Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych.

Warszawa / lub ONLINE
20 grudnia 2021, poniedziałek, 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy m.in.: odzyskiwanie należności od osób przebywających za granicą, dokumenty na podstawie których dochodzimy należności, podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności, wszczęcie procedury, gdy dłużnik przebywa za granicą, przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE i poza UE, sporządzanie dokumentów międzynarodowych, pomoc sądowa za granicą, umowy dwustronne, na podstawie których możemy odzyskać dług z zagranicy.

Szkolenie pozwoli poznać zasady oraz przepisy międzynarodowe, a także uzyskać praktyczną wiedzę na temat możliwości odzyskania należności od osób przebywających za granicą.

Cel szkolenia:

 • przekazanie wiedzy na temat możliwości egzekucji długu od dłużnika przebywającego za granicą,
 • zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • wskazanie, w jaki sposób praktycznie stosować przepisy międzynarodowe i z których w danym przypadku należy skorzystać,
 • wskazanie zasad współpracy z organami zagranicznymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat wyboru przepisów międzynarodowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, opracowania wniosków, specyfiki współpracy z różnymi państwami w UE oraz poza UE,
 • Wypracują standardy opracowywania i kierowania za granicę wniosków o odzyskanie długu dla swojej firmy.

Podczas części warsztatowej przeanalizujemy i przećwiczymy następujące zagadnienia:

 • znajomość aktualnych przepisów i umiejętność ich praktycznego zastosowania,
 • opracowanie wniosków kierowanych za granicą w celu odzyskania długu,
 • procedurę wyboru najkorzystniejszej podstawy prawnej, w zależności od tego, jakie dokumenty już posiadamy,
 • ustalenie organu za granicą, do którego skierować wniosek,
 • które prawo stosować przy egzekucji i gdzie odnaleźć podstawowe informacje,
 • najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów windykacyjnych, osoby zajmujące się przygotowaniem dokumentów cywilno-prawnych w celu przekazania wniosków o egzekucję za granicą.

Metodyka prowadzenia zajęć:

Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na krótkich wykładach połączonych z dyskusją (50% czasu szkolenia) oraz warsztatach (50% czasu):

 • Wykłady i omówienia – temat szkolenia wymaga wstępu i omówienia problematyki stanowiącej bazę teoretyczną. Części wykładowe są uzupełnione konkretnymi przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia.  
 • Dyskusje grupowe - stosować je będziemy przez cały czas realizacji szkolenia, jako interaktywną formę wymiany informacji i współpracy pomiędzy trenerem a uczestnikami. Rola trenera to rola moderatora dyskusji. W trakcie całego szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które będą udzielane odpowiedzi przez trenera wraz z ilustrowaniem ich przykładami z praktyki.
 • Prezentacje na forum grupy – trener prezentuje podczas szkolenia konkretne przykłady omawiając je szczegółowo i prowokując uczestników do wymiany poglądów i doświadczeń w tym obszarze.
 • Warsztat – praca indywidualna uczestników na zadany temat. Przewiduje się 2 warsztaty.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Odzyskiwanie należności wynikających z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą.
   
  1. Dokumenty, na podstawie których dochodzimy należności:
   • istnienie,
   • prawidłowe sporządzenie,
   • prawomocność, wykonalność i wymagalność.
  2. Miejsce pobytu dłużnika za granicą.
  3. Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności w Unii Europejskiej.
  4. Postępowanie gdy dłużnik przebywa w kraju poza UE.
    
 2. Wszczęcie procedury, gdy dłużnik przebywa za granicą:
   
  1. Wybór podstawy prawnej.
  2. Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.
    
 3. Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE.
   
 4. Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE.
   
 5. Pomoc sądowa za granicą, zagadnienia zwolnienia strony postepowania od kosztów sądowych na terenie państw UE oraz poza UE.
   
 6. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Wykładowca

Kierownik Sekcji Obrotu Prawnego z zagranicą Sadu Okręgowego. Wieloletni wykładowca szkoleniowy m.in. dla pracowników sądów, kancelarii prawnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – głównie w zakresie prawa międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania dotyczącego obrotu prawnego z zagranicą w zakresie sądowego i pozasądowego dochodzenia roszczeń od osób przebywających za granicą oraz szeroko rozumianej współpracy z podmiotami zagranicznymi. Uczestnik seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
20 grudnia 2021, poniedziałek, 10.00 - 16.00