MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:

VAT w obrocie międzynarodowym. WDT/WNT, eksport i import towarów

Szkolenie 2-dniowe
Szkolenie z VAT-u w obrocie międzynarodowym omawia zasady realizacji transakcji wewnątrzwspólnotowych: transakcje WDT oraz dokumentowanie WDT, transakcje WNT, transakcje łańcuchowe, eksport towarów, import towarów, miejsce dostawy w transakcjach łańcuchowych, dokumentowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Cele szkolenia:

Celem dwudniowego szkolenia jest dokładne omówienie zagadnień dotyczących podatku VAT związanych z transgranicznymi transakcjami towarowymi, tj. wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz eksportem i importem towarów, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ostatnich latach.

W toku szkolenia poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące rozpoznawania miejsca dostawy w transakcjach łańcuchowych, czy powodujące wiele wątpliwości kwestie dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uporządkowanie i przypomnienie wiedzy z zakresu transgranicznych transakcji towarowych.
 • Szkolenie umożliwi również aktualizację wiedzy w kontekście zmian, jakie nastąpiły w tych transakcjach, wprowadzonych ustawą Slim VAT2.
 • W toku szkolenia poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące rozpoznawania miejsca dostawy w transakcjach łańcuchowych, czy powodujące wiele wątpliwości kwestie dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych,
 • Powiemy również o planowanych zmianach w zakresie odliczania VAT przy WNT w projekcie ustawy Slim VAT3.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, jak również pracowników działów handlowych i zaopatrzenia, na których spoczywa obowiązek zebrania prawidłowej dokumentacji potwierdzającej transakcje WDT i eksportu towarów.
 
Metody szkoleniowe:

Wykład z elementami dyskusji, odpowiedzi za pytania, omawianie przykładów i wyjaśnianie wątpliwości.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I

 1. Transakcje WDT:
   
  • definicja, warunki przedmiotowe i podmiotowe,
  • nietransakcyjne przemieszczenia towarów w ramach UE,
  • rozliczenia nieodpłatnych WDT,
  • moment powstania obowiązku podatkowego w WDT (dostawa, faktura, zaliczka),
  • warunki stosowania stawki 0%,
  • obowiązki związane ze składaniem informacji VAT-UE,
  • minimalizacja ryzyka podatkowego przy realizacji sporadycznych transakcji WDT,
  • podstawa opodatkowania,
  • terminy ujmowania korekt w WDT:
   • brak dokumentów a moment ujęcia WDT w ewidencji,
   • korekty WDT „in plus”,
   • korekty WDT „in minus”,
  • stosowanie kursów przeliczeniowych.
    
 2. Dokumentowanie WDT:
   
  • dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie krajowych regulacji,
  • uchwała NSA z dnia 11.10.2011 r. sygn. akt I FPS 1/10,
  • dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie regulacji UE,
  • następstwa unijnych regulacji dot. dokumentowania WDT dla stosowania stawki 0% przy WDT w kraju,
  • dokumentowanie WDT w orzecznictwie sądów administracyjnych.
    
 3. Transakcje WNT:
   
  • definicja, warunki przedmiotowe i podmiotowe,
  • nietransakcyjne przemieszczenia towarów w ramach UE,
  • WNT a dostawa towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca,
  • moment powstania obowiązku podatkowego w WNT (dostawa, faktura, zaliczka),
  • podstawa opodatkowania,
  • odliczanie VAT przy WNT po zmianach w SLIM VAT2,
  • WNT a brak możliwości odliczenia podatku naliczonego,
  • planowane zmiany w zakresie odliczania VAT przy WNT w projekcie ustawy Slim VAT3,
  • terminy ujmowania korekt w WNT z uwzględnieniem SLIM VAT2,
  • stosowanie kursów przeliczeniowych.

DZIEŃ II

 1. Eksport towarów:
   
  • pojęcie eksportu towarów, eksportu bezpośredniego i pośredniego,
  • warunki stosowania stawki 0%,
  • dowody dokonania eksportu towarów,
  • powstanie obowiązku podatkowego w eksporcie towarów,
  • opodatkowanie zaliczek w eksporcie,
  • podstawa opodatkowania.
    
 2. Import towarów:
   
  • sposoby rozliczania importu towarów,
  • procedura uproszczona w przypadku importu towarów,
  • korekty w procedurze uproszczonej,
  • ustalanie podstawy opodatkowania,
  • import towarów a brak możliwości odliczenia VAT.
    
 3. Transakcje łańcuchowe w podatku VAT:
   
  • kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,
  • pojęcie dostawy ruchomej i nieruchomej,
  • zasady przyporządkowania transportu w dostawie łańcuchowej,
  • reguły Incoterms i ich wpływ na określenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów,
  • orzecznictwo TSUE dotyczące transakcji łańcuchowych,
  • transakcje łańcuchowe lądowe i morskie na przykładach,
  • możliwość stosowania stawki 0% dla polskich dostawców w transakcjach WDT i eksporcie towarów,
  • transakcje trójstronne w ramach UE:
   • uproszczenia w stosowaniu transakcji łańcuchowych w ramach UE – transakcje trójstronne,
   • warunki występowania transakcji trójstronnych,
   • prawidłowe dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych,
   • wykazywanie transakcji trójstronnych uproszczonych w ewidencji VAT oraz w informacji VAT-UE,
   • transakcje trójstronne a czterech kontrahentów w łańcuchu transakcji – uproszczenia wprowadzone od 2020 r.
     
 4. Zasady opodatkowania dostawy / nabycia towarów w ramach magazynu call-off stock:
   
  • przepisy regulujące procedurę magazynu typu call-off stock,
  • warunki stosowania procedury magazynu typu call-off stock,
  • towary podlegające procedurze magazynu typu call-off stock,
  • zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiana nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów w procedurze magazynu typu call-off stock,
  • obowiązek podatkowy w procedurze magazynu typu call-off stock,
  • kursy walut w procedurze magazynu typu call-off stock,
  • obowiązki ewidencyjne dotyczące przemieszczanych towarów.
    
 5. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, omawianie przykładów, dyskusja.

Wykładowca

Ekspert z zakresu podatku vat. Wieloletni pracownik izby skarbowej, pracownik naukowo-dydaktyczny katedry finansów publicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu podatków, a przede wszystkim podatku od towarów i usług. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy pracowników zajmujących się sprawami finansowymi. W czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych szkolił pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych, jak również pracowników organów ochrony prawnej. Trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

Uczestnik programów akcesyjnych organizowanych przez francuską Generalną Dyrekcję Podatków i administrację podatkową Szwecji. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego w wydawnictwach specjalistycznych, jak i również w prasie codziennej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1490,00 zł + 23% VAT = 1832,70 zł brutto

1490,00 zł + VAT zw = 1490,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z 4 hotelami.
W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny orientacyjne):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.