Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Warszawa / lub ONLINE
18-19 października 2021 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
06-07 grudnia 2021 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy m.in.: zagadnienia z prawa cywilnego niezbędne w codziennej pracy windykatora, jak skutecznie zabezpieczać należności w umowie, aby zminimalizowanie ryzyko windykacyjne, kto odpowiada za długi i w jakim zakresie, od kogo możemy żądać zapłaty, jeśli dłużnik jest niewypłacalny, jak skutecznie wykorzystywać wybrane procedury cywilne w windykacji należności, upadłość i restrukturyzacja, działania windykacyjne pod kątem prawa podatkowego, działania windykacyjne a prawo karne, psychologia windykacji, prowadzenie negocjacji windykacyjnych.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do prowadzenia windykacji poprzez przekazanie niezbędnej wiedzy prawnej oraz zdobycie umiejętności odpowiedniego zaplanowania i przeprowadzenia rozmów z dłużnikami.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Na szkoleniu przedstawimy:

 • najistotniejsze reguły, które decydują o powodzeniu lub porażce działań windykatora i procesu windykacji,
 • elementy składające się na skuteczne prowadzenie rozmów z dłużnikiem,
 • zasady oceny sytuacji i profilu dłużnika a także zasady właściwego postępowania w reakcji na działania dłużnika,
 • pojęcia, definicje oraz konstrukcje prawne używane w windykacji,
 • najistotniejsze procedury sądowe wykorzystywane w windykacji,
 • praktyczne zagadnienia związane z egzekucją komorniczą,
 • regulacje oraz praktyczne instytucje prawa karnego mające związek z windykacją należności,
 • sposoby skutecznego zabezpieczenia należności,
 • podatkowe aspekty windykacji.
 • instytucje oraz możliwości działania stanowiące alternatywę dla windykacji należności albo wspomagające proces windykacji.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które zajmują się windykacją należności, w szczególności:

 • negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami,
 • telefoniczną windykacją należności,
 • prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych,
 • współpracą z działami prawnymi lub kancelariami,
 • współpracą z organami ścigania.

Osoby, które chciałaby uczestniczyć w warsztatach z zakresu windykacji bez elementów prawnych, gdzie koncentrujemy się tylko na zasadach prowadzenia rozmów i ćwiczeniach z tego zakresu - zapraszamy na szkolenie "Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych".

Metody szkoleniowe:

Szkolenie składa się z części prawnej, która zajmuje ok. 3/4 czasu szkolenia oraz części ćwiczeniowej - 1/4 czasu szkolenia.

W trakcie I części trener przedstawi prawne aspekty windykacji, w formie wykładu w oparciu o liczne przykłady praktyczne i analizę przypadków. W II części trener zapozna uczestników z zasadami prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami oraz odbędą się ćwiczenia.

W czasie całego szkolenia odbywa się dyskusja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków, w tym również z praktyki uczestników szkolenia.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

Dzień I

 1. Zasady skutecznej windykacji, którymi powinien kierować się windykator.
   
 2. Niezbędne i praktyczne zagadnienia z prawa cywilnego w codziennej pracy windykatora, które trzeba poznać:
   
  • zobowiąania umowne,
  • wykonanie umów i skutki ich niewykonania,
  • odsetki ustawowe i maksymalne,
  • ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
  • kiedy następuje przedawnienie roszczeń,
  • czy można jeszcze windykować, kiedy roszczenie jest przedawnione?
  • jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o uznaniu długu?
  • potrącenie zobowiązań wzajemnych,
  • najważniejsze zmiany w prawie cywilnym.
    
 3. Jak skutecznie zabezpieczać należności, aby zminimalizowanie ryzyko windykacyjne w przedsiębiorstwie:
   
  • zagadnienia wstępne - zabezpieczenia osobowe i rzeczowe,
  • weksel in blanco i poręczenie wekslowe,
  • poręczenie cywilne,
  • dobrowolne poddanie się egzekucji,
  • kaucja,
  • gwarancja bankowa,
  • zastaw i zastaw rejestrowy,
  • hipoteka.
    
