Ulgi w spłacie zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych w kontekście udzielania pomocy państwa

ONLINE
08 grudnia 2021 r., środa, godz. 10.00-16.00
Warszawa / lub ONLINE
09 lutego 2022 r., środa, godz. 10.00-16.00
Warszawa / lub ONLINE
11 maja 2022 r., środa, godz. 10.00-16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy: identyfikacja pomocy państwa, pomoc publiczna czy pomoc de minimis, test prywatnego wierzyciela, stopa referencyjna.

Ustawa o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego to cztery podstawowe instrumenty na podstawie których organy publiczne, a także przedsiębiorstwa publiczne, mogą wspierać przedsiębiorstwa poprzez rozkładanie na raty lub odraczanie terminu płatności ich zobowiązań.

W większości przypadków takie działanie będzie wiązało się z udzielaniem pomocy państwa. W tej sytuacji beneficjenci pomocy oraz podmioty udzielające pomocy muszą spełnić szereg warunków: od identyfikacji występowania pomocy państwa począwszy, a na kwestia formalnoprawnych skończywszy.

Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy uczestników, którzy zawodowo zajmują się przypadkami udzielania pomocy państwa w formie ulgi w spłacie zobowiązań.

Korzyści dla uczestników:

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • kiedy ulga w spłacie zobowiązań nie stanowi pomocy państwa,
 • jak powinien postąpić Organ, kiedy wnioskodawca nie wskazuje o jaką ulgę wnosi,
 • w jaki sposób wybrać właściwe przeznaczenie pomocy,
 • jakich dokumentów finansowych można żądać od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • jak i na jakiej podstawie wyliczyć ekwiwalent dotacji brutto?,
 • kiedy należy pobrać opłatę prolongacyjną,
 • czy należy stosować przepisy o pomocy państwa jeśli strona utraciła przymiot przedsiębiorstwa?

Adresaci szkolenia:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • centralna administracja rządowa,
 • terenowa administracja rządowa (urzędy wojewódzkie) wraz z inspekcjami (np. Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Weterynaryjna) oraz urzędami (np. Urząd Dozoru technicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Transportowy Dozór Techniczny),
 • przedsiębiorstwa publiczne (np. spółki skarbu państwa).

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, studium przypadków, dyskusja.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Ulgi przewidziane w Ordynacji podatkowej.
   
 2. Ulgi przewidziane w ustawie o finansach publicznych.
   
 3. Ulgi przewidziane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
   
 4. Ulgi przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.    
   
 5. Pomoc państwa: warunki występowania.
   
 6. Pomoc publiczna czy pomoc de minimis.
   
 7. Ulga w spłacie zobowiązań niestanowiąca pomocy państwa.
   
 8. Test prywatnego wierzyciela.
   
 9. Metodologia ustalania stopy referencyjnej.
   
 10. Regulacje dotyczące pobierania opłaty prolongacyjnej.
   
 11. Sposoby określania wartości pomocy, z uwzględnieniem specyficznych form ulgi w spłacie.
   
 12. Dopuszczalność udzielania pomocy de minimis: rodzaje, limity, formalności.
   
 13. Wybrane przeznaczenia pomocy publicznej: pomoc antykryzysowa, pomoc regionalna.
   
 14. Omawianie przykładów, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania.

Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

Od 2022 roku to szkolenie będziemy oferować w cenie 1290 zł netto. 
Dla zgłoszeń nadesłanych do końca 2021 roku, obowiązuje aktualna cena podana poniżej. 

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

ONLINE
08 grudnia 2021 r., środa, godz. 10.00-16.00
Warszawa / lub ONLINE
09 lutego 2022 r., środa, godz. 10.00-16.00
Warszawa / lub ONLINE
11 maja 2022 r., środa, godz. 10.00-16.00