Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje

ONLINE
27-28 kwietnia 2021 r., wtorek (10.00-16.00) - środa (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
28-29 czerwca 2021 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe i przekrojowe omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem transportu i spedycji międzynarodowej,
 • Wskazanie na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, najczęściej popełniane błędy oraz wskazówki jak działać, by ich nie popełniać.

W trakcie szkolenia wykładowca omówi m.in:

 • Warunki Handlowe INCOTERMS 2020,
 • dlaczego nie nadużywać warunków EXW i czemu nie stosować FOB, CFR i CIF do kontenerów,
 • kto odpowiada za załadunek i rozładunek,
 • kto ponosi kary za przekroczenie nacisku na oś,
 • kary za podanie nieprawdziwych danych w liście przewozowym,
 • rozszerzenie odpowiedzialności poza przewoźnika na nadawcę i spedytora,
 • przekażemy również podstawowe informacje na temat nowej ustawy o monitorowaniu przewozu towarów.

Korzyści dla uczestników:

 • po szkoleniu uczestnicy będą potrafili zastosować prawidłowe warunki handlowe INCOTERMS do umowy sprzedaży/kupna oraz zrealizować już zawarte transakcje poprzez ich właściwą interpretację,
 • nauczymy jak poprawnie i skutecznie składać reklamacje zarówno do przewoźnika, jak i do spedytora, oraz w jaki sposób zawierać umowę przewozu (lub spedycji) aby dochodzenie roszczeń było łatwiejsze,
 • powiemy czym różni się ubezpieczenie CARGO od OCS i OCP, dlaczego pomimo wysokiego ubezpieczenia przewoźnika (OCP) warto mieć CARGO,
 • przedstawimy różnicę umowy spedycji od umowy przewozu, a także wskażemy, czym różni się odpowiedzialność spedytora i przewoźnika,
 • wyjaśnimy, w jaki sposób rozpoznać "przewoźnika umownego", który udaje spedytora oraz jakie to niesie zagrożenia zarówno dla Klienta, jak i dla niego samego.
Adresaci szkolenia:
 
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za sprzedaż wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Zajęcia polecane są szczególnie handlowcom, logistykom i spedytorom.
 
Metody szkoleniowe:
 
Wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne, analiza przypadków, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania, wymiana doświadczeń.
 

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Program

Dzień I

 1. Wstęp - warunki dostaw INCOTERMS 2020 - podstawowe pojęcia:
   
  • czy jest obowiązek stosowania Warunków Handlowych INCOTERMS® ?
  • co regulują a czego nie regulują INCOTERMS®2020,
  • co to jest „ryzyko” w dostawie,
  • co oznacza „termin dostawy”,
  • płatności w handlu zagranicznym (kilka słów o akredytywie i dokumentach),
  • obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej,
  • możliwe modyfikacje formuł INCOTREMS®,
  • reklamacje z tytułu umowy sprzedaży a reklamacje z tytułu umowy o przewóz (uszkodzenie, ubytek, utrata towaru w transporcie, opóźnienie w dostawie),
  • reklamacje z tytułu szkody w przewozie, kto jest uprawniony do ich składania i czy wynika to z INCOTERMS® czy z innych przepisów,
  • czy można używać poprzednich wersji INCOTERMS® (np. INCOTERMS®2010 albo starszych) i co z już zawartymi umowami.
    
 2. Podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS®2020 w porównaniu z wersją INCOTERMS®2010 – co nowego, a co pozostaje:
   
  • jak rozpoznać czy jest to wersja 2020 czy jeszcze 2010?
  • rozszerzony wstęp i aktualizacja not wyjaśniających,
  • nowy układ artykułów (zmiany raczej techniczne, układ bardziej czytelny),
  • zmiana inicjałów z DAT na DPU (delivery at place unloaded),
  • zmiany w zakresie ubezpieczeń: CIP I CIF, adnotacja “on board” na konosamencie przy FCA,
  • sytuacja użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
  • włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakresie obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 I A9/B9).
    
 3. Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania.

Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu:

 • EXW Ex Works (… named place)
 • FCA Free Carrier (… named place)
 • CPT Carriage PaidTo (… named place of destination)
 • CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination)
 • DAP Delivered At Place (… named place of destination)
 • DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination)
 • DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination)

Ubezpieczenia CARGO w CIF i CIP (w pozostałych formułach „ubezpiecza ten, kto ma w tym interes”):

 • co o ubezpieczeniu kupujący powinien obowiązkowo wiedzieć,
 • dlaczego wyłączne bazowanie na ubezpieczeniu przewoźnika  (OCP) czy spedytora (OCS) jest niezalecane,
 • ograniczenia kwotowe przy odpowiedzialności przewoźnika.

Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Transport morski: odpowiedzialność przewoźnika morskiego, rola i znaczenie Konosamentu (B/L), co to jest morski list przewozowy i kiedy stosować zamiast B/L, demurrage, detention, …

 • FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment)
 • FOB Free On Board (… named port of shipment)
 • CFR Cost and Freight (… named port of destination)
 • CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination)
 • Inne?
 1. TOP10 czyli najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Warunków Handlowych INCOTERMS®:
   
  • dlaczego zasadniczo nie zaleca się stosowania FAS, FOB, CFR i CIF do sytuacji, gdy przewóz towaru następuje w kontenerze, chociaż te formuły dotyczą transportu morskiego… - a jeżeli nie te formuły, to jakie?
  • uzgodnienie warunków handlowych, ale bez podania wersji INCOTERMS® a potem dopisywanie ich na dokumentach handlowych i transportowych,
  • dlaczego EXW należy stosować wyjątkowo rzadko,
  • nadużywanie DDP,
  • powszechnie błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”,
  • inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020.
    
 2. Zalecenia - kiedy stosować daną formułę INCOTERMS®, przykłady praktyczne.
   
 3. Dyskusja, pytania.

Dzień II

 1. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora:
   
  • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu,
  • zakres odpowiedzialności spedytora,
  • najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji,
  • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem,
  • czego należy wymagać od spedytora, a czego raczej nie,
  • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi,
  • instrukcja wysyłkowa - ważne narzędzie pracy spedytora.
    
 2. Co o ubezpieczeniach wiedzieć należy:
   
  • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek,
  • co przewoźnik o swoim ubezpieczeniu powinien wiedzieć a czego z reguły nie wie,
  • dlaczego pomimo opłacenia składki zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania - najczęściej podawane przyczyny – jak temu zapobiec,
  • klauzula podwykonawcy,
  • można mieć rację, ale nie mieć pieniędzy tzw. „ciche klauzule”,
  • zakres ubezpieczenia CARGO,
  • czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?
    
 3. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR):
   
  • podstawy prawne,
  • zakres odpowiedzialności przewoźnika,
  • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron),
  • kto jest obowiązany załadować i wyładować towar, kto mocuje towar na pojeździe (przy plandekach jest inaczej niż przy przewozie pojazdów),
  • kary dla załadowcy, nadawcy … za przekroczenie nacisku osi czy dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
  • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
  • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
  • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych,
  • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
  • przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie transportu, ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika (obrona przed niesłusznie złożonymi reklamacjami),
  • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),
  • przykłady praktyczne,
  • jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja (podstawy prawne),
  • jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika (podstawy prawne).
    
 4. Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
   
 5. Świadectwo bezpiecznego dostawcy.
   
 6. Konsekwencje pakietu mobilności dla przewoźnika.
   
 7. Dyskusja, pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Trener i konsultant. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących dystrybucji, zakupów, optymalizacji zapasów, kompletacji, a także w zajmuje się tematem prawa w transporcie, INCOTERMS czy zabezpieczeniem ładunków.

Od kilkunastu lat zaangażowany w projekty związane z customer service, sprzedażą i logistyką. Pracował min. na stanowiskach eksport managera, customer service managera, logistic managera, dyrektora ds. rozwoju. Zarządzał dystrybucją i magazynowaniem, zarządzał także całkowitym procesem biznesowym (sprzedaż, logistyka, finanse) dla spółek zależnych w Czechach, Słowacji i Węgrzech oraz działaniami eksportowymi do innych krajów.

Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte. Uczestniczył w projektach dla wielu dużych organizacji w obszarze organizacji eksportu i outsourcingu, sprzedaży i dystrybucji. Wdrażał min koncepcję S&OP (sales and operations plainning). Współpracował również z największymi operatorami logistycznymi.

Publikuje artykuły w specjalistycznej prasie oraz występuje jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach. Prowadził zajęcia na konferencji „Sukces w eksporcie, standaryzacje czy innowacje” oraz szkolenia w ramach programu „Rozwój stopy eksportu….”

W ostatnich latach uczestniczył w pracach klubu ECR przy Instytucie Logistyki i Magazynowania. Był również w kapitule ogólnopolskiego konkursu „Innowacje w logistyce”.

Ukończył podyplomowe studia „Zarządzania Logistycznego” w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, oraz „Marketing żywności” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2013 ukończył szkołę trenerów licencjonowanych w zakresie „Rozwiązanie konfliktów w drodze negocjacji” oraz „Sprzedaż doradcza”.

Od 5 lat prowadzi własną firmę konsultingowo - szkoleniową. W grupie jego klientów były min. Tesco, Real, Nagel, Rosner, Stock, Kompania Piwowarska, Animex, Delekta, Dyrup, BSH (Bosch Simens), Eberspecher, Zelmer, International Paper i wielu innych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

ONLINE
27-28 kwietnia 2021 r., wtorek (10.00-16.00) - środa (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
28-29 czerwca 2021 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)