Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.

POZNAŃ
28-29 marca 2019 r., czwartek (10.30-16.30) - piątek (9.00 - 15.00)
Warszawa
06-07 czerwca 2019 r., czwartek (10.30-16.30) - piątek (9.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników działów windykacyjnych w firmach, które mają swoich dłużników poza granicami Polski.

Celem zajęć jest wskazanie możliwości dochodzenia należności od firm zagranicznych oraz osób fizycznych przebywających za granicą.

W szczególności omówimy:

 • podstawy prawne, organy właściwe i konieczne dokumenty,
 • ogólne zasady sporządzania dokumentów w formie przeznaczonej do użytku za granicą,
 • zagadnienia pomocy sądowej za granicą, zwolnienia strony postepowania od kosztów sądowych.

Program

Dzień I

 1. Odzyskiwanie należności wynikających z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą.
   
  1. Dokumenty na podstawie których dochodzimy należności: istnienie, prawidłowe sporządzanie, prawomocność, wykonalność i wymagalność.
    
  2. Miejsce pobytu dłużnika za granicą.
    
  3. Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności:
    
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/2006r. Z 12 grudnia 2006r. ustanawiające europejskie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty,
   • Rozporządzanie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007r. ustanawiające europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczeń,
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z 21 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych,
   • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania  w sprawach cywilnych i handlowych,
   • Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Lugano 16 września 1988r.,
   • Europejska Sieć Sądownicza ds. cywilnych i handlowych, utworzona na podstawie Decyzji Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001(201/470/CE),
   • Europejski Atlas Sądowniczy.
     
  4. Wszczęcie procedury, gdy dłużnik przebywa za granicą:
    
   • Wybór podstawy prawnej,
   • Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.
     
  5. Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE.
    
  6. Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE.

Dzień II

 1. Sporządzanie dokumentów międzynarodowych.
   
  1. Ogólne zasady sporządzania dokumentów w formie przeznaczonej do użytku za granicą.
  2. Wymagania formalne dla poszczególnych podstaw prawnych zgodnie z którymi dochodzimy należności.
    
 2. Pomoc sądowa za granicą, zagadnienia zwolnienia strony postepowania od kosztów sądowych:
   
  1. Dyrektywa rady nr 2003/8/WE z 27 stycznia 2003r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości  w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze.
  2. Konwencja haska dotycząca procedury cywilnej z 1 marca 1954r.
  3. Konwencja o ułatwianiu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, Haga 25 październik 1980 r.
  4. Umowy dwustronne.
    
 3. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Pracownik sądu okręgowego, gdzie kieruje sekcją obrotu prawnego z zagranicą. Prowadzi szkolenia m.in. dla pracowników sądów, kancelarii prawnych, radców prawnych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych przy odzyskiwaniu należności od partnerów biznesowych zza granicy.

Miejsce

POZNAŃ
Szkolenie odbywa się w hotelu w centrum miasta.

WARSZAWA
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

 

POZNAŃ
28-29 marca 2019 r., czwartek (10.30-16.30) - piątek (9.00 - 15.00)
Warszawa
06-07 czerwca 2019 r., czwartek (10.30-16.30) - piątek (9.00 - 15.00)