Wady prawne i fizyczne nieruchomości w aspekcie zarządzania nieruchomością wspólną

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiany m.in.: rodzaje nieruchomości występujące w praktyce zarządzania i obrotu nieruchomościami, dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o zarząd i administrowanie nieruchomością, stan prawny ujawniony w księgach wieczystych i w katastrze, a stan faktyczny nieruchomości, procedura przyjęcia nieruchomości przez zarządcę, katalog wad fizycznych i prawnych nieruchomości najczęściej występujących w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami, zasada szczególnej staranności przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości w obrocie nieruchomościami, przesłanki odpowiedzialności zarządcy nieruchomości za wady prawne i fizyczne nieruchomości.

Cel szkolenia:

 • Omówienie regulacji związanych ze sprawowaniem zarządu nieruchomościami w systemie prawa polskiego,
 • Omówienie regulacji kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady prawne i fizyczne nieruchomości oraz ochrona praw konsumenta,
 • Tematem szkolenia będą także właściwe działania zarządów i zarządców nieruchomości związane z dochodzeniem roszczeń z rękojmi za wady.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pogłębienie wiedzy na temat zasad prowadzenia prawidłowego zarządu nieruchomością w zakresie rękojmi za wady prawne i fizyczne nieruchomości,
 • Analiza przykładowych zapisów umów sprzedaży nieruchomości i umów o zarządzanie nieruchomością w zakresie praw i obowiązków stron związanych z rękojmią za wady, kar umownych, terminów dochodzenia uprawnień za wady,
 • Omówienie orzecznictwa sądowego.

Adresaci szkolenia:

Osoby wykonujące zawód zarządcy, administratora nieruchomości, osoby pełniące funkcje w zarządach i radach nadzorczych podmiotów zarządzających nieruchomościami.

Metody szkoleniowe:

Wykład wraz z prezentacją multimedialną, pogłębiony o przykłady praktyczne i orzecznictwo sądowe wraz z dyskusją z uczestnikami szkolenia.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Definicja nieruchomości, uregulowana w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz rodzaje nieruchomości występujące w praktyce zarządzania i obrotu nieruchomościami.
   
 2. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o zarząd i administrowanie nieruchomością w obrocie nieruchomościami - stan prawny ujawniony w księgach wieczystych i w katastrze, a stan faktyczny nieruchomości.
   
 3. Procedura przyjęcia nieruchomości przez zarządcę do wykonywania czynności zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – forma i treść czynności faktycznych i prawnych zarządcy oraz treść umowy o zarząd nieruchomością.
   
 4. Pojęcie wady prawnej i fizycznej w doktrynie i przepisach prawa cywilnego.
   
 5. Katalog wad fizycznych i prawnych nieruchomości najczęściej występujących w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami – pojęcie wady prawnej i fizycznej nieruchomości zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego.
   
 6. Zasada szczególnej staranności przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości w obrocie nieruchomościami - przesłanki odpowiedzialności zarządcy nieruchomości za wady prawne i fizyczne nieruchomości.
   
 7. Sposoby i formy regulacji stanu prawnego nieruchomości przewidziane w systemie prawa polskiego – podstawy prawne i procedura dokonania regulacji stanu prawnego nieruchomości.
   
 8. Sposoby zabezpieczenia praw zarządcy nieruchomości – wpływ zarządcy nieruchomości na kształtowanie treści umowy najmu/dzierżawy nieruchomości w przypadku zaistnienia wady prawnej lub fizycznej nieruchomości.
   
 9. Praktyka prowadzenia spraw związanych ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości w świetle orzecznictwa sądowego.
   
 10. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Wykładowca

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami, doradza i uczestniczy w postępowaniach prawnych oraz zajmuje się obsługą prawną i reprezentacją firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury.

Występuje jako ekspert oraz prowadzi szkolenia skierowane do osób związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości. Posiada licencję pośrednika nieruchomości, jest autorem publikacji prasowych i licznych opinii oraz komentarzy z branży nieruchomości. Związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.