Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych a pomoc publiczna

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu omawiamy m.in.: warunki występowania pomocy publicznej, kiedy ulgi w spłacie zobowiązań nie są pomocą publiczną, metodologa ustalania stopy referencyjnej, obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto, warunki udzielania pomocy de minimis.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Ustawa o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego to cztery podstawowe instrumenty na podstawie których organy publiczne, a także przedsiębiorstwa publiczne, mogą wspierać przedsiębiorstwa poprzez rozkładanie na raty lub odraczanie terminu płatności ich zobowiązań.

W większości przypadków takie działanie będzie wiązało się z udzielaniem pomocy państwa. W tej sytuacji beneficjenci pomocy oraz podmioty udzielające pomocy muszą spełnić szereg warunków: od identyfikacji występowania pomocy państwa począwszy, a na kwestiach formalnoprawnych skończywszy.

Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy uczestników, którzy zawodowo zajmują się przypadkami udzielania pomocy państwa w formie ulgi w spłacie zobowiązań.

Korzyści dla uczestników:

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • kiedy ulga w spłacie zobowiązań nie stanowi pomocy państwa,
 • jak powinien postąpić Organ, kiedy wnioskodawca nie wskazuje o jaką ulgę wnosi,
 • w jaki sposób wybrać właściwe przeznaczenie pomocy,
 • jakich dokumentów finansowych można żądać od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • jak i na jakiej podstawie wyliczyć ekwiwalent dotacji brutto?,
 • jak określić kategorię ratingu,
 • kiedy należy pobrać opłatę prolongacyjną,
 • czy należy stosować przepisy o pomocy państwa jeśli strona utraciła przymiot przedsiębiorstwa?

Adresaci szkolenia:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne (w tym powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy),
 • centralna administracja rządowa,
 • terenowa administracja rządowa (urzędy wojewódzkie) wraz z inspekcjami (np. Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Weterynaryjna) oraz urzędami (np. Urząd Dozoru technicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Transportowy Dozór Techniczny),
 • przedsiębiorstwa publiczne (np. spółki skarbu państwa).

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, studium przypadków, dyskusja.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Ulgi w polskich przepisach:
   
  1. kontekst ustawy o finansach publicznych: ulgi publicznoprawne oraz cywilnoprawne (istotne różnice w kontekście pomocy publicznej),
  2. kontekst ustawy Ordynacja Podatkowa,
  3. kontekst ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  4. kontekst kar administracyjnych w ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego.
    
 2. Pomoc publiczna – warunki występowania:
   
  1. art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  2. relacja dłużnik a przedsiębiorca,
  3. ocena występowania korzyści gospodarczej.
    
 3. Ulga w spłacie zobowiązań niestanowiąca pomocy publicznej:
   
  1. stopa referencyjna,
  2. opłata prolongacyjna oraz odsetki ustawowe oraz za opóźnienie,
  3. test prywatnego wierzyciela w kontekście umorzeń zobowiązań publicznoprawnych.
    
 4. Metodologa ustalania stopy referencyjnej:
   
  1. rating przedsiębiorstwa: kontekst analizy wskaźnikowej oraz dyskryminacyjnej,
  2. wpływ poziomu zabezpieczenia na wysokość stopy referencyjnej,
  3. udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  4. praca na rzeczywistym przykładzie z wykorzystaniem kalkulatora ratingu.
    
 5. Obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto:
   
  1. rozłożenie zobowiązań na raty (przed upływem terminu płatności, po upływie terminu płatności lub gdy termin płatności nie jest wskazany),
  2. odroczenie terminy płatności zobowiązania (przed upływem terminu płatności, po upływie terminu płatności lub gdy termin płatności nie jest wskazany),
  3. umorzenie części lub całości zaległości,
  4. praca na rzeczywistym przykładzie z wykorzystaniem kalkulatora EDB.
    
 6. Warunki udzielania pomocy de minimis:
   
  1. dokumenty wymagane na etapie wniosku o ulgę,
  2. uzupełnianie treści wniosku (podstawa prawna oraz terminy),
  3. zaświadczenie o pomocy de minimis,
  4. sprawozdanie z udzielonej pomocy de minimis.
    
 7. Omawianie przykładów, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania.

Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

CENY W 2023 roku:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.