Umowy w zamówieniach publicznych. Konstrukcja umowy w sprawie zamówienia publicznego i realizacja zapisów umownych – zasady i rekomendacje

Warszawa / lub ONLINE
10-11 lutego 2022 r. , czwartek (godz. 10.00 - 16.00) - piątek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
4-5 kwietnia 2022 r. , poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
20-21 czerwca 2022 r. , poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia omówimy m.in. zagadnienia: Specyfika umów w sprawie zamówienia publicznego; zakazane i obligatoryjne postanowienia umowne; klauzule waloryzacyjne; przydatne postanowienia umowne; proces zmian zawartej umowy, w tym sposób dokumentowania czynności, monitorowanie realizacji umowy od strony Zamawiającego i Wykonawcy; ewaluacja umowy; raport z realizacji zamówienia.

Trudne i skomplikowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kończą się często pozytywnie – zawarciem umowy. Jednak prawdziwe wyzawania dla obu stron rozpoczynają się podczas realizacji umowy - wtedy okazuje się, że proces opracowania umowy w sprawie zamówienia publicznego ma ogromne znaczenie na etapie jej realizacji.

 • Jak projektując umowę zapewnić dbałość o jej prawidłowe wykonanie?
 • Jak uniknąć niepotrzebnych ryzyk i problemów na etapie realizacji umowy?
 • Jak kwestionować projektowane postanowienia umowy – jeżeli są niedozwolone lub niekorzystne dla Wykonawców?

To zawsze aktualne pytania, zwłaszcza dla wielu Zamawiających, którzy wiedzą, że dobrze opracowana umowa chroni interesy Zamawiających i Wykonawców oraz pozwala dostosować sposób realizacji zamówienia do dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie w przejrzysty i systematyczny sposób regulacji związanych z opracowaniem umów w sprawie zamówienia publicznego oraz ich wykonywaniem i egzekwowaniem,
 • W trakcie szkolenia będą  przekazanie uczestnikom praktyczne wskazówki dla Zamawiających i Wykonawców związanych z tematem szkolenia, które nie zawsze wynikają wprost  z treści przepisów,
 • Szczególny nacisk położony zostanie na nowe rozwiązania, które wiążą się wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w styczniu 2021 roku.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jak tworzyć umowy w sprawie zamówienia publicznego, które pozwolą uniknąć problemów podczas realizacji zamówienia,
 • jak w bezpiczny sposób realizować umowy o zamówienia publiczne,
 • jak ocenić poprawność projektowanych postanowień umowy w oparciu o przygotowany przez trenera materiał audytoski - Kwestionariusz do oceny umowy. 

Grupa docelowa:

 • Pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • Osoby procedujące i decydujące w postępowaniu od strony Wykonawcy,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, dyskusje moderowane, warsztaty tematyczne – ocena umowy, case study i inne ćwiczenia.

Trener, wykorzystując swój warsztat audytorski, przygotował także Kwestionariusz do oceny umowy, który pomoże ocenić poprawność projektowanych postanowień umowy.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Specyfika umowy w sprawie zamówienia publicznego
   
 2. Konstrukcja umowy i oznaczenie stron
   
 3. Termin zawarcia umowy
   
 4. Forma i sposób zawarcia umowy
   
 5. Właściwe przepisy – stosowanie Kodeksu cywilnego do umowy w sprawie zamówienia publicznego
   
 6. Obligatoryjne i fakultatywne elementy umowy
   
 7. Okres realizacji umowy
   
 8. Specyfika umowy na dostawę i usługi
   
 9. Umowa na roboty budowlane
   
 10. Kwestionariusz samooceny projektowanych postanowień umownych – praktyczne narzędzie audytorskie – prezentacja wybranych elementów
   
 11. Klauzula zatrudnieniowa
   
 12. Klauzule waloryzacyjne
   
 13. Prawo opcji
   
 14. Kary umowne
   
 15. Przesłanki zmiany umowy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych
   
 16. Przykłady, nieprawidłowości – wyniki kontroli
   
 17. Odstąpienie od umowy
   
 18. Wygaśnięcie umowy
   
 19. Nieważność umowy
   
 20. Przykłady, nieprawidłowości – wyniki kontroli
   
 21. Ogłoszenia dotyczące umowy:
 • ogłoszenie o wynikach postępowania
 • ogłoszenie o zmianie umowy
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy
 1. Monitorowanie realizacji umowy – od strony Zamawiającego i Wykonawcy – praktyczne rekomendacje
   
 2. Ewaluacja umowy
   
 3. Raport z realizacji zamówienia
   
 4. Umowy w zamówieniach nieobjętych reżimem Pzp – co z rozwiązań ustawowych Pzp można wykorzystać – dobre praktyki
   
 5. Prawa i obowiązki wynikające z regulacji nieobjętych uprzednio obowiązującą do stycznia 2021 roku ustawą Prawo zamówień publicznych
   
 6. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja

Wykładowca

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy/zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

Od 2022 roku to szkolenie będziemy oferować w cenie 1290 zł netto. 
Dla zgłoszeń nadesłanych do końca 2021 roku, obowiązuje aktualna cena podana poniżej. 

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
10-11 lutego 2022 r. , czwartek (godz. 10.00 - 16.00) - piątek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
4-5 kwietnia 2022 r. , poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
20-21 czerwca 2022 r. , poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)