS®, przykłady praktyczne.
   
 3. Dyskusja, pytania.

Dzień II

 1. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora:
   
  • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu,
  • zakres odpowiedzialności spedytora,
  • najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji,
  • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem,
  • czego należy wymagać od spedytora, a czego raczej nie,
  • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi,
  • instrukcja wysyłkowa - ważne narzędzie pracy spedytora.
    
 2. Co o ubezpieczeniach wiedzieć należy:
   
  • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek,
  • co przewoźnik o swoim ubezpieczeniu powinien wiedzieć a czego z reguły nie wie,
  • dlaczego pomimo opłacenia składki zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania - najczęściej podawane przyczyny – jak temu zapobiec,
  • klauzula podwykonawcy,
  • można mieć rację, ale nie mieć pieniędzy tzw. „ciche klauzule”,
  • zakres ubezpieczenia CARGO,
  • czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?
    
 3. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR):
   
  • podstawy prawne,
  • zakres odpowiedzialności przewoźnika,
  • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron),
  • kto jest obowiązany załadować i wyładować towar, kto mocuje towar na pojeździe (przy plandekach jest inaczej niż przy przewozie pojazdów),
  • kary dla załadowcy, nadawcy … za przekroczenie nacisku osi czy dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
  • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
  • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
  • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych,
  • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
  • przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie transportu, ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika (obrona przed niesłusznie złożonymi reklamacjami),
  • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),
  • przykłady praktyczne,
  • jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja (podstawy prawne),
  • jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika (podstawy prawne).
    
 4. Dyskusja, pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Trener i konsultant. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących dystrybucji, zakupów, optymalizacji zapasów, kompletacji, a także w zajmuje się tematem prawa w transporcie, INCOTERMS czy zabezpieczeniem ładunków.

Od kilkunastu lat zaangażowany w projekty związane z customer service, sprzedażą i logistyką. Pracował min. na stanowiskach eksport managera, customer service managera, logistic managera, dyrektora ds. rozwoju. Zarządzał dystrybucją i magazynowaniem, zarządzał także całkowitym procesem biznesowym (sprzedaż, logistyka, finanse) dla spółek zależnych w Czechach, Słowacji i Węgrzech oraz działaniami eksportowymi do innych krajów.

Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte. Uczestniczył w projektach dla wielu dużych organizacji w obszarze organizacji eksportu i outsourcingu, sprzedaży i dystrybucji. Wdrażał min koncepcję S&OP (sales and operations plainning). Współpracował również z największymi operatorami logistycznymi.

Publikuje artykuły w specjalistycznej prasie oraz występuje jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach. Prowadził zajęcia na konferencji „Sukces w eksporcie, standaryzacje czy innowacje” oraz szkolenia w ramach programu „Rozwój stopy eksportu….”

W ostatnich latach uczestniczył w pracach klubu ECR przy Instytucie Logistyki i Magazynowania. Był również w kapitule ogólnopolskiego konkursu „Innowacje w logistyce”.

Ukończył podyplomowe studia „Zarządzania Logistycznego” w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, oraz „Marketing żywności” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2013 ukończył szkołę trenerów licencjonowanych w zakresie „Rozwiązanie konfliktów w drodze negocjacji” oraz „Sprzedaż doradcza”.

Od 5 lat prowadzi własną firmę konsultingowo - szkoleniową. W grupie jego klientów były min. Tesco, Real, Nagel, Rosner, Stock, Kompania Piwowarska, Animex, Delekta, Dyrup, BSH (Bosch Simens), Eberspecher, Zelmer, International Paper i wielu innych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

ONLINE
25-26 lutego 2021 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
27-28 kwietnia 2021 r., wtorek (10.00-16.00) - środa (09.00-15.00)