Udostępnianie informacji o środowisku po wejściu w życie RODO

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Brak aktulanego terminu szkolenia. Jeśli jesteś zainteresowany - prosimy o kontakt: 22 / 845 52 53, szkolenia@jgt.pl

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku obowiązuje już od 10 lat, ale w ostatnim czasie pojawiło się sporo zmian w ustawach z nią powiązanych. Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z prawem i praktyką gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku.

Szkolenie obejmuje:

 • przepisy RODO i uodo w zakresie zasad ochrony danych osobowych objętych wyłączeniami z udostępniania,
 • przepisy innych ustaw gwarantujące jawność danych o środowisku (np. baza danych o odpadach),
 • nowe obowiązki związane ze sposobem zabezpieczenia danych jako tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • skutki zmian w kpa wynikające z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo w zakresie udostępniania informacji (publicznej i o środowisku).

Metody szkoleniowe:

 • część teoretyczna: wykład – prezentacja multimedialna,
 • część praktyczna: rozwiązywanie kazusów z zakresu dostępu do informacji o środowisku (kwalifikowanie wniosku, wskazywanie przesłanek i zakresu odmowy, naliczanie kosztów - analiza wniosków o udostępnienie przygotowanych przez uczestników), dyskusja.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej zajmujący się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji o środowisku,
 • pracownicy administracji publicznej ogólnej (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda oraz marszałek województwa),
 • oraz wyspecjalizowanej (wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Program

 1. Podmioty posiadające prawo do informacji o środowisku. Organy zobowiązane do udostępnienia informacji:
   
  • kto ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie,
  • kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
    
 2. Informacje podlegające udostępnieniu:
   
  • informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych,
  • informacje przeznaczone dla władz publicznych,
  • zakres udostępnianych informacji,
  • dostęp do informacji a dostęp do dokumentu.
    
 3. Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:
   
  • stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku,
  • sposób liczenia opłat (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty wysyłki?),
  • zaliczkowanie udostępnienia informacji o środowisku a dyscyplina finansów publicznych,
  • forma prawna określenia wysokości opłaty (postanowienie czy czynność materialno-techniczna?) i możliwości jej zaskarżenia do sądu administracyjnego,
  • opłata skarbowa, opłata „za zgodność z oryginałem”.
    
 4. Udostępnianie informacji na wniosek pisemny:
   
  • kwalifikowanie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej,
  • forma wniosku (mailowy, pisemny, elektroniczny skrzynka podawcza),
  • treść wniosku,
  • uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?)
  • wnioski uporczywe (nadużycie prawa do informacji publicznej, „nękanie” organu) – analiza orzecznictwa sądów administracyjnych,
  • udostępnienie informacji w sposób i formie określnej we wniosku,
  • wyjaśnienie pojęć „sposób” i „forma”,
  • termin udostępnienia informacji,
  • informacja niebędąca w posiadaniu organu,
  • informacja niebędąca informacją o środowisku.
    
 5. Udostępnianie informacji drogą elektroniczną:
   
  • publicznie Dostępny Wykaz (PDW) (zakres przedmiotowy, władze publiczne zobowiązane do prowadzenia wykazu, termin publikacji informacji o dokumentach, termin udostępnienia informacji z PDWD, udostępnianie elektronicznych baz danych, skutki bezczynności w zakresie prowadzenia PDW),
  • rejestry dostępne on line, elektroniczne bazy danych (BDO, EKOINFONET, GEOPORTAL, EPRTR),
  • zakres informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i CRIP.
    
 6. Udostępnianie informacji o środowisku na wniosek ustny:
   
  • informacja niewymagająca wyszukania,
  • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska,
  • informacja, która może być niezwłocznie udostępniona w formie ustnej lub pisemnej.
    
 7. Terminy udostępnienia informacji, sposób ich liczenia, skutki upływu.
   
 8. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie:
   
  • test szkody, koncepcja ważenia interesów,
  • przesłanki odmowy udostępnienia informacji uwzgledniające test szkody i ważenia interesów (art. 16 uuiś) z uwzględnieniem zmian wynikających z: wprowadzenia RODO i uodo oraz zmiany przepisów ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji w zakresie  tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku z uwagi na:  fakt, że wniosek sformułowany w sposób zbyt ogólny lub niemożliwy do zrealizowania, informacje są w trakcie opracowywania lub przeznaczone do wewnętrznego komunikowania się
  • środki prawne przysługujące adresatowi decyzji odmownej.
    
 9. Bezczynność władz publicznych w zakresie udostępnienia informacji o środowisku:
   
  • pojęcie bezczynności – kiedy organ nie jest bezczynny?
  • środki prawne wzruszenia bezczynności.
    
 10. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji o środowisku.
   
 11. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Wykładowca

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com