Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

SZKOLENIE ONLINE
08-09 kwietnia 2020 r., środa - czwartek, godz. 10.00 - 15.00
Warszawa
08-09 czerwca 2020 r., poniedziałek - wtorek, godz. 10.00 - 16.00 i 9.00 - 15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Szkolenie online odbywa się w tybie online, bez konieczności spotykania się, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych to podstawa kwalifikowalności, uznania wydatków w projekcie.

Niestety beneficjenci funduszy unijnych najwięcej błędów popełniają właśnie w obszarze zamówień publicznych, w tym, w odniesieniu do wydatków, które powinny być zgodne z zasadą konkurencyjności. Szkolenie wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu beneficjentów na praktyczną wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie adresowane do osób pracujących na rzecz projektów europejskich – do kadry kierowniczej i do pozostałych osób zainteresowanych usystematyzowaniem  i poszerzeniem wiedzy na temat udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach finansowanych z funduszy unijnych.  

Szkolenie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę oraz wypracować standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zajęcia mają charakter interaktywny i są oparte na krótkich wykładach połączonych z dyskusją (50% czasu szkolenia) oraz warsztatach (50% czasu).

Celem szkolenia jest:

 • przekazanie wiedzy dotyczącej sprawnej realizacji zamówień publicznych udzielanych w ramach zasady konkurencyjności w projektach unijnych,
 • zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • praktyczne wskazówki zastosowania obowiązujących przepisów w ramach projektów - w części warsztatowej szkolenia.   

Rezultatem szkolenia będzie uzyskanie aktualnej wiedzy na temat realizacji zamówień publicznych udzielanych w ramach zasady konkurencyjności w projektach, odpowiedzialności z tym związanej i najczęściej popełnianych błędów.

Po szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy uzyskanej podczas szkolenia i warsztatów, w zakresie:

 • aktualnych przepisów i praktycznego ich zastosowania w projektach,
 • opracowania ogłoszenia o udzielanym zamówieniu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • opracowania protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów.

Metody prowadzenia zajęć:

 • Wykłady i omówienia – temat szkolenia wymaga wstępu i omówienia problematyki stanowiącej bazę teoretyczną. Części wykładowe są uzupełnione konkretnymi przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia;
   
 • Dyskusje grupowe - stosować je będziemy przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywną formę wymiany informacji i współpracy pomiędzy trenerem a uczestnikami. Rola trenera to rola moderatora dyskusji.  W trakcie całego szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które będą udzielane odpowiedzi przez trenera wraz z ilustrowaniem ich przykładami z  praktyki;
   
 • Prezentacje na forum grupy – trener prezentuje podczas szkolenia konkretne przykłady omawiając je szczegółowo i prowokując uczestników do wymiany poglądów i doświadczeń w tym obszarze;
   
 • Warsztaty – praca indywidualna uczestników na zadany temat.

Program

 1. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020.
   
  1. Obowiązki beneficjenta w obszarze udzielanych zamówień wynikające z umowy o dofinansowanie.
  2. Obowiązki beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu PZP w ramach udzielanych zamówień wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  3. Obowiązki beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu PZP w ramach udzielanych zamówień  wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
    
 2. SPOSOBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020.
   
  1. Konflikt interesów a udzielanie zamówień publicznych w ramach projektów.
  2. Udzielanie zamówień publicznych według Zasady konkurencyjności.
  3. Udzielanie zamówień publicznych według procedury rozeznania rynku.
  4. Udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 20.000 zł netto.
    
 3. PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKCIE UNIJNYM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI.
   
  1. Obowiązki Beneficjenta wynikające z zasady konkurencyjności
  2. Szacowanie wartości zamówienia – jak przeprowadzić i jak dokumentować?  
  3. Opis przedmiotu zamówienia:
   • zasady upubliczniania zapytania ofertowego,
   • warunki udziału w postępowaniu,
   • kryteria oceny ofert (system wag punktowych i procentowych, wpływ kryteriów na wybór najkorzystniejszej oferty),
   • terminy składania ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.
  4. Najczęściej popełniane błędy.
    
 4. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKCIE UNIJNYM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRAKTYCE.
   
  1. Analiza przykładowych kryteriów wyboru ofert z ogłoszeń  o zamówieniach – dyskusja.
  2. Warsztat – opracowanie przykładowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w zależności od przedmiotu zamówienia – praca indywidualna i w zespołach.
  3. Analiza wyników prac w ramach warsztatów i ich ocena.
    
 5. WYBÓR NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACH UDZIELANEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 2014-2020.
   
  1. Wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności.
  2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – jak opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Warsztat – opracowanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg w projekcie - praca indywidualna i w zespołach.
  4. Analiza wyników prac w ramach warsztatów i ich ocena.
    
 6. SPOSOBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020.
   
  1. Pozostałe procedury w projekcie wynikające z zasady konkurencyjności.
  2. Podpisanie umowy z wykonawcą/dostawcą .
  3. Dokonywanie zmian w podpisanej umowie z wykonawcą/dostawcą.
    
 7. SPOSOBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 2014-2020.
   
  1. Analiza indywidualnych przypadków i pytania.
  2. Podsumowanie szkolenia.

Wykładowca

Ekspert w zakresie opracowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Jest członkiem zespołu ekspertów do oceny projektów w ramach POWER 2014-2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013. Prowadzi szkolenia od ponad 12 lat.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

Harmonogram szkolenia online, dzień I i dzień II:

 • 10.00 - 12.00 - szkolenie
 • 12.00 - 13.00 - przerwa
 • 13.00 - 15.00 - szkolenie

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

SZKOLENIE ONLINE: minus 10% od regularnej ceny (1190,00 zł):

1071,00 zł + 23% VAT = 1317,33 zł brutto

1071,00 zł + VAT zw = 1071,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

SZKOLENIE STACJONARNE:

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

SZKOLENIE ONLINE
08-09 kwietnia 2020 r., środa - czwartek, godz. 10.00 - 15.00
Warszawa
08-09 czerwca 2020 r., poniedziałek - wtorek, godz. 10.00 - 16.00 i 9.00 - 15.00