 4. Kto, poza dłużnikiem, odpowiada za długi i w jakim zakresie? Od kogo możemy żądać zapłaty, jeśli dłużnik jest niewypłacalny?
   
  • wspólnicy – windykacja spółek osobowych (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej),
  • spadkobiercy (z omówieniem zmian),
  • tzw. przedsiębiorstwo w spadku,
  • małżonkowie,
  • członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
    
 5. Jak skutecznie wykorzystywać wybrane procedury cywilne w windykacji należności:
   
  • jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego?
  • wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem, uznanie długu,
  • przekazywanie danych Biurom Informacji Gospodarczej na podstawie nowej ustawy,
  • dokumentacja na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego,
  • postępowanie nakazowe i upominawcze,
  • najważniejsze zmiany w procedurze cywilnej,
  • postępowanie egzekucyjne,
  • współpraca z komornikiem sądowym,
  • skarga pauliańska.
    
 6. Jak skutecznie wykorzystywać wybrane procedury cywilne w windykacji należności:
   
  • jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego?
  • dokumentacja,
  • postępowanie nakazowe i upominawcze,
  • najważniejsze zmiany w procedurze cywilnej.

Dzień II

 1. Upadłość i restrukturyzacja - zagrożenia i pułapki:
   
  • upadłość a restrukturyzacja
  • pojęcie upadłości i najważniejsze wybrane zagadnienia,
  • upadłość a egzekucja i postępowanie sądowe,
  • zabezpieczenia rzeczowe a upadłość,
  • zgłoszenie wierzytelności,
  • wierzyciel w postępowaniu upadłościowym,
  • pojęcie restrukturyzacji i przebieg postępowania,
  • wierzyciel w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
    
 2. Prawo karne a windykacja:
   
  • przestępstwa popełniane na szkodę wierzycieli,
  • jak może przdać się postępowania karne w windykacji?
  • w jaki sposób złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i o czym należy pamiętać?
  • jak postępować, aby nie naruszyć prawa?
    
 3. Jak zoptymalizować działania windykacyjne pod kątem prawa podatkowego:
   
  • wierzytelności nieściągalne jako koszt podatkowy,
  • ulga na złe długi.
    
 4. Elementy psychologii windykacji:
   
  • jak rozgrywać reakcje obronne dłużników?
  • skąd się biorą wymówki dłużników? Jak je weryfikować?
  • skąd płynie siła negocjacyjna?
  • co da nam efektywne komunikowanie się w sytuacjach konfliktowych?
    
 5. Negocjacje:
   
  • jakie można stosować techniki negocjacji,
  • jak wystrzegać się brudnych chwytów negocjacyjnych,
  • jak planować rozmowy i ich poszczególne etapy,
  • jak wykorzystać język i intonację,
  • jak wykorzystać moc argumentów?
  • jak formułować ostrzeżenie?
    
 6. Warsztaty windykacyjne:
   
  • rozmowa z trudnym dłużnikiem,
  • niwelowanie wymówek dłużników,
  • gry negocjacyjne.
    
 7. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Wykładowca

Radca prawny, trener-praktyk. Jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (kierunek prawo) oraz Uniwersytetu w Sztokholmie (kierunek prawo europejskie). Ukończył także studia doktoranckie w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UAM. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek publicznych oraz przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych i pracowniczych, postępowania egzekucyjnego, windykacji należności oraz kwestii podatkowych. Reprezentuje instytucje i przedsiębiorców zarówno w postępowaniach sądowych, jak również w postępowaniach egzekucyjnych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

POZNAŃ

Szkolenie odbywa się w hotelu w centrum miasta.

WARSZAWA
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
18-19 października 2021 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
06-07 grudnia 2021 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)