MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje
Zapytaj o to szkolenie

Zapytaj o termin tego szkolenia

Jak bezpiecznie zawierać umowy najmu lokali użytkowych i mieszkalnych. Aspekty praktyczne z uwzględnieniem zabezpieczeń umownych

Pokaż informację o przetwarzaniu danych

>

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Jak bezpiecznie zawierać umowy najmu lokali użytkowych i mieszkalnych. Aspekty praktyczne z uwzględnieniem zabezpieczeń umownych

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu z najmu omawiamy m.in. zagadnienia: zawieranie umów najmu, najczęściej popełniane błędy w umowach, zameldowanie najemcy na pobyt stały lub czasowy, bezumowne korzystanie z lokalu, popularne zabezpieczenia umowne, najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu zabezpieczeń, jak skutecznie negocjować postanowienia umowne, rozliczanie nakładów adaptacyjnych najemców.

Opis szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione i przeanalizowane pod kątem praktycznym m.in następujące zagadnienia:

 • praktyczne aspekty skutecznego zawierania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
 • meldunek najemcy na pobyt stały lub czasowy
 • wyrejestrowanie siedziby najemcy z lokalu po zakończeniu najmu
 • nakłady adaptacyjne najemcy na lokal i sposoby rozliczania tych nakładów po zakończeniu stosunku najmu
 • popularne zabezpieczenia umowne do umów lokali mieszkalnych i użytkowych oraz najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu zabezpieczeń
 • przenoszenie zabezpieczeń w przypadku cesji praw lub podnajmu
 • zasady minimalizowania ryzyka kontraktowego oraz „uwierzytelniania” potencjalnych kontrahentów

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zawierania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie:

 • najczęściej popełnianych błędów z uwzględnieniem niewłaściwie zastosowanych zabezpieczeń umownych (skutkujących brakiem możliwości egzekucji uprawnień)
 • problematyki związanej z zameldowaniem najemcy na pobyt stały lub czasowy
 • szkód na lokalu dokonanych przez najemcę
 • użytkowania lokalu przez najemcę bez tytułu prawnego po zakończeniu stosunku najmu 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jak skutecznie ułożyć postanowienia umowne z uwzględnieniem zabezpieczenia interesów właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych
 • które postanowienia umowne można dowolnie modyfikować, a które należy pozostawić bez zmian w stosunku do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
 • jak skutecznie negocjować postanowienia umowne z uwzględnieniem różnic prawnych pomiędzy najmem lokali mieszkalnych i użytkowych
 • które zabezpieczenia umowne najlepiej stosować przy lokalach użytkowych, a które nie spełnią swego zadania przy lokalach mieszkalnych
 • jak rozliczać nakłady adaptacyjne najemców na lokal i kiedy są prawnie dopuszczalne
 • gdzie popełniane są najczęstsze błędy w stosowaniu zabezpieczeń umownych oraz jakie są konsekwencje tych błędów i jak ich unikać
 • jak poradzić sobie z najemcami, którzy odmawiają wymeldowania, wyrejestrowania siedziby, opuszczenia i opróżnienia przedmiotu najmu po zakończeniu stosunku najmu
 • jak poradzić sobie z ustanowionymi zabezpieczeniami umownymi, gdy umowa była przedmiotem cesji lub lokal przedmiotem podnajmu

Adresaci szkolenia:

 • pośrednicy obrotu nieruchomościami 
 • inwestorzy 
 • deweloperzy
 • podmioty zarządzające lokalami użytkowymi i mieszkalnymi 
 • podmioty publiczne np. gminy i inne
 • właściciele lokali zainteresowani skutecznym uzyskiwaniem dochodu pasywnego

Metody szkoleniowe:

 • wykład
 • praktyczne omówienie przykładów – warsztaty
 • dyskusja – wymiana doświadczeń

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych
   
  • forma i treść umowy z uwzględnieniem różnic w zakresie najmu okazjonalnego
  • wymagania ustawowe wobec właścicieli lokali i najemców wynikające z odrębnych ustaw
  • rola przepisów bezwzględnie obowiązujących i skutki ich modyfikacji w umowach
  • problematyka waloryzacji czynszów najmu w zależności od różnic ustawowych
  • problematyka ew. wygaśnięcia stosunku najmu w przypadku śmierci najemcy
    
 2. Stosowanie zabezpieczeń w umowach najmu lokali mieszkalnych
   
  • omówienie popularnie stosowanych zabezpieczeń i błędów przy ich ustanawianiu
  • skutki prawne występowania błędów w zabezpieczeniach i sposób realizacji uprawnień przy występujących ew. błędach
  • realizacja roszczeń przy prawidłowo ustanowionych zabezpieczeniach umownych
    
 3. Problematyka meldunku najemcy w lokalu mieszkalnym
   
  • meldunek na pobyt stały lub czasowy z uwzględnieniem różnic w zakresie najmu okazjonalnego
  • problemy z wymeldowaniem w przypadku zakończenia stosunku najmu z uwzględnieniem różnic przy meldunku stałym lub czasowym
  • problematyka meldunku małoletnich w lokalach mieszkalnych
   .
 4. Zawieranie umów najmu lokali użytkowych
   
  • pożądania forma i treść umowy
  • wpływ przejścia prawa własności w okresie trwania umowy na trwałość stosunku najmu
  • nakłady adaptacyjne na lokal i sposób ich rozliczania w trakcie lub po zakończeniu stosunku najmu
  • cesja praw z umowy najmu lokalu użytkowego
  • różnice pomiędzy cesją praw oraz podnajmem
  • rejestracja siedziby najemcy w lokalu użytkowym
  • problematyka wyrejestrowania siedziby po zakończeniu stosunku najmu
  • problematyka zastępczego usuwania oznaczeń najemcy z przedmiotu najmu po zakończeniu najmu
  • problematyka porzucenia rzeczy przez najemcę w przedmiocie najmu po zakończeniu najmu
    
 5. Zabezpieczenia umowy przy najmie lokali użytkowych
   
  • sposób ustanawiania zabezpieczeń w zależności od formy organizacyjno-prawnej najemcy
  • problematyka podnajmu i przeniesienia zabezpieczeń na podnajemców
  • realizacja uprawnień z ustanowionych zabezpieczeń w stosunku do najemców oraz podnajemców
  • ustanawianie zabezpieczeń przy cesji praw z umowy
    
 6. Bezumowne korzystanie przez najemcę z lokalu po zakończeniu umowy
   
  • sposób zabezpieczenia właściciela w umowie najmu na wypadek bezumownego korzystania przez najemcę
  • sposób wyliczania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
  • zasady dochodzenia roszczeń w związku z powództwem windykacyjnym oraz wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z uwzględnieniem różnic przy lokalach mieszkalnych i użytkowych
  • przedawnienie roszczeń w odniesieniu do lokali mieszkalnych i użytkowych
    
 7. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń, dyskusja

Wykładowca

Radca Prawny od 2001 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prawa nieruchomości, prawa kontraktowego i budowlanego.

Wieloletni wykładowca na konferencjach i webinarach organizowanych m.in. przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Autor kilkudziesięciu specjalistycznych publikacji prasowych z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i zabezpieczeń wierzytelności oraz autor książki o specjalistycznej tematyce z zakresu nieruchomości.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym. 

Cena

890,00 zł + 23% VAT = 1094,70 zł brutto

890,00 zł + VAT zw = 890,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich
 

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim podmiotem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.
 

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego