Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Warszawa
10-11 października 2019 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (9.00-15.00)
Poznań
04-05 listopada 2019 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (9.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które zajmują się windykacją należności, w szczególności:

 • negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami,
 • telefoniczną windykacją należności,
 • prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych,
 • współpracą z działami prawnymi lub kancelariami,
 • współpracą z organami ścigania.

Szkolenie składa się z części prawnej, która zajmuje ok. 3/4 czasu szkolenia oraz części ćwiczeniowej - 1/4 czasu szkolenia. W trakcie I części trener przedstawi prawne aspekty windykacji, natomiast w II części szkolenia trener zapozna uczestników z zasadami prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami i przeprowadzi ćwiczenia.

Na szkoleniu przedstawimy:

 • najistotniejsze reguły, które decydują o powodzeniu lub porażce działań windykatora i procesu windykacji,
 • elementy składające się na skuteczne prowadzenie rozmów z dłużnikiem,
 • zasady oceny sytuacji i profilu dłużnika a także zasady właściwego postępowania w reakcji na działania dłużnika,
 • pojęcia, definicje oraz konstrukcje prawne używane w windykacji,
 • najistotniejsze procedury sądowe wykorzystywane w windykacji,
 • praktyczne zagadnienia związane z egzekucją komorniczą,
 • regulacje oraz praktyczne instytucje prawa karnego mające związek z windykacją należności,
 • sposoby skutecznego zabezpieczenia należności,
 • podatkowe aspekty windykacji.
 • instytucje oraz możliwości działania stanowiące alternatywę dla windykacji należności albo wspomagające proces windykacji.

Osoby, które chciałaby uczestniczyć w warsztatach z zakresu windykacji (bez elementów prawnych), gdzie koncentrujemy się tylko na zasadach prowadzenia rozmów i ćwiczeniach z tego zakresu - zapraszamy na szkolenie "Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych".

Program

Dzień I

 1. 5 zasad skutecznej windykacji, którymi powinien kierować się  windykator.
   
 2. Kto odpowiada za długi i w jakim zakresie? Od kogo możemy żądać zapłaty jeśli dłużnik jest niewypłacalny?
  • Wspólnicy
  • Spadkobiercy (z omówieniem zmian)
  • Małżonkowie
  • Członkowie zarządu
    
 3. Niezbędne i praktyczne zagadnienia z prawa cywilnego w codziennej pracy windykatora, które trzeba poznać:
  • zobowiązania umowne,
  • wykonanie umów i skutki ich niewykonania,
  • odsetki ustawowe i maksymalne,
  • ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
  • kiedy następuje przedawnienie roszczeń, czy można jeszcze windykować, kiedy roszczenie jest przedawnione?
  • jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o uznaniu długu,
  • potrącenie zobowiązań wzajemnych,
  • najważniejsze zmiany w prawie cywilnym.
    
 4. Jak skutecznie zabezpieczać należności, aby zminimalizowanie ryzyko windykacyjne w przedsiębiorstwie:
  • zagadnienia wstępne - zabezpieczenia osobowe i rzeczowe,
  • weksel in blanco i poręczenie wekslowe,
  • poręczenie cywilne,
  • zastaw i zastaw rejestrowy,
  • hipoteka.
    
 5. Jak skutecznie korzystać z niestandardowych sposobów odzyskiwania długów lub zabezpieczenia pozycji wierzyciela?
  • sprzedaż wierzytelności i (cesja długu, zasady i ryzyko),
  • skarga pauliańska,
  • dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym,
  • przekazywanie danych Biurom Informacji Gospodarczej na podstawie nowej ustawy.
    
 6. Jak skutecznie wykorzystywać wybrane procedury cywilne wykorzystywane w windykacji należności:
  • jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego?
  • dokumentacja,
  • postępowanie nakazowe i upominawcze,
  • najważniejsze zmiany w procedurze cywilnej.
    

Dzień II

 1. Upadłość - zagrożenia i pułapki:
  • pojęcie upadłości i najważniejsze wybrane zagadnienia,
  • upadłość a egzekucja i postępowanie sądowe,
  • zabezpieczenia rzeczowe a upadłość,
  • zgłoszenie wierzytelności.
    
 2. Prawo karne a windykacja:
  • przestępstwa popełniane na szkodę wierzycieli,
  • jak może przdać się postępowania karne w windykacji?
  • w jaki sposób złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i o czym należy pamiętać?
  • jak postępować, aby nie naruszyć prawa?
    
 3. Jak zoptymalizować działania windykacyjne pod kątem prawa podatkowego:
  • wierzytelności nieściągalne jako koszt podatkowy,
  • ulga na złe długi.
    
 4. Elementy psychologii windykacji:
  • jak rozgrywać reakcje obronne dłużników?
  • skąd się biorą wymówki dłużników? Jak je weryfikować?
  • skąd płynie siła negocjacyjna?
  • co da nam efektywne komunikowanie się w sytuacjach konfliktowych?
    
 5. Negocjacje:
  • jakie można stosować techniki negocjacji,
  • jak wystrzegać się brudnych chwytów negocjacyjnych,
  • jak planować rozmowy i ich poszczególne etapy,
  • jak wykorzystać język i intonację,
  • jak wykorzystać moc argumentów?
  • jak formułować ostrzeżenie?
    
 6. Warsztaty windykacyjne:
  • rozmowa z trudnym dłużnikiem,
  • niwelowanie wymówek dłużników,
  • gry negocjacyjne.
    
 7. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Wykładowca

Radca prawny, absolwent UW, specjalista ds. windykacji, posiada doświadczenie praktyczne w działach windykacji w dużych firmach, absolwent podyplomowych studiów z dziedziny negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, autor wielu publikacji fachowych (min. PWP. Lex), trener z zakresu tematyki prawnej.

Miejsce

POZNAŃ
Szkolenie odbywa się w hotelu w centrum miasta.

WARSZAWA
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
10-11 października 2019 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (9.00-15.00)
Poznań
04-05 listopada 2019 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (9.00-15.00)