Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.

Warszawa
14-15 października 2019 r., poniedziałek (10.30-16.30) - wtorek (9.00 - 15.00)
Warszawa
09-10 grudnia 2019 r., poniedziałek (10.30-16.30) - wtorek (9.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Znajomość zasad oraz przepisów międzynarodowych dzięki, którym przedsiębiorca lub firma może odzyskać swoje długi to dziś ważna umiejętność w niemal każdej branży. Większość firm nawiązuje współpracę z kontrahentami zagranicznymi. Czasami zdarzają się sytuacje, że osoby, z którymi mamy umowę uciekły za granicę. A firma zostaje z długiem…

Przy braku doświadczenia we współpracy z organami zagranicznymi nie sposób odnaleźć się w licznych uregulowaniach międzynarodowych i dodatkowo „dopasować” je do dokumentów, które już posiadamy.

Proponujemy Państwu szkolenie, które wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu firm na uzyskanie praktycznej wiedzy w tym zakresie. Szkolenie adresowane jest do pracowników pracujących w działach windykacyjnych, osób zajmujących się opracowywaniem dokumentów cywilno-prawnych w celu przekazania wniosków o egzekucję za granicą.

Jeśli masz dłużnika za granicą - to szkolenie jest dla Ciebie.

Celem szkolenia jest:

 • przekazanie wiedzy dot. możliwości egzekucji długu, od dłużnika przebywającego za granicą,
 • zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • wskazanie, w jaki sposób praktycznie stosować przepisy międzynarodowe i z których w danym przypadku należy skorzystać,
 • wskazanie zasad współpracy z organami zagranicznymi.

Na szkoleniu uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat wyboru przepisów międzynarodowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, opracowania wniosków, specyfiki współpracy z różnymi państwami w UE oraz poza UE.

Podczas części warsztatowej przeanalizujemy i przećwiczymy następujące zagadnienia:

 • znajomość aktualnych przepisów i umiejętność ich praktycznego zastosowania,
 • opracowanie wniosków kierowanych za granicą w celu odzyskania długu,
 • procedurę wyboru najkorzystniejszej podstawy prawnej, w zależności od tego, jakie dokumenty już posiadamy,
 • ustalenie organu za granicą, do którego skierować wniosek,
 • które prawo stosować przy egzekucji i gdzie odnaleźć podstawowe informacje,
 • najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców.

W efekcie uczestnicy szkolenia usystematyzują i poszerzą swoją wiedzę oraz wypracują standardy opracowywania i kierowania za granicę wniosków o odzyskanie długu dla swojej firmy.

Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na krótkich wykładach połączonych z dyskusją (50% czasu szkolenia) oraz warsztatach (50% czasu).

Metodyka prowadzenia zajęć:

 • Wykłady i omówienia – temat szkolenia wymaga wstępu i omówienia problematyki stanowiącej bazę teoretyczną. Części wykładowe są uzupełnione konkretnymi przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia.  
 • Dyskusje grupowe - stosować je będziemy przez cały czas realizacji szkolenia, jako interaktywną formę wymiany informacji i współpracy pomiędzy trenerem a uczestnikami. Rola trenera to rola moderatora dyskusji. W trakcie całego szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które będą udzielane odpowiedzi przez trenera wraz z ilustrowaniem ich przykładami z praktyki.
 • Prezentacje na forum grupy – trener prezentuje podczas szkolenia konkretne przykłady omawiając je szczegółowo i prowokując uczestników do wymiany poglądów i doświadczeń w tym obszarze.
 • Warsztat – praca indywidualna uczestników na zadany temat. Przewiduje się 2 warsztaty.

Program

Dzień I

 1. Odzyskiwanie należności wynikających z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą.
   
  1. Dokumenty na podstawie których dochodzimy należności.
  2. Miejsce pobytu dłużnika za granicą.
  3. Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności.
  4. Omówienie wszystkich podstaw i wskazanie ich zastosowania do konkretnego stanu faktycznego.
  5. Dokumenty potrzebne do dołączenia do wniosku.
  6. Wszczęcie procedury, gdy dłużnik przebywa za granicą:
    
   • Wybór podstawy prawnej,
   • Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.
     
  7. Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE.
  8. Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE.
  9. Warsztat – opracowanie przykładowego wniosku.

Dzień II

 1. Sporządzanie dokumentów międzynarodowych.
   
  1. Ogólne zasady sporządzania dokumentów w formie przeznaczonej do użytku za granicą.
  2. Wymagania formalne dla poszczególnych podstaw prawnych zgodnie z którymi dochodzimy należności.
    
 2. Pomoc sądowa za granicą, zagadnienia zwolnienia strony postępowania od kosztów sądowych, bezpłatna porada prawna w trakcie i prezd wszczęciem postępowania:
   
  1. Podstawy prawne dla uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej.
  2. Warunki do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej.
  3. Warsztat – opracowanie wniosku o udzielnie pomocy prawnej.
    
 3. Umowy dwustronne, na podstawie których możemy odzyskać dług z zagranicy.
   
 4. Podsumowanie:
   
  1. Analiza indywidualnych przypadków i pytania.
  2. Podsumowanie szkolenia.

Wykładowca

Pracownik sądu okręgowego, gdzie kieruje sekcją obrotu prawnego z zagranicą. Prowadzi szkolenia m.in. dla pracowników sądów, kancelarii prawnych, radców prawnych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych przy odzyskiwaniu należności od partnerów biznesowych zza granicy.

Miejsce

POZNAŃ
Szkolenie odbywa się w hotelu w centrum miasta.

WARSZAWA
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

 

Warszawa
14-15 października 2019 r., poniedziałek (10.30-16.30) - wtorek (9.00 - 15.00)
Warszawa
09-10 grudnia 2019 r., poniedziałek (10.30-16.30) - wtorek (9.00 - 15.00)