VAT w obrocie międzynarodowym. WDT/WNT, eksport i import towarów.

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia omawiamy zasady realizacji transakcji wewnątrzwspólnotowych: transakcje WDT oraz dokumentowanie WDT, transakcje WNT, transakcje łańcuchowe, eksport towarów, import towarów.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień dotyczących podatku VAT związanych z transgranicznymi transakcjami towarowymi, tj. wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz eksportem i importem towarów, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uporządkowanie i przypomnienie wiedzy z zakresu transgranicznych transakcji towarowych.
 • Szkolenie umożliwi również aktualizację wiedzy w kontekście zmian, jakie nastąpiły w tych transakcjach od września i od października 2021 r. wprowadzonych ustawą Slim VAT2.
 • W toku szkolenia poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące rozpoznawania miejsca dostawy w transakcjach łańcuchowych, czy powodujące wiele wątpliwości kwestie dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, jak również pracowników działów handlowych i zaopatrzenia, na których spoczywa obowiązek zebrania prawidłowej dokumentacji potwierdzającej transakcje WDT i eksportu towarów.
 
Metody szkoleniowe:

Wykład z elementami dyskusji, odpowiedzi za pytania, omawianie przykładów i wyjaśnianie wątpliwości.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Transakcje WDT:
   
  • definicja, warunki przedmiotowe i podmiotowe,
  • nietransakcyjne przemieszczenia towarów w ramach UE,
  • rozliczenia nieodpłatnych WDT,
  • moment powstania obowiązku podatkowego w WDT (dostawa, faktura, zaliczka),
  • podstawa opodatkowania,
  • warunki stosowania stawki 0% po zmianach od lipca 2020 r.,
  • terminy ujmowania korekt w WDT z uwzględnieniem SLIM VAT2,
  • stosowanie kursów przeliczeniowych.
    
 2. Dokumentowanie WDT:
   
  • dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie krajowych regulacji,
  • uchwała NSA z dnia 11.10.2011 r. sygn. akt I FPS 1/10,
  • dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie regulacji UE,
  • relacje krajowych i unijnych przepisów,
  • dokumentowanie WDT w orzecznictwie sądów administracyjnych.
    
 3. Transakcje WNT:
   
  • definicja, warunki przedmiotowe i podmiotowe,
  • nietransakcyjne przemieszczenia towarów w ramach UE,
  • WNT a dostawa towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca,
  • moment powstania obowiązku podatkowego w WNT (dostawa, faktura, zaliczka),
  • podstawa opodatkowania,
  • odliczanie VAT przy WNT po zmianach w SLIM VAT2,
  • WNT a brak możliwości odliczenia podatku naliczonego,
  • terminy ujmowania korekt w WNT z uwzględnieniem SLIM VAT2,
  • stosowanie kursów przeliczeniowych.
    
 4. Transakcje łańcuchowe w podatku VAT:
   
  • kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,
  • pojęcie dostawy ruchomej i nieruchomej,
  • zasady przyporządkowania transportu w dostawie łańcuchowej,
  • reguły Incoterms i ich wpływ na określenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów,
  • przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych między podatnikami UE obowiązujące od 2020 r.,
  • uproszczenia w stosowaniu transakcji łańcuchowych w ramach UE – transakcje trójstronne,
  • podstawowe warunki występowania transakcji trójstronnych.
    
 5. Eksport towarów:
   
  • pojęcie eksportu towarów, eksportu bezpośredniego i pośredniego,
  • warunki stosowania stawki 0,
  • dowody dokonania eksportu towarów,
  • obowiązek podatkowy,
  • zaliczki w eksporcie,
  • podstawa opodatkowania.
    
 6. Import towarów:
   
  • sposoby rozliczania importu towarów,
  • procedura uproszczona w przypadku importu towarów,
  • korekty w procedurze uproszczonej po zmianach od września 2021 r.,
  • ustalanie podstawy opodatkowania,
  • import towarów a brak możliwości odliczenia VAT.
    
 7. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, omawianie przykładów, dyskusja.

Wykładowca

Ekspert z zakresu podatku vat. Wieloletni pracownik izby skarbowej, pracownik naukowo-dydaktyczny katedry finansów publicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu podatków, a przede wszystkim podatku od towarów i usług. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy pracowników zajmujących się sprawami finansowymi. W czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych szkolił pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych, jak również pracowników organów ochrony prawnej. Trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

Uczestnik programów akcesyjnych organizowanych przez francuską Generalną Dyrekcję Podatków i administrację podatkową Szwecji. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego w wydawnictwach specjalistycznych, jak i również w prasie codziennej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.