alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym

Na szkoleniu omawiamy m.in.: zagadnienia z prawa cywilnego niezbędne w codziennej pracy windykatora, jak skutecznie zabezpieczać należności w umowie, aby zminimalizowanie ryzyko windykacyjne, kto odpowiada za długi i w jakim zakresie, od kogo możemy żądać zapłaty, jeśli dłużnik jest niewypłacalny, jak skutecznie wykorzystywać wybrane procedury cywilne w windykacji należności, upadłość i restrukturyzacja, działania windykacyjne pod kątem prawa podatkowego, działania windykacyjne a prawo karne, psychologia windykacji, prowadzenie negocjacji windykacyjnych. Szkolenie łączy prawne aspekty procesu windykacji z aspektami "miękkimi" - zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami oraz ćwiczenia.

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do prowadzenia windykacji poprzez przekazanie niezbędnej wiedzy prawnej oraz zdobycie umiejętności odpowiedniego zaplanowania i przeprowadzenia rozmów z dłużnikami.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Na szkoleniu przedstawimy:

 • najistotniejsze reguły, które decydują o powodzeniu lub porażce działań windykatora i procesu windykacji,
 • elementy składające się na skuteczne prowadzenie rozmów z dłużnikiem,
 • zasady oceny sytuacji i profilu dłużnika a także zasady właściwego postępowania w reakcji na działania dłużnika,
 • pojęcia, definicje oraz konstrukcje prawne używane w windykacji,
 • najistotniejsze procedury sądowe wykorzystywane w windykacji,
 • praktyczne zagadnienia związane z egzekucją komorniczą,
 • regulacje oraz praktyczne instytucje prawa karnego mające związek z windykacją należności,
 • sposoby skutecznego zabezpieczenia należności,
 • podatkowe aspekty windykacji.
 • instytucje oraz możliwości działania stanowiące alternatywę dla windykacji należności albo wspomagające proces windykacji.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które zajmują się windykacją należności, w szczególności:

 • negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami,
 • telefoniczną windykacją należności,
 • prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych,
 • współpracą z działami prawnymi lub kancelariami,
 • współpracą z organami ścigania.

Osoby, które chciałaby uczestniczyć w warsztatach z zakresu windykacji bez elementów prawnych, gdzie koncentrujemy się tylko na zasadach prowadzenia rozmów i ćwiczeniach z tego zakresu - zapraszamy na szkolenie "Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych".

Metody szkoleniowe:

Szkolenie składa się z części prawnej, która zajmuje ok. 3/4 czasu szkolenia oraz części ćwiczeniowej - 1/4 czasu szkolenia.

W trakcie I części trener przedstawi prawne aspekty windykacji, w formie wykładu w oparciu o liczne przykłady praktyczne i analizę przypadków. W II części trener zapozna uczestników z zasadami prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami oraz odbędą się ćwiczenia.

W czasie całego szkolenia odbywa się dyskusja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków, w tym również z praktyki uczestników szkolenia.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

Dzień I

 1. Zasady skutecznej windykacji, którymi powinien kierować się windykator.
   
 2. Niezbędne i praktyczne zagadnienia z prawa cywilnego w codziennej pracy windykatora, które trzeba poznać:
   
  • zobowiązania umowne,
  • wykonanie umów i skutki ich niewykonania,
  • odsetki ustawowe i maksymalne,
  • ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
  • kiedy następuje przedawnienie roszczeń,
  • czy można jeszcze windykować, kiedy roszczenie jest przedawnione?
  • jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o uznaniu długu?
  • potrącenie zobowiązań wzajemnych,
  • najważniejsze zmiany w prawie cywilnym.
    
 3. Jak skutecznie zabezpieczać należności, aby zminimalizować ryzyko windykacyjne w przedsiębiorstwie:
   
  • zagadnienia wstępne - zabezpieczenia osobowe i rzeczowe,
  • weksel in blanco i poręczenie wekslowe,
  • poręczenie cywilne,
  • dobrowolne poddanie się egzekucji,
  • kaucja,
  • gwarancja bankowa,
  • zastaw i zastaw rejestrowy,
  • hipoteka.
    
 4. Kto, poza dłużnikiem, odpowiada za długi i w jakim zakresie? Od kogo możemy żądać zapłaty, jeśli dłużnik jest niewypłacalny?
   
  • wspólnicy – windykacja spółek osobowych (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej),
  • spadkobiercy (z omówieniem zmian),
  • tzw. przedsiębiorstwo w spadku,
  • małżonkowie,
  • członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
    
 5. Jak skutecznie wykorzystywać wybrane procedury cywilne w windykacji należności:
   
  • jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego?
  • wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem, uznanie długu,
  • przekazywanie danych Biurom Informacji Gospodarczej na podstawie nowej ustawy,
  • dokumentacja na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego,
  • postępowanie nakazowe i upominawcze,
  • najważniejsze zmiany w procedurze cywilnej,
  • postępowanie egzekucyjne,
  • współpraca z komornikiem sądowym,
  • skarga pauliańska.
    
 6. Jak skutecznie wykorzystywać wybrane procedury cywilne w windykacji należności:
   
  • jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego?
  • dokumentacja,
  • postępowanie nakazowe i upominawcze,
  • najważniejsze zmiany w procedurze cywilnej.

Dzień II

 1. Upadłość i restrukturyzacja - zagrożenia i pułapki:
   
  • upadłość a restrukturyzacja
  • pojęcie upadłości i najważniejsze wybrane zagadnienia,
  • upadłość a egzekucja i postępowanie sądowe,
  • zabezpieczenia rzeczowe a upadłość,
  • zgłoszenie wierzytelności,
  • wierzyciel w postępowaniu upadłościowym,
  • pojęcie restrukturyzacji i przebieg postępowania,
  • wierzyciel w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
    
 2. Prawo karne a windykacja:
   
  • przestępstwa popełniane na szkodę wierzycieli,
  • jak może przdać się postępowania karne w windykacji?
  • w jaki sposób złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i o czym należy pamiętać?
  • jak postępować, aby nie naruszyć prawa?
    
 3. Jak zoptymalizować działania windykacyjne pod kątem prawa podatkowego:
   
  • wierzytelności nieściągalne jako koszt podatkowy,
  • ulga na złe długi.
    
 4. Elementy psychologii windykacji:
   
  • jak rozgrywać reakcje obronne dłużników?
  • skąd się biorą wymówki dłużników? Jak je weryfikować?
  • skąd płynie siła negocjacyjna?
  • co da nam efektywne komunikowanie się w sytuacjach konfliktowych?
    
 5. Negocjacje:
   
  • jakie można stosować techniki negocjacji,
  • jak wystrzegać się brudnych chwytów negocjacyjnych,
  • jak planować rozmowy i ich poszczególne etapy,
  • jak wykorzystać język i intonację,
  • jak wykorzystać moc argumentów?
  • jak formułować ostrzeżenie?
    
 6. Warsztaty windykacyjne:
   
  • rozmowa z trudnym dłużnikiem,
  • niwelowanie wymówek dłużników,
  • gry negocjacyjne.
    
 7. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Wykładowca

Radca prawny, trener-praktyk. Jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (kierunek prawo) oraz Uniwersytetu w Sztokholmie (kierunek prawo europejskie). Ukończył także studia doktoranckie w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UAM. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek publicznych oraz przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych i pracowniczych, postępowania egzekucyjnego, windykacji należności oraz kwestii podatkowych. Reprezentuje instytucje i przedsiębiorców zarówno w postępowaniach sądowych, jak również w postępowaniach egzekucyjnych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

WARSZAWA
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 350 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 415 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.