PAKIET 4 WEBINARÓW - ROZWÓJ MENEDŻERA

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Przygotowaliśmy pakiet webianarów obejmujących następujące tematy:  budowanie autorytetu, wyznaczania celów zespołowych, udzielania informacji zwrotnej, budowania zespołu w oparciu o różny typ osobowości. 

Mogą Państwo wziąć udział w pojedynczym webinarze lub skorzystać z pakietu.

Program

Uczestnikom webinarów proponujemy skorzystanie z jednej z aplikacji wspierajacych rozwój kompetencji liderskich. Uczestnicy naszych webinarów będą mogli korzystać z aplikacji stworzonej z myślą o menedżerach, pozwalającą na utrwalanie wiedzy i praktyczne stosowanie zawartych w niej wskazówek i schematów. Aplikacja może być stosowana jako narzędzie przed szkoleniowe. Uczestnicy zapoznają się z wyznaczoną zawartością merytoryczną, a podczas warsztatów skupimy się na ćwiczeniach praktycznych. Aplikacja dostępna będzie bezpłatnie. W codziennych sytuacjach menedżer będzie mógł odszukać w aplikacji interesujący go obszar zarządzania zespołem i skorzystać z proponowanych rozwiązań:

- schematów postępowania w codziennych sytuacjach menedżerskich,
- przykładów zastosowania schematów postępowania,
- zestawień rekomendowanej literatury i innych źródeł wiedzy w kontekście danego obszaru zarządzania,
-"pigułek wiedzy” – krótkich materiałów audiowizualnych poszerzających wiedzę z wybranych obszarów zarządzania zespołem do oglądania lub odsłuchiwania „w biegu”.
 

WEBINAR I: Start menedżera, czyli budowanie autorytetu w praktyce - termin 04.08.2020

Podczas webinaru będziemy mówić m.in.:

 • czym jest autorytet lidera i z czego wynika
 • jakie są obszary odpowiedzialności  lidera według Adaira
 • jak zbudować i zakomunikować reguły szefowskie i dlaczego jest to tak istotne
 • jak uzyskać elastyczność w zarzadzaniu
 • jak komunikować trudne decyzje i zmiany
 • jak budować i wzmacniać autorytet w środowisku on line

WEBINAR II:  Wyznaczanie celów i monitorowanie - jak skutecznie delegować zadania - termin 05.08.2020

Podczas webinaru powiemy m.in.:

 • jak dobierać zadania dla pracowników a nie pracowników do zadań, czyli zmiana paradygmatu!
 • co zrobić, jeśli nie mamy wpływu na dobór ludzi w zespole
 • jak formułować cele SMART
 • jakie są zasady i schemat delegowania
 • jak budować zaufanie i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • jak rozmawiać w czasie rozmowy delegującej zadanie – jak unikać błędów.

WEBINAR III: Udzielanie informacji zwrotnej - jak skutecznie przekazywać informacje- termin 06.08.2020

Podczas webinaru powiemy m.in.:

 • błędach poznawczych związanych z postrzeganiem innych ludzi i ich oceną.
 • jak to jest z tą „prawda obiektywną”  w ocenianiu.
 • faktach i opiniach w komunikacji z pracownikami – ćwiczenia wyrażania informacji zwrotnej
 • przemianach pokoleniowych
 • współczesnych badaniach  o motywacji i motywatorach.

WEBINAR IV:  Budowanie zespołu i współpraca z ludźmi o różnych osobowościach - termin 07.08.2020

Podczas webinaru powiemy m.in.:

 • czym są style osobowości według DISC
 • jakim stylem jestem jako Menedżer
 • kluczowe potencjały wynikające z danego stylu
 • jak porozumiewać się z pracownikami o różnorodnych stylach DISC
 • jakie wartości do zespołu wnoszą osobowości: czerwona, żółta, zielona i niebieska
 • dlaczego znajomość osobowości ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej współpracy
 • kluczowe bariery i lęki w pracy z pracownikami z poszczególnych stylów

Wykładowca

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z rozwojem kompetencji dla kadry zarządzającej, dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta oraz dla specjalistów w różnych branż. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy, jakimi są gry szkoleniowe. Łączy praktykę z wiedzą merytoryczną i umieszcza ją w konkretnych sytuacjach biznesowych.

Miejsce

Webinary odbywają się online, bez konieczności spotykania się, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

By uczestniczyć w webinarach wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Cena

Koszt pojedynczego webinaru: 250 zł netto / 1 os

Standardowa cena 4 webinarów: 1000 zł netto / 1 os

Cena specjalna pakietu: 550 zł netto / 1 os